Samsø Navne
I Frederik Poulsens bog fra 1902 ' Historiske og kulturhistoriske efterretninger om Samsø' er der nogle afsnit om Samsø-navne. Han skriver 'Følgende 350 slægtsnavne har gennem tiderne været i brug på Samsø, og jeg har optegnet dem ved at gennemgå: Gamle skattemandtal, Kallundborg Slots Jordebog 1598, Samsøs Matrikul 1690, Thingbøger og Skifteprotokoller 1657-1862, samt to Thingsvidner af Samsø Landsthing fra 1424 og 1445.'

Det er Frederik Poulsens kommentarer fra 1902 der er anvendt i det efterfølgende.

Index til slægtsnavne før 1800:    A B D E F G H J K L M N O P R S T U W Y Z Ø
Index til slægtsnavne efter 1800: A B D E F G H I J K L M N P R S T U W Æ Ø
Slægtsnavne før 1800.

Det vedføjede årstal angiver navnets tidligst kendte forekomst på Samsø, og hvis det ikke mere er i brug tilføjes +.

Adel 1750 +

Adler 1765 +

Aggerup 1658. Landsbynavn på Samsø.

Alfast 1657. Er nu både for- og efternavn.

Alexander 1740 +

Alrøe 1660. Stammer fra den lille ø Alrø i Horsens fjord.

Alstrup 1701. Landsbynavn på Samsø.

Amme 1712 +

Anholm 1770.  Stammer fra Aabenraa.

Aarhus 1776. Hr. Anders Petersen Aarhus var præst i Kolby 1755-76, men om navnet ved opkaldelse stammer fra ham kan ikke afgøres.

Astrup 1777. Jens Andersen Astrup var birkedommer på Samsø 1777-95, og hans efterslægt lever endnu på øen.

Backmand 1660.

Bagge 1701.

Bager 1702.

Bang 1795. Stammer fra Sverrig.

Basse 1674 +

Bastian 1740 +

Bay 1714.  Sognedegn Knud Andersen Bay i Koldby, død 1704, hans efterslægt.

Begtrup 1755

Beyer 1714. Staves i ældre tid ofte Boyer, nu altid Beyer.

Bendrejer 1717 +

Besser 1660. Landsbynavn på Samsø.

Bildthugger 1730 +

Binneballe 1786

Bisgaard 1756 + Navn på Samsøs gamle provstegård.

Bishøj 1700 +

Bisp 1790

Block 1657

Blæs 1658

Blæsbjærg 1780 +

Bo 1790 +

Bonde 1658

Borgemester 1715 +

Broos 1700. En sammentrækning af Brorsen, der først blev til Broesen og siden Broos.

Bryde 1701 + Hr. Niels Jensen Bryde var præst i Koldby 1651-1675.

Bryder 1743

Brun 1730 +

Brundby 1598. Landsbynavn på Samsø.

Brøndkjær 1790.

Buck 1709

Busk 1708 +

Bundtmager 1658 +

Buur 1690. Navnet staves nu gerne Buhr, men denne form er ikke gammel.

Bødker 1660 Bødicker.

Børs 1703

Dam 1701. Stammer fra Sjælland.

Degn 1598

Drejer 1690

Drewitz 1704 + Vistnok en hollænder, hvis børn bortkastede navnet og fik Hollænder i stedet for.

Due 1660 +

Dyngby 1742 +

Dørup 1733. Anders Nielsen Dørup var birkedommer på Samsø 1741-54, men efterlod sig ingen børn.

Egeriis 1790. Erick Wind Egeriis var toldbetjent på Samsø 1790-1839, hans slægt lever endnu på øen.

Fandser 1790 +

Farver 1740

Fast 1725

Faxholm 1799. Stammer fra Kalundborg. Hans H. Faxholm var Stadsmusikant på Samsø.

Fisker 1740

Flinck 1710

Fløjstrup 1758

Foged 1598

Franck 1768. Den nuværende familie af dette navn stammer fra Æbeltoft.

Frier 1696

Friis 1445

Fuglesang 1598 +

Fyenboe 1660

Færgemand 1661

Gaard 1760

Gaastoft 1702 +

Gittermand 1767 +

Glar 1748 +

Glarmester 1658

Glud 1701 +

Graae 1720 + Stammer fra Kalundborg.

Grensteen 1798

Greve 1660. Søren Greff i Nordby.

Grønfeldt 1742. Stammer fra Grønfeldt på Mols.

Gyes 1770. Forekommer kun på Nord-Samsø.

Gylling 1732. På Thunø og i Nordby, senere på Sønderlandet 1775 og staves i begyndelsen Gylding. De fleste af de nuværende bærere af navnet skulle egentlig hedde: Laboe.

Haarmark 1754. Landsbynavn på Samsø.

Hals 1701 +

Hare 1770 +

Havkrog 1598.

Helboe 1698.

Hælles 1795.

Henckell 1782. Hr. Johan Frederik Henckell var præst i Tranebjerg 1782-1818, fire af hans børn blev gift på Samsø og efterlod slægt.

Herredsfoged 1650 +

Hjulmand 1658.

Hjort 1742.

Hjærnøe 1745 + Stammer fra Hjærnø i Horsens fjord.

Hohle 1713 +

Hollænder 1756. Se Drewitz.

Holm 1658.

Holst 1740.

Hugo 1772 +

Hvid 1722 + Stammer fra Lolland.

Hyrup 1730.

Høeg 1740.

Høj 1705.

Jans 1750 +

Joen 1750. Fornavn brugt som efternavn.

Jordan 1798 +

Junker 1723.

Juul 1798 +

Just 1791. Er nu både for- og efternavn.

Jyde 1445.

Jydsker 1785.

Kabbelgaard 1790. Stammer fra Als.

Kattrup 1749 +

Kejser 1702.

Kjeldmann 1660.

Kimer 1650 +

Kier 1657. Mag. Erick Kjær, præst i Tønning og Træden ved Skanderborg, død 1750, er stamfader til de nuværende bærere af navnet på Samsø.

Klejs 1705. Staves i ældre tid altid Klejst.

Klokker 1650 +

Knægt 1705.

Koch 1660. Hr. Jens Sørensen Koch var resid. Kapellan ved Besser-Onsbjærg menigheder 1693-1707, han efterlod sig børn og fra ham stammer sandsynligvis de nuværende Koch’ere.

Kokandschy 1762 + Simon Kokandschy var sognedegn i Tranebjerg 1762-96. Hans børn tog navnet Simonsen, og slægten lever endnu på øen.

Koldby 1701. Landsbynavn på Samsø.

Kornmaaler 1760.

Kortt 1445 +

Krabbe 1424 +

Krag 1743.

Krogh 1701.

Krogsgaard 1690. Landsbynavn på Samsø.

Kruse 1730.

Kræmmer 1658.

Kudsk 1716.

Kvist 1650 +

Kæmpe 1690.

Laboe 1658. Stammer fra Endelave, hvis beboere forhen af samsingerne kaldtes Laboer.

Ladefoged 1709.

Lademand 1708 +

Lam 1660.

Langemark 1750. Landsbynavn på Samsø.

Lanther 1658.

Lemming 1740 +

Lihme 1772.

Lindenow 1795 +

Loft 1775.

Lund 1701.

Lynge 1755 +

Læssøe 1744 +

Mahler 1658.

Mand 1658.

Mejser 1743.

Merckell 1683. Christian Merckell var birkedommer på Samsø 1683-1726 og efterlod slægt, der endnu findes på øen.

Molboe 1710.

Montelew 1756.

Morup 1702. Landsbynavn på Samsø.

Munck 1676.

Murmand 1658 +

Mule 1710 +

Møller 1658.

Maase 1760.

Noring 1598 +

Nordmand 1762 +

Norske 1758.

Norres 1704.

Nærum 1650 +

Nøgel 1780.

Nør 1658.

Nørgaard 1710 +

Nøring 1658 +

Opitz 1765. Staves også Obiz.

Orlog 1785 + Staves også Orluk.

Palle 1742.

Pilegaard 1750 +

Pillemark 1701. Landsbynavn på Samsø.

Printz 1709.

Præst 1728.

Puds 1786.

Puur 1750.

Rand 1723 +

Rask 1740.

Rebslager 1728.

Reffsing 1775 + Stammer fra Refsing mølle ved Ribe.

Remsnider 1658 +

Ridefoged 1745.

Rodskouff 1598 +

Rold 1745 +

Rude 1690. Stammer fra Hindsholm på Fyn.

Ruggaard 1706.

Ruus 1701.

Rytter 1658.

Rysser 1703.

Røver 1660. Staves nu Reber, men er samme navn.

Samsing 1736 +

Sander 1750.

Selsinggaard 1740. Landsbynavn på Samsø.

Sjællandsfar 1701 +

Skaarup 1798 +

Skavboe 1660 +

Skibbygger 1656 +

Skifter 1760 +

Skinder 1702 +

Skipper 1598.

Skiøt 1701.

Skolemester 1660.

Skoltæ 1424 +

Skomager 1658.

Skonning 1736.

Skov 1745.

Skytte 1658.

Skriver 1598.

Skrædder 1424.

Slot 1705.

Smed 1598.

Snedker 1598.

Snorr 1708.

Sparre 1720 +

Spillemand 1701 +

Spinder 1656.

Spøttrup 1702 +

Stauns 1742. Landsbynavn på Samsø.

Stengaard 1750 +

Stenhugger 1702.

Stiesser 1740 + Johan Andreas Stisser var Landchirurg på Samsø 1739-50, men efterlod vist ingen slægt, så navnet er på anden måde gået over på andre.

Stjerne 1755.

Stormager 1798 +

Strandrider 1720 +

Strants 1740 +

Suder 1658.

Svaller 1744 +

Svane 1635.  Mag.  Hans Jensen Svane var provst på Samsø 1635-76 og hans efterslægt lever endnu på øen.

Svend 1785 +

Svenske 1598.

Sønder 1658.

Søndergaard 1782.

Taftebjærg 1790. Landsbynavn på Samsø.

Tanderup 1690. Landsbynavn på Samsø.

Thirstrup 1793.

Thun 1740. Stammer fra Thunø.

Thunboe 1658. Stammer fra Thunø.

Thunby 1658 + Stammer fra Thunø.

Thunø 1705 + Stammer fra Thunø.

Togerboe 1705. Staves også Tagebo og Tauboe.

Tolder 1705.

Tommel 1750 +

Top 1711 +

Tuuse 1701.

Tydsker 1772.

Tærsker 1658.

Tørring 1766 +

Urtegaardsmand 1702 +

Wadstrup 1737. Landsbynavn på Samsø.

Walcker 1798 +

Warselmand 1730 +

Wegen 1661 +

West 1661.

Wester 1657.

Wibe 1750.

Willer 1706.

Winther 1658.

Wist 1750 + Oprindeligt fornavn der gik over til at blive efternavn.

Wiseteer 1762 +  Wisser 1762. Er vist et og samme navn, men nu findes kun den sidste form. Michel Wiseteer eller Wisser var måske en slags toldbetjent i Nordby -–Wiseteer ?

Wæver 1770.

Wærn 1660.

Yde 1658 +

Zibrandt 1709 +

Ørn 1701 +

Øster 1658.

Slægtsnavne efter 1800.

Frederik Poulsen skriver : De fleste af disse slægtsnavne forekommer allerede inden 1820 og jeg har derfor ikke sat årstal  ved hvert enkelt. For manges vedkommende skriver de sig fra de soldater, der i krigen 1807-14 var indkvarteret på Samsø, hvoraf en del giftede sig og blev på Samsø. Af navnene er kun de medtaget, hvis bærere har antaget øens dialekt – hvorimod ikke navnene på de håndværkere, som har bevaret deres købstadssprog.

Et + efter navnet, angiver at navnet ikke forefindes på Samsø i 1902.

Aaberg. Stammer fra Sverrig.

Aaling +

Almstok. Jydsk landsbynavn. Soldat 1807-14.

Bak

Balle

Basballe

Bend  Fornavn brugt som efternavn.

Bjørre; Berg

Blicher. St. St. Blichers stifsøn blev gift på Samsø, og hans slægt lever nu på øen.

Brygger

Dahl +

Donner

Duun

Eskelund +

Fabricius. Skipper Claus Fabricius fra Ærø bosatte sig 1810 på Samsø.

Filip. Fornavn brugt som efternavn.

Flensborg +

Groskopf

Grønseth. Soldat 1807-14.

Grønvold +

Gudmand

Hald +

Hintz +

Hougmøller +

Husar +

Høyer

Ib. Fornavn brugt som efternavn.

Jesper. Fornavn brugt som efternavn.

Jochum. Fornavn brugt som efternavn.

Keld

Kjerulff. Skipper Morten Svendsen Kjerulff fra Kjerteminde bosatte sig 1806 på Samsø og har nu stor efterslægt der.

Klods

Kramer

Kro

Kromand

Krykkel

Kukker

Kukkerhus +

Lehne +

Lies. Afkortelse for Elias, fornavn brugt som efternavn.

Lillemand

Lind + Soldat 1807-14.

Lindaa. Soldat 1807-14.

Mester

Moesgaard

Momme. Stammer fra Ærø.

Morres. Vist kun en forvanskning af Mourids, der forhen var et alm. Brugt fornavn på øen.

Nimb. Soldat 1807-14.

Nordby. Landsbynavn på Samsø.

Panny. Soldat 1807-14. Peter Panny Jaworsky var en polak, der hørte til garnisonen på Kyholm og giftede sig på Samsø, hvor hans slægt fik navnet Panny.

Piil

Provst

Pyt

Reber. Er det gamle Røver i ny stavemåde.

Rosenpalm + Stammer fra Sverrig.

Rysgaard

Samuel. Fornavn brugt som efternavn.

Saxild. Stammer fra Saxild ved Odder.

Schmidt. Stammer fra Holsteen.

Sejl

Sjørslev. Soldat 1807-14.

Skole

Skjærsheden. Soldat 1807-14.

Sode

Stagbrandt

Stampe

Stoffer. Fornavn brugt som efternavn.

Stolemager

Storm +

Stormhevel +

Stud

Strøm

Styrmand. Forkortes også til Styr alene.

Tanghus. Soldat 1807-14.

Tem

Turri. Fornavn brugt som efternavn (Thure).

Thyge. Fornavn brugt som efternavn.

Tønne. Fornavn brugt som efternavn.

Tørslev + Soldat 1807-14.

Ulsøe +

Wejrø +

Wohn. Fornavn brugt som efternavn.

Woldsted +

Ægter

Ærboe. Stammer fra Ærø.

Ærøe. Stammer fra Ærø.

Ørby. Landsbynavn på Samsø.

Østerby. Landsbynavn på Samsø.