Årgang 17

Nummer 4

November 2018

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Efter en fantastisk sommer, der jo nærmest ikke ville slippe sit tag og som gav nogle flotte efterdønninger helt ind i efterårsfereien, er det nu igen ved at være tid til at præsentere foreningens årbog, der som sædvanligt finder sted den sidste lørdag i november måned. og det er temaet for dette nyhedsbrev til medlemmerne.

Årbogspræsentationen 2018
Præsentationen af årbogen for 2018, "Foreningslivet på Samsø, Et typisk dansk tidsbillede", finder atter sted i Besser Forsamlingshus "Bygningen". Det sker lørdag den 24. november, og der vil være åbent allerede fra kl. 14.00. Foreningen byder på kaffe, te og kage, hvorefter vi kort præsenterer den 18. udgave i rækken af årbøger.

Medlemmerne kan på selve dagen erhverve årbogen til en særpris á kun 100,00 kr. Normalprisen for medlemmer er 125,00 kr. For ikke-medlemmer er prisen stadig 160,00 kr. Efterfølgende vil årbogen kunne erhverves gennem foreningen og ved de sædvanlige steder rundt på Samsø, ikke mindst hos SuperBrugsen i Tranebjerg, Samsø Museum og biblioteket i Nordby.

Programpunkter for dagen med cirka klokkeslet:

14.00 - Salg af den nye årbog og Samsømærke
14.30 - Der serveres kaffe/te og kage
15.00 - Velkomst
15.10 - Præsentation af årbog, Samsø mærker med mere - Del 1
15.45 - Pause og salg
16.00 - Præsentation af årbog, Samsø mærker med mere - Del 2
16.30 - Afrunding

ÅrbogenForsid2018 ÅrbogenBagside2018

Årets bog handler om noget så tidstypisk dansk som foreningslivet og især med henblik på det historiske. Redaktionen anlagde fra dag ét den holdning, at samlet skulle bogen ramme temaet foreningsliv så bredt som muligt. Vi vidste, at mange foreninger, som ikke eksisterer mere, kun har afsat sig spor via protokoller, og at mange foreningers virke, gentog sig i hvert et sogn på Samsø.

Foreninger, laug og borgergrupper har givet mulighed for at vise en flig af den del af lokalhistorien, og det er der blevet 17 selvstændige artikler ud af. Nogle artikler repræsenterer en sammenfatning af de eksisterende kilder, og der er ind til flere personlige erindringsbilleder fra deltagelse i foreningsvirket. Heldigvis er der også mange artikler om foreninger, som stadig eksisterer. Hermed en kort omtale af nogle få udvalgte artikler:

Landbruget og dets foreninger er ikke til at komme udenom, når vi tænker foreningsliv, og i artiklen om Besser Mades Pumpelaug er vi tilbage i tiden, hvor hyppige vandstandsstigninger oversvømmede de gode arealer, og hvor man måtte inddæmme for at forhindre det. Den frygtede sygdom mund- og klovsyge kunne ruinere en landmand, så man dannede foreninger til kollektiv forsikring mod sygdommens konsekvenser. Og tænk dig: så lige vores ø Kyholm som forsøgsstation imod Mund- og Klovsyge – ja det var faktisk overvejet.

Skydning i foreninger er en gammel og hæderkronet dansk disciplin, og sådan var det også her på Samsø, og det er det stadigt. Fra en samsk ungskytte har vi hans egen oplevelser på nærmeste hold, bl.a. om mødet med en næsten ikonisk samsing Peter Mahler efter at have kyst naboen med bøssen ”I woll da’int skywe mæ”.

Kortspil var tidligere meget mere udbredt end i dag og ofte på privat foranledning. L’Hombre, Mousel og Sildeballe-whist, både med og uden loft. Samsø Bridgeforenings spillere tænker hver torsdag så det knager, tæller point og lægger game planer, så er det mere munter når der spilles præmiewhist.

Samsø Forsamlingsbygning, i dag Medborgerhuset, lægger lokaler til kortspillets finesser. Fra starten i 1883 var det ”foreningernes hus”. En endeløs række af foreningsarrangementer har fundet sted på dette sted. Politiske møder, udstillinger og koncerter til 25 øre i entre ved indgangen, lidt dyrere på balkonen. Et nyt kulturhus blev ikke en realitet efter krigen, men en møbelforretning kom til, og en DB-brugs – og så endelig Kulturhus Samsø.

Teknisk skole blev oprettet af samme foreningskreds som naboen, og vi har forsøgt at udfritte nogle lærlinge fra dengang om, hvordan det så var at gå der.

De mindre husmandsbrug på Samsø var tit medlem af partiet Radikale Venstre, og uden at vi vil hele bogstavrækken igennem, har et tidligere meget aktivt medlem nedfældet sine personlige erindringer som enlig radikal i den kommunale politik.

Ovenstående er blot et lille udpluk af, hvad årbogen indeholder. Husk at foreningen og ikke mindst årbogsredaktionen meget gerne vil have Jeres tilbagemelding på resultatet af vores anstrengelser, og skulle der blive behov for at supplere teksten med yderligere indhold, så kommer der forhåbentlig en årbog igen til næste år, hvor vi kan bringe dette.

Hvis man ikke har mulighed for at møde op ved præsentationen, er det også muligt at bestille årbogen via foreningens hjemmeside www.genealogy-samsoe.dk - og det samme gælder Samsømærkerne for 2018, der igen i år supplerer årbogens billeder og forhåbentlig kan være med til at skabe forøget interesse for bogen.

Åbent i samlingen
I lighed med tidligere har medlemmer mulighed for at bruge nogle timer i Samlingen. Det kan i år ske dagen efter årbogspræsentationen, altså søndag den 25. november fra kl. 10.30 til kl. 14.00 - men kun efter forudgående henvendelse til Robert Sørensen eller Niels Henrik Nielsen senest den 18. november.

Middag efter præsentationen
Efter præsentationen er der som sædvanligt en middag for foreningens medlemmer. Den afholdes også i Besser Forsamlingshus kl. 18.30. Menuen er oksesteg, ovnstegte kartofler og salater og til dessert is med jordbærsovs.  Der kan købes vin, øl og vand til husets priser. Prisen for selve middagen forbliver 175,- kr pr. person og betales kontant på dagen.

Tilmelding til spisning kan foretages til Niels Henrik Nielsen på telefon 61 70 21 98 eller e-mail:  niels_henrik@nielsen.mail.dk senest søndag den 18. november.

Fremtidige årbøger
Den nuværende årbogsredaktion er endnu inden, at årbog 2018 er gået i trykken, ved at kigge på en kommende årbog så det ser lyst ud for den nærmeste fremtid.
Om dette bliver med et bestemt tema, byen Ørby har jo spøgt i kulissen, eller om det bliver noget helt andet må tiden vise. Det allervigtigste er jo at der findes en tovholder på kommende årbøger, én eller flere personer som ikke nødvendigvis er en del af ledelsen i foreningen, og som målrettet vil arbejde hen imod en bogudgivelse

Foreningens samling af lokal- og personalhistorisk stof er til rådighed for forfatterne, og ved sådanne aftaler stiller vi lokale, internet og computer til rådighed, og vi vil selv være til stede under hele besøget. Forespørgsler om adgang kan stiles til:

Samlingen: samlingen@genealogy-samsoe.dk  (4048 9818),
Robert Sørensen rtsn@mail.dk  (2461 1205), eller
Niels Henrik Nielsen niels_henrik@nielsen.mail.dk  (6170 2198).

Kommende arrangementer

Årbogspræsentation 24. november 2018
Præsentationen af årets årbog foregår lørdag den 24. november 2017 i Besser Forsamlingshus. Se programmet i starten af dette nyhedsbrev.

Generalforsamling 2019
Afholdes lørdag den 15. juni 2019 på Onsbjerg gl. Skole


logo_slfs.gif