Årgang 23

Nummer 1

Marts 2024

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Først og fremmest vil vi ønske alle medlemmer et Godt Nytår, som vi håber, at alle er kommet godt ind i, Hendes majestæt Dronning Margrethe d. II lod jo en mindre bombe springe ved den lejlighed, og nu har landet så fået en ny konge, Kong Frederik X.

Efteråret 2023 var med storme, oversvømmelser og regn i stride strømme og vinteren var strengere end ventet på vores breddegrader, men nu går vi igen imod lysere tider, og  tiden er også kommet til udsendelse af årets første nyhedsbrev til foreningens medlemmer.


Onsbjerg Kirke. Foto: Niels Henrik Nielsen 2024.

Kontingent
Husk at betale årets kontingent til foreningen, hvis du da ikke allerede har gjort det. Du kan altid tjekke via forenings hjemmeside, om du har betalt: 
http://www.genealogy-samsoe.dk/HuskKontingent2024.asp
Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte foreningens kasserer, Niels Erik Thunbo Pedersen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har betalt eller ej. Kontaktoplysninger finder du sidst i dette nyhedsbrev.

Hvis du endnu ikke har betalt for 2024, så indbetal venligst 150,00 pr. husstand via bankoverførsel til vores konto i Danske Bank, 1551 - 60077193. Husk at anføre medlemsnummer sammen med indbetalingen. Kan du ikke huske dit medlemsnummer, så skriv i det mindste tydeligt navn og adresse, og så finder vi nok ud af det.

Årbogspræsentationen i Besser
Præsentationen lørdag den 25. november var på flere måder markant anderledes end alle de foregående år. For det første var afviklingen med et helt nyt koncept omkring udlejning af Besser Forsamlingshus. Det skulle dog vise sig, at langt henad vejen kunne vi snakke os til rette om en fornuftig løsning for lejevilkårene. Det andet var nytænkning på et helt andet niveau, idet det var første gang at en enkelt person stod for årbogen med temaet ”Musik på Samsø” og præsentationen blev derfor meget musisk.

Vi var spændt på, om afviklingen kunne holde tidsplanen, og om årbogens tema havde en appel til det samske publikum. Vi blev bestemt ikke skuffede. Jens Fokdal havde lagt et vel gennemtænkt program, og sceneskiftet mellem de forskellige aktører gik smertefrit. Fremmødet var stort, og allerede længe før start måtte der skaffes flere siddepladser.

På det annoncerede tidspunkt for start kunne formanden byde velkommen til en tætpakket sal, som havde fået serveret kaffe med Pia’s gode kringle. Ordet blev overladt til Jens Fokdal, som kort introducerede eftermiddagens program og det eneste ”eksterne” indlæg ved forfatter, tidligere museumsinspektør, Annette Hoff.


Forsamlingen er klar til at være med på en lytter

Annette fortalte om omfanget af de skriftlige kilder som havde været en væsentlig forudsætning for at kunne skrive om de samske godsmusikanter. Jens Fokdal tog atter over, og efter en grundig introduktion, hvor vi blev ført vidt omkring, var scenen endelig sat.


Borderline Bluesband optræder ved Årbogspræsentationen - som blot et ud af mange små orkestre og grupper. Årbogens ophavsmand, Jens Fokdal, ses lænst til venstre.
Foto: Holger Folkmann Villumsen.

Efter et par timer med heftig guitar- og trommelyd tilsat sang kunne vi holde en velfortjent lille pause, inden der var en dejlig fællesspisning i bygningen for de godt 30 tilmeldte. Alt i alt en rigtig skøn dag, som har ført til megen positiv omtale. Godt gået Jens Fokdal!

Nyheder fra foreningen
Fælleslokalet
Det har længe været et ønske fra de frivillige at få renoveret det fælles møde- og kaffelokale, som der ikke er foretaget noget omkring siden tildelingen af fælleslokalet i 2006. Måske skal vi helt tilbage til 1990’erne, siden Samsø Kommune har vedligeholdt det gamle lærerværelse. Nu er der indhentet et totaltilbud, som vi dog mener ligger over, hvad vores forening magter, og der ligger også andre ubesvarede spørgsmål. Så lige nu ligger bolden igen på vores egen banehalvdel. Vi håber, at der kommer en afklaring i løbet af året.

Samsoeroots
Vi er en mindre gruppe af frivillige, som opdaterer databasen ud fra egne valgte kriterier, og det vil vi nu gøre noget ved. Desuden skal vi respektere Datatilsynets regler omkring GDPR og privatlivspolitik. Vi har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med et oplæg til den øvrige bestyrelse omkring nogle fleksible rammer at fortsætte efter. Reglerne vil med meget stor sikkerhed blive gjort offentligt tilgængelige, da brugerne af Samsoeroots rækker langt ud over foreningens medlemsskare.

Musikevents
Vores årbog er igennem alle årene udkommet sidst på kalenderåret og er derfor en oplagt julegave til familie, venner og bekendte. Vi ønsker, at vores årbog får det bedste afsæt for et godt salg, og derfor havde vi i løbet december måned arrangeret flere små begivenheder med musik rundt omkring på Samsø.

Vores første arrangement hos MAD- og VINBAR, Den gamle Butik i Købmandsgården, Ballen, måtte desværre aflyses, men de to øvrige hos Kapitel 10, Langgade 10 i Tranebjerg og hos Nordby Gl. Købmandshandel, Smagen af Øen og Baghuset blev begge afviklet planmæssig, begge steder med mulighed for at få sin årbog signeret . Stemningen var i topklasse, og der blev både sunget og rock’et med, så det var alt i alt nogle fine begivenheder.

Nyt fra samlingen
I foreningens arkiv har vi opsat en mindre række reoler, som giver os endnu bedre overblik over indleveringer, som afventer gennemgang og lagerbeholdning af arkiveringsmateriel. Vi er i gang med at digitalisere en stribe DVD’er, som er givet i gave til vores samling, og som vi skal sikre adgang til for eftertiden.

Nye registreringer, som alle kan findes på arkiv.dk, er:
A121 Støtteforeningen til fordel for projektet "Stride Strømme"
A122 Samsø Svømmehal
A3270 Rasmussen, Bent
A3271 Personarkiv for husejer, particulier Morten Jørgensen, Østerby, Besser sogn, Samsø
A3272 Personarkiv for Mette Kirstine Jørgensen, f. 1883 i Østerby, Samsø.
A3273 Personarkiv for husmand Carl Fabricius Sørensen, f. Pillemark Vesterløkke, 1879 - d. 1933 Besser sogn.
A3274 Personarkiv for Johanne Cathrine Jørgensen, f. 1883 i Østerby, Samsø.
A3275 Personarkiv for Rasmus Jørgen Fabricius Sørensen, f. i Østerby. F. 1902 og d.
A3276 Personarkiv for husassistent Kirstine Frederikke Sørensen, f. 1916 i Østerby.
A3277 Personarkiv for husmand Rasmus Jørgen Jørgensen f. i Østerby.
A3278 Jens Peder Rasmussen, smedemester, Onsbjerg sogn. med flere slægtninge
A3279 Jens Christian Jensen, smedemester, Onsbjerg by og sogn.
A3280 Bibliotekar Torkild Kjær, Slesvig
A3285 Personarkiv for pige Dorthe Marie Olesdatter af Haarmark.
A3286 Personarkiv for Pauline Marie Beyer

Billedserier uden publikation (samling af personlige billeder som ikke gøres tilgængelige på arkiv.dk, men kun fysisk i Samlingen):
E21 Billedsamling fra Dansk - Litauisk Forening
E23 Billedsamling Slægterne Madsen, Andersen og Makne og steder som Bøgeshøj, Strandmosegård og Høneballegaard.

Emnesamlinger som kan nærstuderes i Samlingen og tildels via arkiv.dk
M18 Grønland på Samsø - Kalaallit Nunaat Samsømi, 8. - 30. april 2000
M19 Brevsamling slægten Holm fra Langemark

Kulturstatistik
Foreningens arkiv (Samlingen) er tilmeldt Sammenslutningen af Lokalarkiver (kaldet SLA) og hvert år i første kvartal indhenter SLA statistik om arkivernes samlinger, besøgende, henvendelser og medarbejdere i det forgangne år. De indberettede tal bringes herefter på Danmarks Statistiks hjemmeside og i Statistikbanken.
Her er vores bedste bud, hvoraf enkelte data er udtræk fra arkiv.dk.

Åbningstimer: 180 timer
Arkivets størrelse  i hyldemeter: 80
Antal indskannede billeder 9.984
Antal besøgende i Samlingen 160
Antal visninger i alt på arkiv.dk 88.041
Frivilliges arbejdstimer 1.400
Antal frivillige i Samlingen 4

Bogsalg
Foreningens fik i forbindelse med generalforsamlingen i 2023 udleveret nogle eksemplarer af den redigerede og genoptrykte bog "Husmænd og håndværkere i Nordby sogn" med henblik på at kunne sælge den til foreningens medlemmer. Prisen for bogen er 240 kr. Såfremt du kunne tænke dig at købe bogen, så tøv ikke med at kontakte Samlingen - enten pr. e-mail eller personligt i åbningstiden.

De kommende årbøger
Foreningen har igennem de seneste år vekslet mellem årbøger med et fastlagt tema og årbøger med forskelligt indhold af små og større gode historier.

Blandt foreningens mange dygtige lokalhistorikere finder vi nogle med en meget stor fagspecifik viden og én af disse er foreningens webmaster, som ved en pokkers masse om posthistorie.

I år 2024 runder det danske postvæsen en milepæl, idet det er 400-år siden at  Christian IV den 24. december udsendte en "Forordning om Post-Budde", der anses for at være det danske postvæsens "dåbsattest". Vi er så heldige at Niels Erik Thunbo Pedersen, ekspert ud i Samsøs posthistorie, har indvilliget i at stille sin viden og sit store materiale til rådighed for en kommende årbog. Ligger I inde med viden, materiale eller billeder om postvæsenet på på Samsø, og har I ikke tidligere været i kontakt med Niels Erik Thunbo Pedersen om dette, så vil vi meget gerne høre fra jer. Kontakt Niels Erik eller arkivet - se kontaktinformation sidst i nyhedsbrevet.

Vi vil også gerne opfordre alle medlemmer til at foreslå artikler eller forfattere, som efter jeres mening kan skrive artikler - gerne med emner som ikke tidligere er belyst så nøje. Vi har tidligere nævnt andre temaer som f.eks. Vognmænd på Samsø, og en jubilæumsudgave ligger jo også næsten lige om hjørnet.

Kommende arrangementer
Foreningen har på nuværende tidspunkt følgende arrangemeter klar eller i støbeskeen:

Lørdag 4. maj kl. 05:00 - Tranemosen vågner
Mødested v. Tranemosen (adgang fra nordøstlige ende). Vi lytter til opvågnen ved dagens første solstråler, med lukkede øjne og tænker tilbage på Knud Viktor og hans univers af lyde. Medbring gerne varm drik, og fornuftig beklædning.

Lørdag 11. maj kl. 13:30 - Historisk vandretur over Heden
Mødested: parkeringspladsen bag Skovfogedhuset. Vi skal høre anekdoter om Hedekongen som beplantede heden, observere naturen omkring os med orkideen Gøgeurt, vi kommer omkring Samsøs Naturistlejr og går hjem via landevejen.

Lørdag 18. maj kl. 20.00 - Tranemosen går til ro med Knud Viktor
Mødested v. Tranemosen (adgang fra nordøstlige ende). For de aftenduelige indfanger vi aftenstemningen over ”mossi”, som lægger låg på fuglenes aftensang og andre universelle lyde. Medbring gerne varm drik, og fornuftig beklædning.

Lørdag 25. maj 2024 - Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne - mere information følger i et senere nyhedsbrev.

Øvrige kommende begivenheder
I skrivende stund er der ikke noget nyt omkring Aage Huulgaards samlede værk om det politiske vinde i forbindelse med Samsø kommunes fødsel i 1962, og vi kan derfor ikke sige meget mere om publicering og eventuelle andre begivenheder i den forbindelse. Mere information følger i et senere nyhedsbrev.

Vilkår for deltagelse i foreningens arrangementer:
Fælles for alle arrangementer er, at deltagelse er gratis for foreningens medlemmer, mens øvrige deltagere betaler kr. 50,00.
Mødet i Kultursalen vil dog være gratis og åbent for alle, mens generalforsamlingen kun er for foreningens medlemmer.

"Samlingen" har i øvrigt generelt åbent for medlemmer hver torsdag kl. 13:00-17:00 samt efter forudgående aftale via en af nedenstående kontakter.

Kontaktoplysninger
Niels Henrik Nielsen: e-mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk Mobil: 61 70 21 98
Niels Erik Thunbo Pedersen: e-mail: nielsthunbo@gmail.com  Mobil: 40 77 95 55
Jens Erik Buur: e-mail: farfarbuur@gmail.com
Jens Fokdal: e-mail: fokdal@pc.dk  Mobil: 21 47 96 05
Christa Rasmussen: mail: christa.rasmussen@gmail.com Mobil: 21 47 96 05
Robert Sørensen:  e-mail: rtsn@outlook.dk  Mobil: 24 61 12 05
Samlingen: e-mail: samlingen@genealogy-samsoe.dk  Mobil: 21 86 45 81

logo_slfs.gif