Årgang 19

Nummer 3

November 2020

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Den verdensomspændende Covid-19 pandemi har påvirket foreningens aktiviteter meget i årets løb – det skal der slet ikke herske tvivl om.

Vi havde set frem til endnu en årbogspræsentation i Besser Forsamlinghus og hyggeligt samvær med gamle bekendte og nye forbindelser. Så optimistiske var vi for blot nogle uger siden, men nu er der igen skruet på alle knapper for at inddæmme og hindre smittespredning, og dybest set foretrækker vi nok alle sammen at være på den sikre side.

Derfor er der i år, grundet de særlige bestemmelser omkring forsamlinger, hverken arrangeret en præsentation i 'Bygningen' eller en middag for medlemmerne - desværre. Men det ser heldigvis ud til, at vi kan tilbyde et par alternativer, så medlemmerne af SLFS ikke behøver helt at udvære aktiviteter her i november. Læs mere om, hvad der kommer til at foregå, her i dette nyhedsbrev.

ForsamlingFørCorona
Et stemningsbillede fra dengang, vi godt kunne mødes en større forsamling

Årbogspræsentationen 2020
Forsamlingsforbuddet gælder frem til og med mandag d. 26. november og bestyrelsen har vurderet mulighederne for at gennemføre præsentationen sådan som vi plejer. Vi ved nu, at ”som vi plejer” ikke er en mulighed, og derfor må vi allerede på nuværende tidspunkt aflyse årbogspræsentationen i Besser Forsamlingshus.

Salget af vores nye årbog 2020 skal I dog ikke snydes for, og vi har derfor indgået aftale med SuperBrugsen i Tranebjerg om, at vi kan opstille et salgsbord på udgivelsesdagen, lørdag 28. november, i tidsrummet 12.00 – 16.00. Vi skal og vil selvfølgelig overholde alle sundhedsstyrelsens regler med håndsprit, mundbind og sund fornuft.

Vi opfordrer alle til at I prøver at lave aftaler om at købe bøger sammen, så færrest muligt selv behøver at møde op, selvom alle selvfølgelig er velkomne. Ved kassen kan der betales med kontanter, meget gerne lige beløb, og vi forsøger at få arrangeret MobilePay enten direkte til foreningens konto eller via kassererens private nummer.

På dagen sælges bogen grundet de særlige omstændigheder til favørprisen på 100 kr. til alle, der møder frem. Efterfølgende er prisen som sædvanligt 125 kr. for medlemmer og 160 kr. for alle andre, når bogen købes gennem foreningen i Onsbjerg eller bestilles via vores hjemmeside.

I år vil det være muligt at købe bogen flere steder rundt på Samsø bl.a. hos  Carlos Corner i Tranebjerg, Visit Samsø i Tranebjerg, Smagen af Øen i Nordby, HØST i Mårup, Søster Sidevind i Besser og ved Samsø Museum.

Hvis du gerne vil have bogen tilsendt, kan du allerede nu bestille årbogen via bestillingsformularen på vores hjemmeside: http://www.genealogy-samsoe.dk/BestillingAarbog.asp - og ved forudbestilling og betaling inden udgivelsesdagen kan medlemmer af SLFS også købe bogen til favørprisen - plus porto.
 

Årbog

ÅrbogenForsid2020 ÅrbogenBagside2020

Efter gentagne opfordringer igennem de senere år valgte foreningen at påbegynde en årbog om arbejderlandsbyen Ørby, da vi efterhånden rådede over et stort kildemateriale. Ved et opstartsmøde i Ørby var der flere af foreningens medlemmer med relation til Ørby, som lod sig hverve med bidrag til den kommende årbog. De efterfølgende måneder ind i 2020 gik dog noget mere stille af sig, og så kom hele situationen med Corona, som vanskeliggjorde dels at kunne mødes og dels at kunne få adgang til kildemateriale, som lå i arkiverne. Ørbygruppen havde fået de værst tænkelige arbejdsbetingelser, og skulle der komme en årbog, måtte vi i årbogsredaktionen også trække i arbejdstøjet.

Status er, at alle involverede har gjort det så godt, at vi i år har det største antal bidragydere til årbogen i mange år, og rent faktisk har vi måtte lade flere artikler stå på venteliste til senere brug.

Indholdet i årets udgave omhandler det allerældste Ørby og udskiftningen efter 1700-tallets landboreformer. Der er desuden flere personlige beretninger om livet i en arbejderlandsby med en stor nærliggende arbejdsplads og den gensidige afhængighed. Samme arbejdsplads gav ligeledes anledning til stor tilflytning af fremmed arbejdskraft, fra det øvrige kongerige eller fra udlandet. Nogen valgte også at rejse bort fra en mulig fremtid som landarbejder og dermed prøve at bryde ud af den sociale arv. Byen rummede trods dét, at resten af Samsø kiggede ned på landsbyens beboere, et stort element af tryghed og hjælpsomhed, og man kom hinanden ved med kortspil, dans, og sport og mødtes i bl.a. søndagsskolen og kirken.

Åbent i samlingen
I lighed med tidligere har medlemmer mulighed for at bruge nogle timer i Samlingen. Det kan i år ske dagen efter årbogsudgivelsen, altså søndag den 29. november i tidsrummet 11:00 - 13:00 - men kun efter forudgående henvendelse til Robert Sørensen eller Niels Henrik Nielsen senest den 26. november.

Øvrige nyheder
I august måned har foreningen stået som arrangør af to landsbyvandringer: i Ørby den 5. august og i Pillemark den 19. august. Begge arrangementer havde fin tilslutning idet næsten 20 personer deltog ved begge ture, som blev guidet af dels Jørgen Søgaard i Ørby og dels Niels Henrik Nielsen i Pillemark. På opfordring fra personer der var forhindret i Ørby-turen, planlægger vi allerede nu at gentage turen med Jørgen Søgaard i løbet af 2021.

Samtaleemnerne under sådanne ture varierer bredt fra, at der var 5 mænd som hed Karl i Pillemark i samme tidsperiode, til hvem som boede i de forskellige huse. En måned efter vores tur i Pillemark forsvandt en af byens tidligere forretninger, købmand Thunbos butik i Storegade 48 findes ikke længere.

Ørbytur
Fra den guidede tur i Ørby 5. august 2020

Pillemarktur
... og fra turen i Pillemark 19. august 2020

Efter genåbning af foreningens samling efter nedlukningen i foråret, kører alt normalt igen. Antallet af gæster kommer ikke over det tilladte, og alle gæster inklusive os selv bruger håndsprit. Udover at besvare henvendelse på e-mail eller via arkiv.dk pågår der en gennemgang af op til flere hold dubletter, som vi med tiden har fået indleveret som gave. Det drejer sig især om udskrifter af materiale som Ann Stahnke, Tove Thunbo og Bent Holm Christensen har lavet i foreningens første år.

Foreningen har netop lavet aftale med Visit Samsø som fremover sælger alle de årgange af foreningens årbøger, vi stadig har på lager, dels fra Anton Rosens Hus i Tranebjerg og dels fra Visit Samsøs webshop. Det er en aftale, som vi er meget glade for, og vi håber, vi dermed får adgang til nogle nye markeder for os.

Husk at foreningens samling af lokal- og personalhistorisk stof er til rådighed for medlemmerne. Forespørgsler om adgang kan stiles til samlingen: samlingen@genealogy-samsoe.dk  (21 86 45 81 ), Robert Sørensen rtsn@outlook.dk  (24 61 12 05), eller Niels Henrik Nielsen niels_henrik@nielsen.mail.dk  (61 70 21 98).

Efterlysning
Foreningen er i gang med at samle kildemateriale til en kommende årbog om Samsøs musikhistorie. Vi søger derfor kontakt til personer, der har kendskab til familiemedlemmer, som var aktive spillemænd i perioden fra 1890 til 1920.
Henvendelse kan ske til:
Jens Fokdal på fokdal@pc.dk (21 84 22 17) eller til SLFS på samlingen@genealogy-samsoe.dk eller til Niels Henrik Nielsen på niels_henrik@nielsen.mail.dk (61 70 21 98).

Kommende arrangementer

Fernisering - Udstilling i Anton Rosen huset 14. november 2020, 14:00 - 16:00
Udstilling af Lions Club Samsø's julemærker klippet af elever ved Samsø Aftenskole under Ulla Fredsøes ledelse. Udstillingen har åbent i perioden 16. november 2020 – 8. januar 2021 mandag-torsdag kl. 10.00 – kl. 16.00; fredag 10:00-14:00. Gratis adgang for alle.

Årbogssalg lørdag 28. november 2020, 12:00 - 16:00
Årbog sælges i ovennævnte tidsrum i Super Brugsen i Tranebjerg.

Åbent hus i Anton Rosen huset søndag 29. november 2020, 10:00 - 12:00
SLFS holder åbent i Anton Rosens Hus og tager imod gæster, spørgsmål m.m.
Vi sælger af foreningens årbog 2014 som har en lille artikel om julemærkerne, ligesom vi sælger ud af vores oplag af Lions Club Samsøs julemærker og foreningens egne julemærker.

Generalforsamling 2021
Afholdes lørdag 29. maj 2021 - formentlig på Onsbjerg gl. Skole. Mere om dette arrangement følger i et senere nyhedsbrev.

Landsbyvanding i Ørby - august/september 2021
Vi gentager succeen. Mere om dette arrangement følger i et senere nyhedsbrev.

Medlemsarrangementer er som udgangspunkt gratis for medlemmer, mens ikke-medlemmer betaler et beskedent deltagergebyr.


logo_slfs.gif