Samsø Posten den 1. december 2003 09:30
Tredje årbog fra Slægtshistorisk Forening til salg i forretningerne
Jean Seeberg og Lisbeth Bonde har stået for redigeringen af årbogen, og de har desuden selv bidraget med artikler. Fotoet er taget i foreningens lokaler på Tingvej 5 i Tranebjerg, hvor også foreningens store samling befinder sig.

Årets hovedtema er skolernes historie gennem 300 år   lx

TRANEBJERG: Slægts- og lokalhistorisk Forening Samsø, der blev stiftet i 2001, præsenterede lørdag sin tredje årbog med beretninger om Samsø og slægterne på øen.
Bogens hovedtema er skolernes historie gennem 300 år lige fra den første egentlige skole blev taget i brug i 1703 til den videre udbygning af skolerne og skolevæsenet. Der foregik dog også undervisning inden 1703, men den bestod mest i udenadslære i katekismen. Øens første skole lå i Toftebjerg og blev startet af Jørgen Jensen Holm. Senere kom der mere lovgivning omkring skoler og undervisning, men det var stadig med temmelig tilfældige lærerkræfter og i ikke alt for gode bygninger. I 1807 blev Carl Gustav Flemmer indsat som sognepræst i Besser og Onsbjerg sogne, og han blev et par år senere af Grev Danneskiold-Samsøe sat til at bringe orden i skolevæsenet. En rapport om skolernes tilstand og deres lærere er spændende læsning. Om Onsbjerg Skole skrives eksempelvis: Har en af Greverne Danneskiold-Samsøe funderet grundmuret og tegelhængt skole i rimelig stand. Gulvet er af brændte mursten, dog skal vinduesrammerne, taget og loftet eftersees og døren indtil skolestuen er forneden forrådnet og mangler en lås. Om skolelæreren står der, at han er antaget i mangel på bedre og hedder Morten Pedersen. Han betegnes som en bondekarl, som har god villie, temmelig god forstand, skriver nogenlunde men er ellers rå.
Ovenstående beskrivelser af skoler og lærere er ret enslydende for Samsø på dette tidspunkt, men efterhånden blev tingene bedre. Det er foreningens næstformand, Lisbeth Bonde, Odder, der har skrevet om skolerne, og det er hende, der sammen med Jean Seeberg, Randers, der har stået for redigeringen af årbogen.
Udover skolerne, tager årbogen desuden fat på emner som færgefart, Samsø Sygehus og Ørby Kirke med den seneste udvikling på disse områder.
Bogen kan købes forskellige steder på øen, og den kan købes til favørpris, hvis man melder sig ind i foreningen. Et medlemskab koster 125 kr. pr. husstand, og i øjeblikket har foreningen 170 medlemmer, hvoraf 2/3 bor udenfor Samsø.
Bogen må være en oplagt julegaveide til alle, der har bare den mindste tilknytning til Samsø.