Årgang 22

Nummer 4

November 2023

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Efter en september måned, der var historisk sommerlig, så er vi i skrivende stund i slutningen af en oktober måned, der har budt på anderledes barsk vejr med masser af blæst, stormflod og regn. Vi er derfor rykket indendørs, og så er det også ved at være tid til at forberede sig til endnu en festlig årbogspræsentation i Besser Forsamlingshus.

Det er jo ikke så lang tid siden, I fik det seneste nyhedsbrev fra os, og derfor er der ikke så mange andre nyheder at berette om her i årets sidste nyhedsbrev. Men glæd dig til årbogspræsentationen, som bliver anderledes i år!

Har du ikke mulighed for at deltage i årbogspræsentationen, så husk at bestille årbogen  online, så sender vi den til dig, så snart den er udkommet. Bestilling kan foretages her: http://www.genealogy-samsoe.dk/BestillingAarbog.asp


Shadows-bandet. Jens Fokdal med bassen længst til venstre. Fra årbogen side 196.
Jens Fokdal har været primus motor på dette års årbog.


Musikerne Edvard Nielsen ("Niller"), Bent Espersen og Niels Sørensen ("bus-Niels") underholder gæsterne ved et julearrangement i Kolby Mølle. Årstallet er ukendt.
Alle tre har spillet i Gehørorkestret, som er omtalt i årbogen.

Årbogspræsentationen 2023
Så er vi igen tilbage med en årbog, der handler om et specifikt emne, nemlig om musikken på Samsø gennem tiderne. Men selvom bogen rent emnemæssigt ligner, hvad vi tidligere har udgivet, så er bogen denne gang blevet til på en helt ny måde. Det er nemlig Jens Fokdal, der selv har slået sine folder som ung på Samsø, der har udarbejdet hovedparten af indholdet. Desuden har Annette Hoff skrevet en artikel om musikken tilbage i ældre tid, hvor det var godserne, der også bestemte over musikudfoldelsen. De to artikler dækker tilsammen godt 300 års musik på Samsø.

Til historierne om musikkens udvikling på Samsø har Jens Fokdal, der jo også er medlem af foreningens bestyrelse, indhentet bidrag fra en lang række musikere, grupper, bands og andre musikalske konstellationer med tilknytning til Samsø, og bogens indhold bygger således på en række interview med et stort antal personer. I årbogsredaktionen er vi meget taknemlige over den store opbakning vi har fået fra disse mange personer, ja, faktisk fra alle sider under den lange periode, der er blevet arbejdet med emnet.

Præsentationen af årbogen vil også komme til at foregå på en ny måde, som vi vender tilbage til.

Men ikke alt skal være nyt, og stedet er derfor fortsat Besser Forsamlingshus, og det hele sker lørdag den 25. november 2023.

Prisen på årbogen ændrer vi heller ikke på: Medlemmer kan på dagen købe den nye årbog til en særpris af kun kr. 100 mod normalt kr. 125. For ikke-medlemmer er prisen som sædvanligt kr. 160.

Program for dagen:
13:30 – Salg af den nye årbog (brug bestillingsseddel - uddeles på dagen).
14:00 – Servering af kaffe/te og kage.
14:15 – Formanden byder velkommen
14:30 – Introduktion af årbogen v/tovholder og bestyrelsesmedlem Jens Fokdal
14:45 – Anette Hoff fortæller om sit bidrag til årbogen
15:00 – Maestro – lad musikken begynde. Jens Fokdal introducerer musikindslagene
17:00 – Fællessang
17:30 – Tak for i dag

Bemærk at vi starter tidligere, end vi plejer, hvilket skyldes, at arrangementet er noget længere, end det plejer at være. Årsagen hertil er, at vi rent faktisk benytter lejligheden til at præsentee forsamlingen for brudstykker af den musik, der gennem tiden er blevet spillet på Samsø. Der bliver ingen lange taler i år, men så kan du i stedet se frem til en spændende musikalsk oplevelse denne lørdag eftermiddag i Besser.   

Middag efter præsentationen
Efter en mindre pause, hvor der kan strækkes ben og trækkes lidt frisk luft, afholdes sædvanen tro en festmiddag kl. 18.30 for dem, som på forhånd har tilmeldt sig. Tilmelding sker til Niels Henrik Nielsen på telefon 6170 2198 eller email niels_henrik@nielsen.mail.dk senest fredag den 17. november.

Tøv ikke med at tilmelde jer. Disse festmiddage plejer ikke at gå stille af, og korte og motiverede indlæg er altid velkomne.

Vi har igen i år entreret med Pia Kleis, som har sammensat denne dejlige menu for os: Gammeldags oksesteg med kartofler og sovs, dertil surt-sødt, franskekartofler, perleløg, bønner og gulerødder og til dessert: Islagkage. Prisen for denne menu er kr. 200,00, som betales på dagen til kassereren. Vin, øl og vand kan købes på stedet.

Åbent i Samlingen
Søndag den 26. november om formiddagen kl. 10.00 til 13.00 holder vi åbent for interesserede medlemmer, men kun efter direkte aftale med Niels Henrik Nielsen eller Robert Sørensen - senest lørdag den 25. november om eftermiddagen.

Nyheder fra foreningen
Fælleslokalet
Bestyrelsen har besluttet at indhente tilbud på en tiltrængt renovering af arkivernes fælleslokale, som bruges som kaffestue og mødelokale. I øjeblikket har vi ikke overblik over prisen for denne makeover, men den skønnes at løbe op i cirka 25.000 – 35.000 kroner, som foreningen må hente fra egne midler.

Besøg
Vi har i eftersommeren haft besøg af Kalundborg Lokalarkiv og Gørlev Lokalhistoriske Forening, dels som besøg på foreningens arkiv og dels som engageret guide. Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø bidrager til udbredelsen af Samsøs historie, bl. a. via lokalarkiver rundt i landet, og derfor blev vi engageret ved disse besøg. 

Samlingen
Foreningen har modtaget en meget stor samling af billeder fra en offentlig institution her på Samsø, men da reglerne om offentliggørelse gør at vi ikke MÅ publicere billederne endnu, vil kun en navneliste m.m. være tilgængelig på vores Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsøs del af arkiv.dk. Ønsker man nærmere oplysninger om, hvilke billeder, det drejer sig om, må man altså bevæge sig hen i foreningens mødelokale.

Foreningens IT har længe hængt lidt i bremsen, og vi har derfor fået udført en mindre forbedring af computerne og netværket af Sannholm-El.

Kommende arrangementer
Foreningen har på nuværende tidspunkt følgende arrangementer på vej:

Efterår 2023

Præsentation af Årbog 2023 den 25. november 2023 kl. 13:30
Besser Forsamlingshus er booket. Læs mere om arrangementet her i nyhedsbrevet.

Musikevent med salg og signering af årbog:

   Søndag 3. december 2023 kl. 15:00
  
MAD- og VINBAR, Den gamle Butik i Købmandsgården, Ballen

   Torsdag 7. december 2023 kl. 17:30
   '
Kapitel 10', Langgade 10, Tranebjerg

   Lørdag 9. december 2023 kl. 15:00
  
Nordby Gl. Købmandshandel, Smagen af Øen og Baghuset, Nordby

Forår 2024

Lørdag 4. maj kl. 05:00 - Tranemosen vågner
Mødested v. Tranemosen (adgang fra nordøstlige ende).
Vi lytter til opvågnen ved dagens første solstråler, med lukkede øjne og tænker tilbage på Knud Viktor og hans univers af lyde.  Medbring gerne varm drik, og fornuftig beklædning.

Søndag 11. maj kl. 13:30 – Historisk vandretur over Heden
Mødested: p-pladsen bag Skovfogedhuset.
Vi skal høre anekdoter om Hedekongen som beplantede heden, observere naturen omkring os med orkideen Gøgeurt, vi kommer omkring Samsøs Naturistlejr og går hjem via landevejen.

Lørdag 18. maj kl. 20.00 - Tranemosen går til ro med Knud Viktor
Mødested v. Tranemosen (adgang fra nordøstlige ende).
For de aftenduelige indfanger vi aftenstemningen over ”mossi”, som lægger låg på fuglenes aftensang og andre universelle lyde. Medbring gerne varm drik, og fornuftig beklædning.

Lørdag 25. maj 2024 - Ordinær generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne - mere om dette følger i et senere nyhedsbrev.

Som afslutning på Aage Huulgaards store projekt om 60 års kommunalpolitik og ikke mindst kommunalvalg, konstitueringer og uro på bagsmækken, planlægger vi et debatmøde med en ekstern mødeleder. Dette møde vil blive afholdt i Kultursalen i Tranebjerg. Mere om dette arrangement følger i et senere nyhedsbrev.

Vi planlægger desuden en mødeaften med foredrag om Købmandsgården med efterfølgende fremvisning af Købmandsgårdens bogføringsarkiv, hvor foreningen også byder på kaffe med mere. Mere om dette arrangement følger i et senere nyhedsbrev.

Fælles for alle arrangementer er, at deltagelse er gratis for foreningens medlemmer, mens øvrige deltagere betaler kr. 50,00.
Mødet i Kultursalen vil dog være gratis og åbent for alle, mens generalforsamlingen kun er for foreningens medlemmer.

"Samlingen" har generelt åbent for medlemmer hver torsdag kl. 13:00-17:00 samt efter forudgående aftale via en af nedenstående kontakter.

Kontaktoplysninger
Niels Henrik Nielsen: e-mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk Mobil: 61 70 21 98
Robert Sørensen:  e-mail: rtsn@outlook.dk  Mobil: 24 61 12 05
Samlingen: e-mail: samlingen@genealogy-samsoe.dk  Mobil: 21 86 45 81

logo_slfs.gif