Årgang 17

Nummer 1

Marts 2018

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Her i februar måned, hvor dette nyhedsbrev skrives, er vi i fuld gang med at planlægge aktiviteterne for det kommende års tid i foreningen. Desværre har vi fået besked om, at vores foredragsholder til foråret har meldt afbud, så vi har måttet ændre lidt i programmet, som forhåbentlig alligevel bliver tilstrækkeligt attraktivet for vores medlemmer - se mere nedenfor.

I dette nyhedsbrev kan du desuden læse lidt om årbogsweekenden i november måned, og så kigger vi selvfølgelig også lidt frem mod sommeren og generalforsamlingen.

Men først skal vi lige minde om at ...

Kontingent
Rettidig betaling af kontingent for 2018 er den 28. februar 2018, og vi erindrer derfor de medlemmer, som endnu ikke har betalt, om at få dette bragt i orden. 

Kontingentbetaling på kroner 150,00 pr. husstand kan ske via bankoverførsel til vores konto i Danske Bank, 0536 - 60077193. Husk at anføre medlemsnummer sammen med indbetalingen. Kan du ikke huske dit medlemsnummer, så skriv meget gerne dit navn og adresse, og så finder vi nok ud af det.

Hvis du logger ind på foreningens hjemmeside, kan du på denne side se, om vi allerede har registreret din registrering for 2018 eller ej. Har du problemer med at logge ind på hjemmesiden, er du altid velkommen til at kontakte foreningens webmaster og kasserer, Niels Erik Thunbo Pedersen pr email: kasserer@genealogy-samsoe.dk eller telefon 40 77 95 55.   

Årbogspræsentationen 2017
Præsentationen af årbogen for 2017, "Brundby - Gårde, husmandssteder, personer og erhvervsliv", fandt som sædvalligt sted i Besser Forsamlingshus "Bygningen". Det skete lørdag den 25. november.

Efter de mere formelle punkter, som hører sig til på dagen, havde vi i år flere talere på programmet og allerførst var det meget passende den drivende kraft i årets årbog, Ellen Kolby Jensen. Der var efterfølgende takketaler for Ellen fra Brundby Borgerforenings forkvinde Krista Tranberg og Anne Kirstine Buhr.

Efter en velfortjent pause var det endnu et lokalt islæt, Ivan Laursen, som fortalte om sin morfars start på Samsø, som staldkarl fra Sjælland, - og ja, han blev jo siden gift med en lokal pige fra Brundby. Fra samme familie kom den smukke fortælling Kina-missionæren og hendes lille charmerende sommerhus ”Taiwan” ved Ballen strand.

Salget på selve dagen var igen i år ydert tilfresstillende, og det er virkelig en rar følelse, at udgifterne til trykning af bogen stort set er dækket i løbet af den første dag, bogen er på markedet.

Det er ligeledes blevet en tradition at der er mulighed for en fællesspisning samme dags aften, og glædeligt er det at fremmødet i år var rigtigt flot og med mange nye ansigter.,

Øvrige nyheder
I forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslag for dele af Ballen havn, tilkendegav foreningen sin bekymring for om den kulturhistoriske værdi for området ikke kom under et pres. Vi afholdt derfor en lokalhistorisk vandring i september måned, startende ved det gamle skibsværft og sluttende på søndre mole. Godt 30 personer havde trodset den triste vejrudsigt med stille regn hvilket var meget flot. Undervejs fortalte bl. a. Jens Erik Buur, Per. T. Hansen og Niels H. Nielsen om forskellige interessante bygninger og lokaliteter, og mange af deltagerne faldt ind med både kommentarer og spørgsmål.

Efterfølgende samledes vi til kaffe/the og wienerbrød i Købmandsgårdens gamle trælastbygning, her gennemgik arkitekt Jens Wærum den fremlagte lokalplan. Sidenhen har foreningen været inviteret til møde med Samsø kommune, ejeren af skibsværftsgrunden og andre for at høre om status. Vi havde dog ikke mulighed for at deltage og de foreligger ikke noget skriftligt fra Samsø Kommune, vi véd dog at bygherre skal lægge meget vægt på det maritime udtryk.

Bestyrelsen har drøftet og vedtaget et principprogram for de kommende år, som gerne skulle blive til glæde for foreningens medlemmer og andre. Det omhandler i første omgang en række foredrag som alle har lokal- og slægtshistorisk karakter og fremmødet må så afgøre om det er noget som medlemmerne mener vi skal fortsætte med. Vi modtager selvfølgelig også gerne medlemmernes holdning og ønsker til dette.

Samlingen
I Vi har fået et nyt ansigt, Peter Kristensen, iblandt de frivillige. Peter har ganske vist ikke rødder på Samsø men har slået sine folder hér siden hans far overtog købmand Flinch’s forretning i Tranebjerg. Vi er således rustet til at forsætte efterslæbet af registreringer til Arkiv.dk, både af gamle og nye indleveringer.

Der pågår netop et vedvarende arbejde med at katalogisere og registrere materialet efter Laurits-Kjær Hansen, således at medlemmer og andre i det mindste kan se hvilket materiale vi ligger inde med. Hovedparten af dette er kopi som Laurits-Kjær Hansen betalte af egen lomme til Rigs- og Landsarkivet, hvor de originale arkivalier altså må formodes at befinde sig i dag.

Dette arbejde foregår som regel på andre dage end den ugentlige åbningsdag torsdag og skulle nogen have lyst til at blive en del af dette team så kan henvende sig leder af Samlingen Niels Henrik Nielsen (se kontaktoplysninger andetsteds her i nyhedsbrevet).

Som omtalt i nyhedsbrev nummer 3 årgang 2016 var Samlingen involveret i detektivarbejde omkring Amazon.com ejeren Jeff Bezos samske tiptipoldeforældre sammen med en freelance journalist. Desværre havde vi ikke fået lavet en klokkeklar aftale om vores muligheder for at kunne videregive artiklen i dens fulde længde. Indtil videre er vi afskåret fra at videregive noget som helst uden risiko for at blive draget til ansvar herfor. Vores anstrengelser har givet en vis tilfredsstillelse og så en vigtig lærdom.

Vi oplever fortsat en stigning i antallet af henvendelser vedrørende brugen af arkivmateriale som er offentliggjort via Arkiv.dk. Henvendelse vedrørende dette kan ske via Arkiv.dk eller alternativt til:

Samlingen: samlingen@genealogy-samsoe.dk  (4048 9818),
Robert Sørensen rtsn@mail.dk  (2461 1205), eller
Niels Henrik Nielsen niels_henrik@nielsen.mail.dk  (6170 2198).

Årbog 2018
Vi har endnu engang kastet os ud i det næsten umulige nemlig en temaorienteret årbog omkring foreningslivet på Samsø og her midt i februar måned ser det da stadig lovende ud. Der er masser af foreninger at skrive om og vi skal ikke forpasse muligheden i dette nyhedsbrev til at opfordre medlemmerne til at bidrage.

Kommende arrangementer

Foredrag ved Martin Pavon, Kalundborg museum – 16 april kl. 19.00
Et spændende foredrag om det allierede B-17 bombefly, ”Mad Money II” som under krigen måtte nødlande på halvøen Asnæs og som var ”glemt” i årtier, indtil man på ny fattede interesse for episoden.

Vi opfordrer samsinger til at medbringe effekter fra lokale flystyrt under 2. verdenskrig og give deres egen lille fortælling.

Foredraget er gratis for medlemmer og ikke-medlemmer kan deltage mod betaling 50,00 kr. pr. person (dette inkluderer kaffe/the og kage).

Foredraget finder sted i Medborgerhuset, Smedegade 37, Tranebjerg og tilmelding bedes ske til Niels Henrik Nielsen niels_henrik@nielsen.mail.dk  (tlf. 6170 2198) senest søndag den 8. april.

Vi forbeholder os ret til at aflyse arrangementet, hvis der ikke tilmeldes et passende antal deltagere.

Foredrag ved Tom Høyem - tidligere annonceret til marts/april 2018
Tom Høyem har desværre meldt afbud, så foredraget udsættes til et senere tidspunkt.

Generalforsamling 2018
Afholdes lørdag den 26. maj 2018 på Onsbjerg gl. Skole


logo_slfs.gif