Årgang 20

Nummer 4

November 2021

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Dette årets sidste nyhedsbrev vil omhandle en central begivnhed i foreningens virke og en begivenhed, som mange ser frem til, nemlig udgivelsen af foreningens årbog. Men også andre begivenheder og nyheder vil få et ord med på vejen.

Husk at holde øje med hjemmesiden og din e-mail, for 'hele verdensbilledet' kan jo ændre sig meget hurtigt i disse tider!

KolsørHage
Natur ved Kolsør hage

Årbogspræsentationen 2021
Foreningen har i år fornøjelsen af at invitere medlemmer og alle andre interesserede til præsentation af ikke blot én årbog men hele to af slagsen. Helt ekstraordinært og uden fortilfælde er det også, at begge bøger omhandler samme emne, nemlig landarbejderbyen Ørby. Hvorfor så det?, vil nogen helt bestemt tænke. Dels havde vi situationen omkring corona, og dels havde vi så meget materiale efter bogen i 2020, at en Ørbybog II lå lige for. Hele 250 sider er det blevet til i denne årbog II om Ørby.

ÅrbogenForsid2021 ÅrbogenBagside2021

Foreningen er vært ved kaffe og husets hjemmebagte kringle, når årbøgerne præsenteres i Besser Forsamlingshus, lørdag 27. november 2021.

Medlemmer af SLFS kan på dagen købe såvel den nye årbog fra i år som bogen fra sidste år, der som nævnt også handlede om Ørby, til en særpris af kun 100 kr. mod normalt 125 kr. For ikke-medlemmer er prisen 160 kr.

Efterfølgende vil årbogen kunne erhverves fra foreningens lokale i Onsbjerg og fra flere andre steder rundt på Samsø bl.a. hos VisitSamsø, Smagen af Øen og Samsø Museum.

Programpunkter for dagen med cirka klokkeslet:

14.00 - Dørene åbnes for salg af af den nye årbog
            (husk at udfylde en bestillingsseddel, som udleveres på dagen) 
14.30 - Der serveres kaffe/te og kage
14.45 - Velkomst v/ formanden
15.00 - Præsentation af Årbog 2020 - v/ formanden og udvalgte forfattere
15.45 - Pause
16.00 - Præsentation af Årbog 2021 - v/ Bjarne Sigurd Mühldorff og Jean Seeberg
16.45 - Kommende temaårbog "Musiklivet på Samsø"  v/ Jens Fokdal
17.00 - Afrunding

Hvis man ikke har mulighed for at møde op ved præsentationen, er det også muligt at bestille årbogen via foreningens hjemmeside www.genealogy-samsoe.dk til normalprisen plus porto. Bogen vil så blive tilsendt hurtigst muligt efter udgivelsen.

Middag efter præsentationen
Traditionen tro vil der for medlemmer og pårørende være en hyggelig sammenkomst med fællesspisning kl. 18.00. Dette finder også sted i Besser Forsamlinghus.
Her kan man i ro og mag snakke med gode venner og bekendte og i godt fællesskab snakke om gamle oplevelser og måske endda udveksle ideer for fremtiden. 

Menuen i år er:
Gammeldags flæskesteg med sovs og hvide kartofler og rødkål - og til dessert citronfromage samt mulighed for efterfølgende kaffe. Prisen for dette herlige arrangement er 175 kr, som betales i forbindelse med årbogspræsentationen.

Drikkevarer købes på stedet til husets rimelige priser.

Tilmelding til spisningen til Niels Henrik Nielsen på telefon 61 70 21 98 eller e-mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk senest den 24. november.

Åbent i samlingen
I forbindelse med årbogspræsentationen vil der være mulighed for at aflægge Samlingen et besøg søndag formiddag i tidsrummet 10.00 – 12.00, hvis det vel at mærke aftales forinden.

SIDSTE NYT VEDR: COVID-19
Såfremt vi på grund af stigende smitte og eventuelle restriktioner ikke kan gennemføre arrangementet, vil dette blive meddelt på foreningens hjemmeside samt via en mail til foreningens medlemmer. Skulle det blive tilfældet, vil vi som alternativ forsøge at gennemføre bogsalget på udgivelsesdagen i stil med det, vi gjorde sidste år. Så hold øje med hjemmesiden og din e-mail. 

Lidt fra sommerens og efterårets arrangementer

Landsbyvandring med Jørgen Søegaard 11. august.

ByvandringØrby
Billede fra landsbyvandringen med Jørgen Søegaard

Foreningen havde i samarbejde med Jørgen Søegaard bestemt sig for at gentage sidste års optakt til årbogen om Ørby – en landarbejderlandsby. I nyhedsbrevet til medlemmerne havde vi annonceret med tilmelding for at imødegå alt for stort et deltagerantal. Det skulle vise sig at være en ganske fornuftig tanke, idet op imod 25 deltagere dukkede op.

Éfter velkomst ved foreningens formand stod der Jørgen Søegaard på de næste 2½ time. Først med en introduktion til byvandringen fra øverste trappetrin til Ørby kirke og sidenhen med mange nedslag i byens historie.
Vi har endnu ikke spurgt hr. Søegaard om en tredje halvleg – men mon ikke han kan overtales til dette? Det krydser vi fingre for, for det er nemlig altid en stor oplevelse at deltage ved dette fælles arrangement, og der dukker som regel nye deltagere op hver gang og nye historier kommer til.


Foredrag ved Karl Nøhr Sørensen 8. oktober

Denne fredag aften arrangerede foreningen i samarbejde med Samsø Marineforening et foredrag om samsingen Jens Søren Hansen Sørensen ved barnebarnet Karl Nøhr Sørensen, Århus Søfartsmuseum.
Det gik lidt trægt med tilmeldingerne, men ved fælles hjælp så endte det med omkring de 25 deltagere og Karl Nøhr Sørensen kunne godt nok fortælle en masse historier.

KarlNørh
Billede fra foredraget med Karl Nøhr Sørensen

Som en lille tilføjelse kan det tilføjes, at foreningen råder over en mindre samling dokumenter om Jens Søren Hansen Sørensens maritime karriere.


Kortfilm i Samsø Biograf 6. november

Lørdag den 6. november kl. 10.30 havde foreningen inviteret medlemmer og gæster til at gense Niels Vests film om husmand og stenhugger Peder Madsen. Også her var der ca. 25 fremmødte og ca. halvdelen af dem var ikke-medlemmer, så det lover godt for fremtidige arrangementer.
Filmen introduceredes kort at foreningens formand, som også er tipoldebarn af Peder Madsen, blandt andet med omtale af de bogudgivelser, som tidligere har berørt stenhuggeren, Socialdemokratiet og Samsø Husmandsforening. Hvem ved? måske er tiden inde til at få rejst en mindesten på Samsø for Peder Madsen?

 

Øvrige nyheder
Foreningens arkiv - ”Samlingen” - har trods lange perioder med nedlukning grundet corona modtaget et ganske pænt antal indleveringer/gaver til foreningens arkiv.
Registering af Placater fra Cancelliet som er Kongelige love og forordninger er afsluttet, og når vores webmaster har fået bearbejdet registeret, vil det blive publiceret på vores hjemmeside. Tak til Peter Mortensen for indsatsen.

Foreningen har taget initiativ til et ad-hoc samarbejde med andre foreninger på Samsø, hvor der er et interessefællesskab. Vi vil kort sagt invitere til forskellige former for samarbejde med de foreninger, hvor det giver relevans i forhold til emnet.
Deruduver vil vi i foreningen også afholde egne aktiviteter, som vi nu engang synes.

Kommende arrangementer
Programmet for første halvår 2022 er under udarbejdelse og når desværre ikke at blive annonceret her i nyhedsbrevet, men det vil blive omtalt nærmere i det næste nyhedsbrev, som forventes at komme i februar måned 2022. Vi kan dog godt løfte sløret for, at det vil omhandle slægtsforskning og søgning i offentlige arkiver.

Præsentation af Årbog 2021 27. november 2021 kl 14:00
Besser Forsamlingshus
er booket, og vi regner bestemt med at kunne gennemføre arrangementet, som vi normalt plejer at gøre det. Se programmet først i dette nyhedsbrev. Gratis adgang for alle.

Generalforsamling 11. juni 2022
Stedet og det endelige program annonceres i et kommende nyhedsbrev.

"Samlingen" har generelt åbent for medlemmer hver torsdag kl. 13:00-17:00 samt efter forudgående aftale via en af nedenstående kontakter.

Kontaktoplysninger
Niels Henrik Nielsen: e-mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk Mobil: 61 70 21 98
Robert Sørensen:  e-mail: rtsn@outlook.dk  Mobil: 24 61 12 05
Samlingen: e-mail: samlingen@genealogy-samsoe.dk  Mobil: 21 86 45 81


logo_slfs.gif