SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER 1767 - 14. dec 1779

 

                            film 295, LA, (neg. film 404)

Filmen er udlånt af Laurits Kjær-Hansen

 

                              Ægtepar med børn/arvinger

 

Dette alfabetiske register er børn, søskende og eventuelle slægtninge, der er nævnt i det enkelte skifte. Skiftedatoen er ud for den ægtefælle, der er afgået ved døden.

Navne i (): eksempel:  afgangne Maren (hendes børns navne).  Folionummeret henviser til skifteprotokollen. Der kan være mangler og fejl, og der er ikke korrekturlæst.

Ann Stahnke

 

folio

 

Adam Levin Hellekande   jul 1770  -                                        38   Nor

      ingen arvinger

 

Anders Hansen Ovesen    dec 1769  -  Maren Rasmusdatter        dec 1761    119   Ons

      ingen børn

 

Anders Jacobsen                   -  Kirsten Engelbrechtsd.    apr 1­777    375   Taf

      ingen børn        hendes søster:   Karen E. g. Søren Pedersen i Bes, Johanne i

Jylland,  ½ brødre: Christian, Søren.

 

Anders Jensen           feb 1771  -  Maren Troelsdatter                    89   Kol

      Jens - 28, Dorte - 23, John - 15.

 

Anders Jensen Smed                -  Kirstine Pedersdatter     jun 1778    509   Ørb

      Jens - 9, Peder - 7, Søren - 5, Anne , Mette.

 

Anders Nielsen, hmd     feb 1773  -  Dorte Jensdatter   (Jacobsd.??)       174   Als

      Anne - 19, Jacob - 14,      farbror:  Hans Nielsen i Kol

 

Anders Rasmussen                  -  Dorte Mortensdatter       mar 1­772    115   Tra

      salig Karen g. Iver Jensen (Jens i Pil, Dorte 21), afg Dorte g. Hans Larsen

      S­vensk i Bes (Anna 19, Karen 17, Dorte 17), Maren g. Søren Nørr gmd i Bru

 

Anders Sørensen,        sep 1770  -  Mette Sørensdatter        mar 1777    368   Ons

      Søren - 1760, Rasmus - 1764, Jens - 1767.                    se folio 54

 

Anders Tønnesen, Stsv.  apr 1770  -                     , 1 k              34   Kol

      Tønnes - 34 blind, Anne g. Anders Sørensen i Kol

Anders Tønnesen, Stsv.  apr 1770 -   Dorte Jørgensdatter, 2 k              34   Kol

      ingen børn

 

Anne Kirst. Madsd. pige jul 1777  -  Mads Sørensen, afg far                447   Ons

      hendes mor: Maren Andersd. g. Niels Jørgensen (2 mand)

      søskende: afg Søren Madsen,   Margrethe Madsd.

 

Anne Mortensd., pige    jun 1778  -  Morten Sør. Turresen, far             500   Tra

      ½ søster Apelone Sø, ½ brødre Christen Mortensen - 11, Jens - 6, Søren - 5,

      Tønnes - 2, Gjertrud Mortensdatter.  (Farbror Jørgen Sørensen i Per)

      Stedfar Jens Rasmussen.     Mødre arv - 14 jan 1761, fædrearv - 4 juni 1777,

 

Bertel Jensen Smed      jun 1779  -  Maren Pedersdatter                    529   Øst

      Jens - 21, Søren - 7.

 

Bertel Poulsen, gmd     jun 1772  -  Dorte Jensd.,     1 k     (1754)      140   Bru

      Jens gmd i Bru - 32, afg Dorte g. Morten Troelsen ibid - 29 , Karen - 27.

Bertel Poulsen, gmd     jun 1772  -  Margrethe Hansdatter, 2 k             140   Bru

      Hans - 16, Dorte - 14, Anne - 11, Anne Margrethe - 5.

 

Bertel Pedersen Øster             -  Dorte Jensdatter          mar 1773    182   Bru

      Jens Bertelsen Øster - 32, Anne - 28, Peder - 25, Jørgen - 23, Søren - 17.


Bertel Sørensen         maj 1777  -  Gjertrud Troelsdatter                 384   Bru

      ingen børn:         hans Søskende Karen Sø g. gmd Rasmus Bertelsen i Ørb,

                          ½ søster Kirsten Sø g. Gmd Søren Sørensen i Ørb.

 

Bertel Troelsen, ungk.  okt 1775  -  Dorte Bertelsdatter, mor              282   Bru

      stedf. Morten Troelsen   ½ søsk: Rasmus Troelsen i Kro, Morten - 23,

                               Ole - 15, Hen­rik - 10, Dorte, Anne g. Troels Han­sen.

 

Bodil Jensdatter, tj.p  jul 1775  -                                        278   Bes

      Søstre  : Mette g. Jacob Larsen gmd i Lan, Anne.

      ½ brødre: Jens Jensen Holm, Skipper i Århus, Søren hmd i Lan, Peder hmd i Pil

 

Casper Jensen, gmd      okt 1773  -  Anne Michelsdatter                    215   Bru

      Jens - 10, Michel - 6, Dorte - 4.

 

Christian Engelbrechts. okt 1777  -  Kirsten Mortensdatter                 472   Taf

      Engelbrecht - 21, Niels - 15, Christian - 10.  Farbror Søren E. hmd i Taf.

 

Christen Jensen         jul 1775  -  Anne Sørensdatter                     267   Bes

      Jens - 33, Søren - 31, Jacob - 26, Schultz g Skipper Jens Gylding i Per,

      Anne Marie                     han døde i Ørby? Er skiftet fra Ørby?

 

Christen Jensen, gmd              -  Mette Jensdatter,  1 k    apr 1776    297   Nor

      Jørgen , Peder.

Christen Jensen, gmd             -  Anne Rasmusdatter, 2 k    dec 1772    151   Nor

      Rasmus - 11, Christen - 9, Jens - 6, Mette

      morbrødre Jørgen og Jens Rasmussen i Nor

Christen Jensen, gmd              -  Else Jørgensdatter, 3 k   apr 1776    297   Nor

      Anne - 2.

 

Christen Jørgensen, uk. okt 1775  -  Jørgen Christensen, far               277   Bru

      Mor: Mette Mortensdatter g Søren Troelsen

      Søskende: Morten - 21, Maren g. Anholm i Ørnslund, ½bror Jørgen Sørensen 10.

 

Christen Nielsen, afg             -  Mette Sørensdatter        jun 1771    92   Bes

      Anne - 23,  Rasmus - 21. 

 

Christen Olesen Rask, 2 m         -  Maren Pedersdatter        apr 1776    306   Nor

      Jens  - 9, Maren , Mette , Dorte.

 

Christen Olesen, gmd    apr 1776  -  Karen Poulsdatter                     309   Pil

      Jesper - 5, Barbara - 2.            Farbror Clemmen Olesen

 

Christen Pedersen, 1 m (1756)    -  Dorte Pedersdatter        okt 1777    457   Haa

      Karen , Peder - 22.

 

Christen Pedersen Vinter          -  Birte Christensd,    1 k  maj 1772    134   Kol

      Christen - 4.

Christen Pedersen Vinter feb 1773 -  Bodil Jo­chumsdatter, 2 k              180   Kol

      ingen børn

 

Christen Pedersen, standsv.       -  Johanne Sørensdatter      feb 1773    172   Ørb

      ingen børn :    

      søskendebørn: Morten Bertelsen gmd i Ørb, Maren Bertelsd g. Jens Jen­sen Smed i           Bru, Niels Ber. Smed, Jens Ber. Smed i Kol, Peder Be­rtel­sen Smed i Lan.

 

Christen Pedersen, hmd  apr 1776  -  Marie Andersdatter                    294   Ørb

      Johanne - 2.

 

Christen Poulsen, gmd   maj 1776  -  Bodil Pedersdatter                    319   Tor

      Poul - 4.

 

 

 

 


Christen Rasmussen Kleis          -  ??    ??          , 1 k   31 jan 1770   8   Pil

      Rasmus gmd i Pil, Mette - 35, afg Maren g. Clemmen Olufsen i Ons (Christen 6)

Christen Rasmus. Kleis  jan 1770 -   Karen Sørensdatter, 2 k                 8   Pil

      ingen børn

 

Christen Sørensen       jun 1771  -  Maren Jensdatter                      136   Øst

      ingen børn

 

Christopher Nielsen               -  Mette Sørensdatter        feb 1773    179   Øst

      Clemmen Michelsen - 22,  (efternavn ? er mærkeligt)

      Maren Christophersd. - 27 g. Michel Jørgensen i Pil, Kirsten - 20, Leene - 18.

      Barbara - 15, Anne - 12.

 

Claus Joensen                     -  Anne Pedersdatter, 1 k    nov 1770    72   Tan

      Peder - 6, Johan - 4.

Claus Joensen                     -  Mette Jensdatter, 2 k     okt 1777    463   Tan

      Anne Mette - 3, Hans Christian - 1½.

 

Clemmen Jensen, indsidder         -  Apelone Rasmusdatter      apr 1776    308   Nor

      Karen - 1½.

 

Clemmen Jensen          jun 1770  -  Maren Pedersdatter                    21   Tan

      Maren - 35, Jørgen - 33 gmd i Taf, Peder - 30, Jens - 27, Søren - 20.

 

Clemmen Olesen                    -  Anne Axelsdatter          mar 1777    356   Ons

      ingen børn.     hendes Søsk.:  afg. Jens Axelsen g. Dorte Jensdatter

                                     Karen Axelsd. g. Fogden Bent Hansen i Tra.

Clemmen Pedersen, gmd             -  Dorte Pedersdatter        jun 1776    328   Bru

      Karen - 16 , Peder - 15.

 

Conrad Dejer, Kinafarer okt 1772  -  Maren Jørgensdatter                   138   Ons

      Karen - 13, Apelone Birgitte - 6.

 

Dorte Hellekande         jul 1770 -  ??    ??                              38   Nor

      ingen arvinger

 

Eiler Ulrichsen, stsv.  mar 1772  -  Mette Nielsdatter                     112   Bru

      Anne - 24, Niels - 19.

 

Erik Jensen, gmd        apr 1775  -  Anne Jensdatter                       255   Kol

      Jens - 18, Søren - 16, Bertel - 14, Anne - 9. Morbror gmd Peder Jensen i Kol.

 

Frederik Pedersen Smed  jul 1777  -  Karen Jensdatter,  1 k               391   Ons

      Anne Sophie i Kbh. Ribeke i Kbh., Mette Marie - 30, Anne Margrethe - 23.

Frederik Pedersen Smed  jul 1777  -  Anne Jacobsdatter, 2 k               391   Ons

      Karen - 17, Margrethe - 13.

 

Gabriel Hugo, Standsv.  jul 1773 -   Anne Nielsdatter                      191   Kol

      ingen børn.         Hans bror Ole Hugo i Haa

 

Gustav Hiorth, hmd                -  Kirsten Michelsdatter     okt 1­777    474   Kol

      Dorte Marie , Anne Catrine, Ulrica.

 

Hans Christensen        jan 1772  -  Anne Nielsdatter                      104   Kol

      Niels - 11, Karen - 8, Bodil - 1.

 

Hans Hansen, Standsv.   maj 1774 -   Johanne Christensdat­ter               227   Kol

      Karen - 12, Anne  - 10, Johanne - 7, Hans - 5, Barbara - 2.

 

Hans Hansen Knægt       sep 1778  -  Ellen Sørensdatter                   515   Sel

      Søren - 1½.

 

 

 

 


Hans Havkrog, hmd       nov 1777  -  Maren Rasmusdatter,  1 k              488   Bes

      Jens  , Rasmus .

Hans Havkrog, hmd       nov 1777  -  Sidsel Rasmusdatter, 2 k              488   Bes

      Rasmus - 9, Maren - 6, Søren - 4, Villads , 2.   Farbror Ole Jensen i Bes

      Konens Stiff. Jens Rasmussen i Nor.

 

Hans Knudsen, ungkarl   aug 1773  -  Anne Marg. Jacobsd., mor             193   Sel

      søstre:   Anne Margrethe Knudsd., Anne Knudsd.

 

Henrik Nielsen                    -  Maren Jørgensdatter       maj 1777    388   Haa

      Maren - 10, Jørgen - 8, Niels - 3½.

 

Hans Nielsen Hollænder  jul 1774  -  Birte Michelsdatter                  229   Kol

      Hans - 16½, Anne - 14, Ole - 7.

 

Hans Nielsen            maj 1779  -  Maren Pedersdatter        maj 1779    536   Lan

      hans bror   :  afg Søren Nielsen (2 børn)

      hendes søsk : gmd Poul Pedersen i Øst, Rasmus gmd ibid,

                    afg Kirsten g. gmd Ole Christen­sen i Als (1 søn)

      fædre arv 29 maj 1759, mødre arv 20 nov 1761,

 

Hans Pedersen Snedker   jul 1775  -  Kirsten Jensdatter, 2 k               263   Per

      Peder gmd i Kol, Bodil g Ole Bryder i Haa, Christen - 23, Anne, Barbara.

      er ikke alle med denne Kone

 

Hans Svane, gmd         okt 1777  -  Maren Olufsdatter                     469   Als

      Ole - , Elias - 22, Anna , Dorte.      Farbror Elias Svane i Ørb.

 

Hugo  ??      , 1 m               -  Apelone Andreasdatter     maj 1774    226   Kol

      Ole Hugo i Haa, Andreas Hugo, Skolelærer i Sjælland, Margrethe - 32.

 

Ib Jensen Ruus, hmd     apr 1776  -  Anne Jensdatter                       296   Ørb

      Mette - 19,  Maren - 9,  Kirsten.

 

Ib Sørensen, Indsidder  okt 1774  -  Kirsten Poulsdatter                   239   Bru

      ingen børn.  Hans søsk:  Peder Sørensen og Karen.

 

Iver Jensen             jul 1767- Karen An­dersdatter              jul 1767 13   Tan

      Jens - 20, Dorte - 13.  Morfar Anders Rasmussen

 

Jacob Christensen       jul 1770  -  Johanne Pedersdatter                  39   Maa

      Peder - 9, Christen - 6.      Morbror Ib Poulsen, farbror Niels Jyde i Ons

 

Jacob Jørgensen Tysker  sep 1772  -  Margrethe Jensdatter                  146   Tra

      Jørgen - 8, Barbara - 4.

 

Jacob Nielsen, hmd      mar 1775  -  Inger Nielsdatter                     427   Bru

      ingen børn.

 

Jens ??                           -  Lisbeth Christensdatter   dec 1­772    145   Nor

      Anne Jensdatter g. Ole Hugo i Haa, en dattersøn Jens Pedersen i Haa.

 

Jens Andersen Fast      jul 1777  -  Karen Rasmusdatter                    447   Ons

      ingen børn.      hans Søster:  Maren A. g afg Rasmus Sørensen i Maa.

 

Jens Bertelsen Smed     jun 1770  -  ??    ??         , 1 k                48   Ørb

      Bertel - 42, Jens - 39, Kirsten g Rasmus Rasmussen i Jylland

Jens Bertelsen Smed     jun 1770  -  Dorte Sørensdatter, 2 k               48   Ørb

      Søren 21, Morten - 19, Maren - 16, Mette - 12

 

Jens Buur                         -  Bodil Sørensdatter        maj 1773    184   Per

      Anna - 14 dage.

 

Jens Christ. Pottem.    apr 1776  -  Stine Jensdatter                      294   Ørb

      Inger Marie - 6, Kirsten - 3.


Jens Hansen, hmd        sep 1775  -  Bodil Jepsdatter                      275   Bru

      ingen børn.  ½ søster Karen Hansdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Bes.

 

Jens Ibsen, ungkarl     maj 1776  -                                       315   Bru

      søskende:  afg Søren Ibsen (5 børn), afg Morten, Bodil,

    afg Karen g. Søren Pedersen Skomager

 

Jens Jensen Smed        maj 1775  -  Maren Bertelsdatter                   260   Bru

      ingen børn.  Hans søsk. afg. Christen Jensen i Ørb (5 børn), afg Søren Jen­sen                         i Bru (Anne), afg Anne g. Ole Mortensen i Bes (5 børn),

                   afg Margrethe g. afg Morten - (5 børn).

 

Jens Jensen Ladefoged   jun 1777  -  Anne Jørgensdatter, 1 k               403   Ørb

      afg Jørgen Jensen Ladefoged i Pil  (Anne Mette - 10, Maren g. Søren Je. Degn i       Ør­b, 2 mand)     Anne Jørgensen far: afg Jørgen Jørgensen

Jens Jensen Ladefoged   jun 1777  -  Mette Pedersdatter, 2 k               403   Ørb

      Peder - 32, Anne g. Skipper og gmd Morten Sørensen i Besser Sogn, Mette - 28.

 

Jens Jensen Smed,  2 m            -  Mette Jochumsdatter       dec 1776    351   Ørb

      ingen børn

 

Jens Jepsen, 1 m                  -  Maren Pedersdatter        apr 1776    306   Nor

      Bodil - Kirsten

 

Jens Jespersen, 2 m     sep 1773  -  Else Michelsdatter                   196   Ons

      Else.      Morbror Jens Michelsen i Ons

 

Jens Jørgensen                    -  Dorte Jørgensdatter       jun 1­778    505   Kol

      Jørgen , Rasmus - 24, Mette Kirstine.

 

Jens Jørgensen, Stsv.   jun 1770  -  Bodil Pedersdatter        jun 1770    20   Lan

      Peder - 23, Anne - 22 , Niels - 16,  Mette - 10.

 

Jens Jørgensen, hmd               -  Mette Sørensdatter            1777    360   Lan

      Søren - 5, Jørgen - 2.

 

Jens Jørgensen Havkrog            -  Anne Jensdatter           feb 1775    247   Nor

      Jørgen - 11, Jens - 9, Christen - 4, Maren 6 mdr. 

      Morbror Michel Jensen Grønfelt i Nor

 

Jens Jørgensen, hmd     feb 1773  -  Kirsten Villadsdatter                 181   Sel

      Peder - 9.

 

Jens Kruuse, Standsv.   feb 1770  -  Bodil Pedersdatter                     9   Ørb

      Anne g. Hans Hansen i Ørb, Jens - 23, Karen  - 20, Peder - 17.

 

Jens Laursen. ungkarl   nov 1778  -  Lars Olesen, afg far  (1771)          521   Maa

      død som 19 år      mor: Maren Jørgensdatter

      søskende: Ole Larsen, Clemmen, Apelone, Bodil, Maren.        se folio 82

 

Jens Michelsen Kieldsen apr 1776  -  Anne Jensdatter                       304   Nor

      Michel - 28, Kirsten , Karen.        Farbror: Hans Michelsen Hiulmand

 

Jens Mortensen Smed, gmd          -  Maren Mortensdatter       nov 1777    489   Haa

      Jacob - 4, Morten -  5 uger.

 

Jens Mortensen, hmd               -  Mette Clemmensdatter      jan 1775    245   Maa

      Morten - 32, Søren - 26, Michel - 20, Bodil.

 

Jens Mortensen Smed     okt 1775  -  Sidsel Jørgensdatter                  285   Nor

      Anne - 5 , Morten 9 mdr.  Farbror gmd Peder Nielsen i Nor.

 

Jens Mortensen, gmd     mar 1777  -  Maren Knudsdatter                     365   Ons

      Morten - 6, Jens - 6 uger.

 


Jens Nielsen Skræder, 2 m         -  Karen Larsdatter          feb 1778    497   Bes

      Anne.

 

Jens Nielsen, Standsv.  feb 1771 -   Maren Andersdatter        feb 1771    91   Bru

      Karen - 33, Anne - 32.   Farbror Søren Nielsen ibid.

 

Jens Nielsen                      -  Maren Sørensdatter        nov 1771    96   Haa

      Maren - 5, Kirsten - 3, Dorthe 9 mdr. 

 

Jens Nielsen Kudsk                -  Anne Michelsdatter        apr 1777    377   Ørb

      Barbara , Karen - 3.

 

Jens Olufsen, Stsv.     okt 1770  -  Dorte Mogensdatter                    88   Bru

      Ole - 5, Bodil - 2.      Farbrødre Clemmen Olufsen i Ons og Hans O. i Tor

 

Jens Olesen   , 1 m     ?? 1762   -  Dorte Rasmusdatter        jan 1770    84   Ons

      Rasmus - 17, Maren g. Ole Pedersen Snedker i Ons

 

Jens Olufsen, gmd       mar 1777  -  Mette Michelsdatter                   357   Tor

      Ole - 8, Maren - 6, Karen - 5, Michel - 28 uger.

      farbror: gmd Poul Olesen i B­es.

 

Jens Olesen Vadstrup    feb 1772  -  Mette Villumsdatter                   110   Ørb

      Søren - 27, Villum - 25, Ole - 22.

 

Jens Olesen, ungkarl    jun 1778  -  Mette Jensdatter, mor                504   Ørb

      Søskende:   Gustav O - 12, Johanne - 9

      ½ søskende: Barbara Sø. - 6, Ole - 1.     stedfar gmd Søren Jensen         

 

Jens Pedersen Smed      jan 1771  -  Anne Andersdatter                     87   Bes

      Anders i Ørb, Peder - 20, Hans - 14, Kirsten g. Hans Michelsen Mahler i Lan,

      Maren - 23, Apelone - 18.

 

Jens Pedersen, gmd      sep 1773  -  Margrethe Hansdatter                 199   Haa

      Peder - 22, Mette - 20, Hans - 16, Søren - 13, Jens -11.

 

Jens Pedersen, Skræder  dec 1772  -  Anne Villadsdatter                   153   Nor

      Maren - 15.

 

Jens Pedersen Hiulmand            -  Dorte Olesdatter          apr 1776    302   Nor

      Maren - 7, Karen , Peder 1 og 3 mdr.

 

Jens Poulsen, afg       - 1767    -  Mette Mouritsdatter       nov 1779    546   Bes

      Poul - 23, Mourits - 21, Mikkel - 13.

 

Jens Rasmussen, gmd     maj 1777  -  Maren Jensdatter                      380   ­Tan

      John - 18, Kirsten - 10, Dorte - 4.        Morbror: Claus Jensen i Tan.

 

Jens Rasmussen Stierne  jun 1779  -  Anne Hansdatter                      534   Tor

      Rasmus - 12, Hans - 5, Søren - 2, Jens - 1779, Anne Mette , Maren.

 

Jens Svane                        -  Anne Sørensdatter         aug 1779    533   Bru

      Maren g. gmd Søren Clemmensen i Bru Dorte.      Farbror Hans Svane i Bru.

 

Jens Sørensen, ungkarl  okt 1775 -   Søren Jensen, afg far                 283   Bru

      mor:  Anne Mortensdatter

      Søskende: Morten Sørensen i Bru, Anne , afg Bodil g. Jens Buur i Per (Anne 2½)

                afg Mette g. Jens Villumsen i Pil (Mette)

 

Jens Sørensen Fast      jul 1775  -  Bodil Michelsdatter                   289   Nor

      ingen børn.  Søskendebørn:  Jørgen og Jens Rasmussen Fast begge i Nor.

 

Jens Sørensen Hiulmand            -  Maren Tønnesdatter        mar 1777    353   Ons

      Tønnes - 11, Søren - 9, Jens - 5.

 


Jens Sørensen Kræmmer   mar 1777  -  Kirsten Pedersdatter                  371   Ons

      Peder - 12, Søren , Jens , Anne - 7, Mette - 2.

 

Jens Sørensen, Hmd      jun 1777  -  Dorte Villadsdatter                  389   Ons

      Maren - 12, Peder - 8.

 

Jens Sørensen Væver     maj 1776 -   Bodil Jørgensdatter                  314   Sel

      Jørgen - 27, Søren - 21, Lars - 18, Maren    , Lisbet   ,

      Karen g. hmd Jens Jørgensen Skipper i Pil

 

Jens Thomasen, hmd                -  Mette Pedersdatter        jun 1778    510   Ørb

      Thomas - 18, Frederik - 11, Dorte.

 

Jens Villadsen , standsvend       -  Mette Pedersdatter        maj 1774    221   Ons

      Anne - 5 uger.

 

Jens Villumsen, gmd               -  Mette Sørensdatter        dec 1772    163   Pil

      Mette - 17 uger.

 

Jesper Jochumsen, afg             -  Anne Sørensdatter         maj 1772    132   Kol

      Samuel - 16, Jens - 14.

 

Jesper Rasmussen, 2 m   jun 1776  -  Anne Christophersdatter               331   Ørb

      Anne - 23 , Rasmus - 20.

 

Johannes Boller, indsidder        -  Mette Pedersdatter        sep 1775    273   Øst

      Mette Eriche - 2.

 

Just Madsen, Standsv.   okt 1773  -  Maren (Mette) Sørensdatter            203   Lan

      Mette - 17, Anne - 15.           Morbror Espen Sørensen i Tor

 

Jørgen  ??    , 1 m               -  Mette Sørensdatter        jun 1771     92   Bes

      Ane - Enke i Bes, Mette g. Jørgen Olsen i Bes, afg Kirsten g. Niels Morten­sen            i Ørby (Dorte 28, Margrethe 27, Jørgen 22) Peder i T­orup,

      Margrethe g. Søren Værn i Tra.

 

Jørgen Albertsen        apr 1776  -  Johanne Pedersdatter                  300   Nor

      Mette g. Gmd Søren Pedersen Skræder i Nor, Anne g. Jørgen Pedersen i Nor,

      afg Else g.  Christen Jensen (pige -2)

 

Jørgen Andersen, hmd    jun 1778  -  Bodil Sørensdatter                    508   Pil

      Anne - 1.

 

Jørgen Christensen, 1 m ?? 1768   -  Mette Mortensdatter       jul 1777    440   Bru

      Morten - 24, Margrethe g. Peder Anholm

 

Jørgen Christ. Farver   jun 1777 -   Karen Jacobsdatter                    416   Nor

      Niels , Rasmus - 26,  Jens - 24, Jacob - 20,

      Margrethe g. Jørgen Sørensen Thoubo,  Kirsten g. Christen Mathiasen gmd i Nor.

 

Jørgen Foged            nov 1778  -  Apelone Larsdatter                   520   Maa

      Kirsten - 1778

 

Jørgen Hansen, Standsv. jul 1770  -  Mette Hansdatter                      47   Nor

      Hans - 6.

 

Jørgen Ibsen, gmd       jul 1768  -  Karen Sørensdatter                    45   Nor

      Ib - 19½, Karen - 15, Søren - 9½, Jens - 2½.

 

Jørgen Jensen, Stsv.    nov 1770  -  ??          ??                        71   Bes

      Jens - 25, Anne - 20, Maren - 17, Dorte - 14.

 

Jørgen Jensen, gmd                -  Dorte Nielsdatter         nov 1777    485   Lan

      Maren - 32, Karen - 29, Hans i Tan, Niels - 19, Jens - 13.

 


Jørgen Jensen, Stsv.    jun 1773  -  Anne Jensdatter                       188   Per

      ingen børn

      hans Søsk.:  Casper Jensen i Bru, afg Jens i Ons (Jens 24, Niels 22, Hans 14)

      afg Dorte (Jens Bertelsen i Bru, Dorte g. Morten Troelsen i Bru, Karen)

 

Jørgen Jensen                     -  Johanne Olufsdatter       okt 1777    466   Pil

      Bodil Jørgensdatter (konens barn)

 

Jørgen Jensen Ladefoged jun 1777  -  Anne Rasmusdatter, 2 k                398   Pil

      Anne Mette - 10,  Mette g. Jens Olesen, Maren g. Henrik Nielsen Degn (1.mand)

                             se folio 388+­403

 

Jørgen Jensen, gmd                -  Mette Mortensdatter       jun 1776    332   Ørb

      Jens - 22, Morten - 17, Ole - 12, Michel - 11, Jørgen - 9, Søren - 5, Barbara

 

Jørgen Jørgensen Lime   dec 1772  -  Dorthea Jensdatter                   162   Bes

      ingen børn

 

Jørgen Jørgensen, hmd             -  Maren Sørensdatter        maj 1779    526   Kol

      Søren - 3, Mette Margrethe - 1779       Morbror hmd Søren Skræder i Kol.

 

Jørgen Jørgensen, ungk. sep 1722  -  Jørgen Jørg. Buhr, far afg            148   Pil

      mor:  Anne Rasmusdatter g. Jørgen Ladefoged

      søsk: Maren Jø. g. Henrik Nielsen gmd i Haa, Mette g. Jens Olufsen gmd i Tra

            Anne - 10, Anne Mette.

 

Jørgen Larsen, 1 m      (1752)    -  Karen Larsdatter          feb 1778    497   Bes

      Mette g Rasmus Knudsen i Bes,  Maren , Rasmus afg 1756

 

Jørgen Madsen           jun 1777  -  Johanne Jensdatter        jun 1777    411   Ons

      Jens , afg Anne g. Peder Pedersen gmd i Ons (Peder)

 

Jørgen Marcussen, hmd             -  Anne Rasmusdatter,   1 k  maj 1776    312   Lan

      Rasmus - 17, Søren - 15, Marie g. hmd Jens Pedersen i Tor, Mette , Katrine.

Jørgen Marcussen                  -  Karen Christophersd. 2 k  okt 1777    476   Lan

      ingen børn

 

Jørgen Merchell, 2 m              -  Maren Sørensdatter        jun 1770    7­5   Vad

      Christian Merchel, Johanne g Jan Mauselius Lindvad i Arendal,

      Anne g. Gofred Peiken i Chr.sand, Kirstine g. Anders Sommer ibid,

      Anne Dorthea g. O­tto Luja i Øst, Maria - 24.

 

Jørgen Michelsen, 1 m   jan 1771 -   Else Michelsdatter                    80   Ons

      Michel - 11, Kirsten - 3, Bodil - 17 uger.

 

Jørgen Mortensen, ungk. dec 1767  -  Morten Pedersen, far                    1   Ørb

      Søsk:  Peder Mortensen, Søren Mortensen, Morten Mortensen i Kol, afg Anna g.              Jørgen Sørensen i Ørb (Søren 10, Morten 4, Kirsten 9, Mette 2.)

 

Jørgen Pedersen Kleis   jan 1778  -  Peder Sørens. Skom. Enke             496   Haa

      Hans Søskende: Lars Pedersen, afg Søren P. (Karen, Birte),

                     Dorte g. Niels Tol­der.

 

Jørgen Pedersen Rytter            -  Anne Jørgensdatter        sep 1778    515   Lan

      Jørgen - 1½.

 

Jørgen Pedersen Pillem. jul 1770  -  Maren Pedersdatter                    33   Taf

      Søsk:  afg. Søren Pe. Pillemark (Mette Marie 13, hendes Stedfar Sør­en Mich­.)

              ½bror Peder Pe. Pillem. - 18 (Stedfar Tønnes Nielsen Flink i Pil)

 

Jørgen Pedersen, gmd    sep 1778  -  Dorte Pe­dersdatter, 1 k   sep 1770    63   Taf

      Peder f. 1761,  Bodil f. 1764,  Niels f. 1766.    

      morfar:  Michel Pedersen

Jørgen Pedersen, Skip.  sep 1778  -  Anne Jensdatter   , 2 k               517   Taf

      Morten - 5, Dorte 3½, Rasmus - 2.


Jørgen Pedersen         nov 1777  -  Kirstine Johannesdatter   nov 1777    478   Øst

      ingen børn       

 

Jørgen Sørensen Høj               -  Mette Olufsdatter         mar 1777    362   Bes

      ingen børn.     hendes Søskende: gmd Poul Olesen , afg Jens O i Tor (se 3­57)

 

Jørgen Sørensen Ladefoged         -  Dorte Jensdatter          feb 1­772    108   Bru

      Anne - 40, Morten - 38, Søren - 35, Dorte - 32, Jens - 29, Mette - 28.

 

Kaj Larsen, Standsv.    jan 1771 -   Maren Christensdatter                 86   Bes

      Lars - 6.

 

Kield Olesen, 2 m                 -  Dorte Jensdatter          dec 1­771    129   Nor

      Maren - 20.

 

Kirstine Pedersd., Pige jun 1778  -  Anne Jensdatter, mor                 505   Ørb

      søskende:    Morten - 18, Jens - 12. ,       far død 29 nov 1769

      ½ søskende:  Peder Sørensen - 6, Hans - 3.   hendes Stedfar: Søren Hansen

 

Knud Andersen Norsk     nov 1778  -  Mette Michelsdatter                  522   Nor

      Søren - 4, Anne.

 

Knud Christ. Adler      mar 1777  -  Maren Michelsdatter                   373   Tan

      Margrethe - 11, Anne Johanne.

 

Lars   ??       , 1 m             -  Maren Sørensdatter        jun 1770    7­5   Vad

      Lars Larsen Kysing, Skipper

 

Lars Christensen, ungk. sep 1778  -  Dorte Jensdatter, mor                 516   Lan

      Søskende:   Jens - 25, Morten - 18.   

      Farbror:   gmd Rasmus Larsen Selsinggaard i Bes

      ½ søster:    Maren Nielsen              Stedfar Niels Hansen

Lars Jensen Svensk      nov 1776  -  Anne Kirstine Pedersd.                431   Nor

      Michel , Maren .

 

Laurits Jensen, 1 m     (1767)    -  Anne Sørensdatter         apr 1­776    316   Øst

      Jens Laursen - 11, Dorte - 9.      Farbror: Rasmus Bonde i Taf.

 

Lars Mortensen , 1 m              -  Kirsten Jensdatter        jul 1­770    36   Nor

      Bodil - 6.

 

Lars Olsen              jan 1771  -  Maren Je­nsdatter                      82   Maa

      Ole , Apelone - 21, Bodil - 19, Jens -  12, Clemmen - 5, Maren. (se 521)

 

Lars Pedersen Hare      sep 1773  -  ??     ??                             203   Tor

      afg Niels (Lars 7, Margrethe 5)

 

Lars Sørensen Klocker   sep 1776  -  Dorte Jacobsdatter                   338   Tra

      Jens Larsen Lanther, Skoleholder i Bes, Jacob hmd i Pil, Søren , Anne Mette.

 

Mads  ??                          -  Margrethe Amme            apr 1776    305   Nor

      Anne Madsd. g. Jørgen Simonsen i Bes, Margrethe g. Michel Isaksen i Nor,

      Kar­en.

 

Mads Larsen Skræder     jul 1774  -  Maren Pedersdatter                   231   Kol

      Maren - 23, Bodil - 20, Peder - 19, Kirsten - 13, Anne - 11.

 

Mads Sørensen, gmd      mar 1775  -  Maren Andersdatter                    250   Ons

      Søren - 5, Anne Kirstine , Margrethe.

 

Maren Hellekande        jul 1770  -                                        38   Nor

      ingen arvinger

 

 

 


Mette Christensd., Pige sep 1776  -  Christen ??  , far                    342   Pil

      Søsk.:  Rasmus C. gmd i Pil, afg Maren g. hmd Clemmen Olesen i Ons

              (Ch­ri­sten 12),     ½ søster Dorte Rasmusd. g. Bertel Pedersen.

 

Michel Clemmensen       dec 1772 -   Clemmen Michels. afg far             157   Maa

      mor: Karen Michelsdatter Holm, afg.

      Søskende:  Anne Clemmensdatter - 14, Mette C - 12.

 

Michel Johannesen       nov 1775  -  Mette Knudsdatter                     287   Bes

      Knud - 6, Johannes - 4.

 

Michel Jørgensen, hmd             -  Karen Sørensdatter        jan 1773    165   Bru

      ingen børn. 

      hendes søsk.:  Michel Sørensen i Bru, ½ søster afg. Anne Sørensd.

                     (Søren i On­s, J­ens O Vadstrup i Ørby, Margre­the S.,

                      ½ bror Ras­mus Bertelsen.

 

Michel Michelsen                  -  ??   ??           , 1 k   maj 1762    135   Nor

      Michel

Michel Michelsen                  -  Bodil Pedersdatter, 2 k   maj 1762    135   Nor

      Mads.

 

Michel Michelsen, gmd             -  Maren Pedersdatter        mar 1775    252   Nor

      Anne - 4.      Morbror: Søren Pedersen Clausen i Nor.

 

Michel Mortensen, 1 mand - 1752   -  Dorte Jensdatter          dec 1­771    129   Nor

      Jens,  Morten.

 

Michel Pedersen Bødker  okt 1770  -  Anna Hansdatter           okt 1770    69   Lan

      Lars - 25, Søren - 18.

 

Michel Pedersen Kiær    jun 1777  -  Karen Pedersdatter        jun 1777    418   Nor

      Peder Michelsen Kiær, afg Kirsten g. Peder Møller (Jørgen 7, Bodil 5, Maren)

 

Michel Simonsen, hmd    sep 1777  -  Dorte Sørensdatter        sep 1777    552   Haa

      Søren - 6, Maren - 3.

 

Michel Sørensen, Stsv.  jan 1770  -  Kirsten Thomasdatter                    6   Pil

      Maren - 40, Anne - 35, Karen - 27, Bodil - 23.

 

Morten Bertelsen        jun 1773  -  Maren Sørensdatter                   186   Ørb

      Bodil - 29, Søren - 27, Bertel - 25, Jens - 21.

 

Morten Hansen                     -  Karen Hansdatter          okt 1770    67   Pil

      Hans - 22, Maren - 20, Morten - 18, Bodil - 15, Villads - 12,

      Anne - 8, Henrik - 5, Mette - 2.

 

Morten Jensen, gmd      aug 1774  -  Karen Sørensdatter,  1 k              236   Bru

      Jens , Søren , Ole - 22, Jørgen - 19, Margrethe 9.     mor afg. 1767

Morten Jensen, gmd      aug 1774  -  Giertrud Troelsd.,   2 k              236   Bru

      Troels - 5, Karen - 9 mdr.           (Gjertruds Stedf. Jens Rasmussen i Kol)

 

Morten Jensen, Inds.    jun 1773  -  ??     ??                             189   Tra

      Maren g. Niels Mortensen i Tra, Jens gmd i Ons, Kirsten - 36,

      Christen - 27, Karen - 23,

 

Morten Ladefoged        feb 1770  -  Maren Sørensdatter, 1 k             57+531 Kol

      Anne Margrethe - 9, Morten - 7, Dorte.

Morten Ladefoged        feb 1770  -  Anne Jørgensdatter, 2 k   jul 1779   57+531 Kol

      Jørgen - 1768, Morten - 1770        morbror Anders Jørgensen gmd i Per

se 1765 der hedder hans 1.kone Maren Hansdatter?

 

Morten Pedersen Fisker  nov 1769  -  Maren Eriksdatter                      4   Kol

      afg Mette g Søren Tønnesen i Tan (Anne Mette, Erik - 10, Johanne)

 


Morten Snedker          dec 1777  -  Dorte Sørensdatter, 2 k               494   Pil

      ingen børn

Morten Snedker          dec 1777  -  Else Olufsdatter,   1 k               494   Pil

      et pigebarn

 

Morten Sø. Kiempe, ungk jan 1772  -  Søren ??  , afg far                  131   Kol

      hans søsk: afg Jens Sørensen Kiempe (Ole, 17, Jens 13, Mette g Skræder

      S­øren Pedersen Stiesen, Kirsten 20, Anne 15), afg Kirsten (Søren Haarmark i

      Ørb), afg Maren Sørensd. (Dorte Jø g. Peder Bødker i Tra (Ole gmd i Kol, Je­ns            gmd i Haa) afg Anne Sø (Peder Jensen i Kol, Anne Jensd. g Erik Jensen ibm,

      Kir­sten Jensd.) Margrethe Sørensdatter g Ole Clemmensen ibm. 

 

Morten Sørensen Turre,  jun 1777  -  Margr. Jørgensd., 1 k     (1761)      394   Tra

      Anne.

Morten Sørensen Turre,  jun 1777  -  Margrethe Jensd., 2 k                394   Tra

      Giertrud - 12, Christen - 10, Jens - 5, Søren - 4, Tønnes - 1.

      farbrødre: gmd Rasmus Sørensen Turre i Sel, Jørgen Sørensen Turre gmd i Pil

      morbror  : Jacob Jensen i Bru.

 

Morten Sørensen, ungk.  jul 1775  -  Dorte Poulsdatter, mor                265   Øst

      Søskende:  Poul Sørensen (? Helboe) i Øst, Anne g. hmd Ole Olesen i Øst,

                 afg Mette g Peder Tommasen Blok i Pil (Bodil)

 

Morten Øster            jun 1773  -  Bodil Ol­esdatter                     185   Bru

      Maren - 18, Ole - 17, Morten - 11, Jens - 7.

 

Niels Bertelsen, 1 m    (1769)    -  Mette Jo­chumsdatter       dec 1776    351   Ørb

      Bertel -  , Barbara.

 

Niels Christensen       sep 1774  -  Anne Sørensdatter                     240   Kol

      ingen børn.   Hans søsk: afg gmd Ole C. i Ørb (Christen 8½, Jens 7½, Johanne)

                               Morten i Ørb, Tønnes, Jens, Anne g. Jørgen Nor i Ørb,                                    Johanne g. afg hmd Hans Hansen i Kol.

 

Niels Jensen Møller, hmd -         Maren Nielsdatter            feb 1775    249   Nor

      Jens Nielsen - 15, Mathias Jensen - 14, Niels Je - 10, Peder Je - 8,

      Gundel Ni - 6, Maren Ni - 2.

 

Niels Knudsen, gmd                -  Maren Pedersdatter        jun 1771    113   Ons

      Peder - 1.

 

Niels Larsen Hare       okt 1771  -  Mette Michelsdatter       okt 1771    95   Tor

      Lars - 5, Margrethe - 3.

 

Niels Nielsen Flink               -  Karen Jepsdatter, 1 k     okt 1774    243   Bru

      Niels - 1760, Maren - 1764,  Kirsten - 1768, Rasmus - 1770.

Niels Nielsen Flink     mar 1777  -  Dorte Olufsdatter, 2 k               422   Bru

      Anne Katrine - 1.                 morbror Jørgen Olufsen.

 

Niels Pedersen,  2 m, gmd         -  Mette Sørensdatter        mar 1777    368   Ons

      ingen børn

 

Niels Poulsen, hmd      okt 1777  -  Kirsten Jensdatter                    473   Haa

      Poul - 15, Hans - 9, Anne Marie, Barbara.     Farbror Peder Poulsen hmd i P­il.

 

Niels Roelandsen, 2 m             -  Anne Jørgensdatter        jul 1779    531   Kol

      Roeland - 6, Dorte Marie - 1779.

 

Niels Sørensen Dørup              -  Barbara Sørensdatter      sep 1777    452   Bru

      Barbara , Mette , Kirsten

 

Ole Andersen            okt 1771  -  Kirsten Henriksd., afg    jun 1771 116/118  Øst

      Anders, Henrik, Bertel, Dorthe - 36, Poul - 25, Bodil g. Jens Michelsen i Ons.

 

Oluf Christensen, 2 m            -  Mette Sørensdatter        mar 1771    92   Tor

      Anne - 42, Johanne - 40, Jørgen i Tor.


Oluf Christensen, gmd   feb 1770  -  Maren Jensdatter                      11   Ørb

      Christen - 4, Jens - 3, Johanne 1½.  Farbrødre Niels Christensen i Kol

                                     og Morten Chris­tensen

Ole Jørgensen, Standsv. sep 1773  -  Anne Jensdatter                      201   Kol

      Jørgen i Ørb, Kirsten - 22, Jens - 19, Rasmus - 17.

 

Ole Nielsen, hmd        feb 1773  -  Mette Nielsdatter                     175   Bes

      Anne - 11, Bodil - 9, Niels - 6, Tønnes - 25 uger.

      farbror Jens Nielsen hmd i Bes, Jørgen Nielsen gmd i Lan.

 

Ole Olesen, 2 m                   -  Anne Sørensdatter         apr 1­776    316   Øst

      ingen børn

 

Ole Pedersen, gmd                 -  Margrethe Pedersdatter    okt 1777    460   Kol

      Søren - 10, Jens - 1.

 

Ole Pedersen, afg                 -  ??   ??                   jan 1771    81   Ons

      Clemmen i Ons, Peder i Jylland, Hans i Tor, Tønnes i Ons,

      afg Jens i Bru ( Ole 4, Bodil 1½).

 

Ole Pedersen, standsvend -         Maren Jensdatter             nov 1771    94   Ons

      Dorte - 6.

 

Ole Rask                          -  Anne Christensdatter      sep 1773    195   Nor

      Christen gmd i Nor, afg datter g. Peder Jensen Kiær i Nor

      (Maren 22, Jens 17, Karen 13)

 

Ole Rasmussen, ungkarl  jun 1777  -  Rasmus ??    , far                    420   Lan

      søskende:  Hans gmd i Bes, afg Rasmus  (8 børn),

                 Maren g. Anders Pedersen i Lan, Anne g. Jørgen Hansen i Bes.

 

Ole Rasmussen Thun, gmd           -  Sine Sørensdatter         maj 1772    133   Ons

      Søren - 5, Seine - 3 uger.

 

Ole Sørensen, gmd       feb 1773  -  Johanne Mic.d Thunbo, afg            167   Nor

      Bodil - 21, Søren - 15, Mette - 10.

 

Palle Pedersen, hmd     okt 1777  -  Anne Pedersdatter                     476   Tra

      Peder , Morten, Apelone.

 

Peder Jensen Bødker     okt 1777  -  Maren Jørgensdatter                   462   Kol

      Søren - 15, Rasmus - 9.

 

Peder Jensen            maj 1769  -  Anne Jen­sdatter           maj 1769    23   Ons

      hans søsk:    Maren J g. afg Morten Nielsen i Taf (Jens i Per)

                    Bodil J g. Jørgen Clemmensen i Taf

      hendes Søsk:  Søren Je i Ons, afg Jørgen Je (Jens 20, Niels 18, Jørgen 16).

 

Peder Jensen, afg                 -  Karen Hansdatter          aug 1776    336   Pil

      Jens - 40 i Haa, Hans , Christen i Bru, Søren i Bru - 33, Gjertrud, Anne.

   se folio 434

 

Peder Jensen Bødker     jun 1778 -   Kirsten Pedersdatter 1 k  (1747)      500   Tra

      Maren g. Niels Pedersen i Ons.

Peder Jensen Bødker     jun 1778  -  Mette Eliasdatter    2 k  (1­763)      500   Tra

      Niels - 19

Peder Jensen Bødker     jun 1778  -  Dorte Jørgensdatter, 3 k             500   Tra

      Elias - 12, Maren - 9, Mette Kirstine - 4.

 

Peder Jensen Ladefoged            -  Anne Sørensdatter         apr 1779    523   Ørb

      Jens - 1779,    Morbror: Morten Sørensen i Bru, Mandens Mor Mette Jensdat­t­er.


Peder Jørgensen Møller            -  Kirsten Michelsdatter     nov 1776    430   Maa

      Jørgen - 7, Bodil - 5.

 

Peder Jørgensen, afg gmd          -  Kirsten Henriksdatter     apr 1775    290   Pil

      hendes søsk:  afg Troels Henr., afg Jørgen , afg Niels, afg Søren, afg Ma­ren.

 

Peder Lademand, Stsv.   sep 1773  -  Kirsten Sørensdatter                 194   Nor

      Søren - 4, Peder - 1.

 

Peder Larsen Helboe, 1 m -         Kirsten Villadsdatter        aug 1­774    232   Bru

      Maren - 26, Morten - 23, Kirsten - 21.

 

Peder Michelsen Røver             -  Maren Rasmusdatter        maj 1779    525   Tan

      Michel - 10, Anne Margrethe , Mette , Kirsten.

 

Peder Nielsen, St.sv.   sep 1770  -  Margrethe Madsdatter                  65   Nor

      ingen børn.    hans ½ søsk: Jens - 26, Niels - 16, Peder - 13.

 

Peder Olesen                      -  Anne Maria Larsdatter     jan 1771    78   Ons

      ingen børn.  hendes søsk: afg Dorte Larsd. g. Hans Jacobsen i Pil (Jacob 25).

 

Peder Ovesen, hmd       apr 1776  -  Maren Rasmusdatter                    323   Ons

      ingen børn

 

Peder Pedersen, gmd     okt 1776  -  Maren Villumsd. 1 k       (1752)      347   Bru

      Kirsten g. Jens Hansen i Kol, Dorte g. Bertel Winter ibid,

      Anne g. hmd Ole Rasmussen Tun i Ons.

Peder Pedersen, gmd     okt 1776  -  Kirsten Pedersd. 2 k                  347   Bru

      Peder - 18, Maren - 16.              Morbror: Poul Pedersen i Ørb.

 

Peder Pedersen, 2 m               -  Dorte Rasmusdatter        jan 1770    84   Ons

      ingen børn

 

Peder Pedersen, gmd               -  Anne Jørgensdatter        jun 1­777    414   Ons

      Peder - 4.

 

Peder Rasmussen, 2 m              -  Apelone Andreasdatter     maj 1774    226   Kol

      ingen børn

 

Peder Rasmussen Kudsk   okt 1776  -  Gyede Pedersdatter                    429   Øst

      Anne Kirstine - 10.

 

Peder Sørensen, gmd     sep 1770  -  Maren Jensdatter                      60   Bru

      Anne - 7.       Farbror Jørgen Sørensen gmd i Per

 

Peder Sørensen Svensk   jul 1770  -  Johanne Jørgensd, afg                 43   Nor

      Mette g. Niels Je. gmd, Johanne - 42, afg Kirsten g. Jens Jensen Bakmand i Nor

      (Maren Poulsd. - 23, Mette Je - 21, Johanne Je, Poul Je - 14.

 

Peder Thomasen Blok               -  Bodil Jensdatter, 1 k     jul 1772    143   Pil

      Mette - 7½, Maren - 4, Jens 1½.       Morbror Anders Jensen Rugaard gmd i Pil.

Peder Tommesen Blok               -  Mette Sørensdatter        feb 1774    218   Pil

      Bodil - 7 uger

 

Peder Tønnesen, gmd               -  Anne Nielsdatter          sep 1776    344   Per

      Tønnes - 25, Maren g. Jørgen Mortensen i Haa, Johanne.

 

 


Peder Vester            feb 1773  -  Anne Rasmusdatter                     177   Øst

      Kirsten - 22, Rasmus - 16, Dorte - 12.   farbror Søren Olesen i Pil.

 

Poul Pedersen                    -  Dorte Jensdatter          apr 1772    132   Ørb

      Maren - 16.

 

Rasmus Brorsen, St.sv.  sep 1770  -  Maren Andersdatter                    66   Maa

      Jens - 6, Søren .      Farbror Jørgen Brorsen i Taf

 

Rasmus Eriksen, 2 m     dec 1777 -   Ellen Jørgensdatter       dec 1777    491   Taf

      ingen børn

 

Rasmus Hansen Blok      sep 1777  -  Mette Jensdatter                      455   Bru

      Bodil - 14, Margrethe - 9, Jens - 7, Maren - 4.

 

Rasmus Jensen Præst     jan 1771  -  ??       ??                           79   Lan

      Jens - 11, Kirsten - 7, Michel - 5, Karen 1½.

 

Rasmus Jensen, 2 m               -  Bodil Pedersdatter        mar 1777    364   Lan

      ingen børn

 

Rasmus Jens.Møller, gmd jun 1779  -  Kirsten Andersdatter      (1781)      528   Ons

      Bodil - 5.     Konens far: Anders Kræmmer i Ons, Farbror Jørgen Møller i Taf

 

Rasmus Jensen, gmd      maj 1775  -  Maren Jørgensdatter                   256   Pil

      Jens - 27, Jørgen - 22, Maren , Dorte.

 

Rasmus Jensen, hmd      jun 1778  -  Anne Michelsdatter                    507   Pil

      1 Datter - 5.       Enkens mor Kirstine Thomasdatter (31 jan 1770)

 

Rasmus Jensen, hmd                -  Kirsten Nielsdatter       okt 1777 468      Tor

      hendes søsk: ½ brødre afg Niels Flink i Bru (se 462) , Lars i Kol.

 

Rasmus Jørgensen Buur, afg        -  Kirsten Jensdatter        nov 1769    114   Ons

      Karen - 28 g. Jens Andersen Fast i Ons, Jacob - 26.

 

Rasmus Madsen Hole      nov 1776  -  Anne Jensdatter                       345   Nor

      Jens - 10, Mette - 7.

 

Rasmus Madsen, hmd                -  Ingeborg Jørgensdatter    maj 1775    259   Pil

      Søskende: Jørgen Rasmussen Smed i Kol. Søsterbørn Rasmus Andersen i Kol

                Jørgen Andersen i Pil, Søren Pedersen Laboe i Pil.

 

Rasmus Michelsen, 1 m   -         Bodil Pedersdatter           mar 1777    364   Lan

      Michel, hmd i Bes - 31, Peder - 30 ?, Rasmus - 21, Maren g. Terkel Pedersen

      Kirsten - 27, Gjertrud - 25.

 

Rasmus Pedersen, ungk.  jul 1773  -  Peder Larsen Helboe, afg             190   Bru

      mor:       Kirsten Villadsdatter g. Tønnes Jensen

      søskende:  Maren Pe - 24, Morten - 22, Kirsten - 21.

 

Rasmus Rasmussen Lille  feb 1772  -  Bodil Sørensdatter                    109   Bes

      Dorte - 2½.

 

 

 

 

 


Rasmus Rasmussen, gmd   dec 1772  -  Anne Lauritsdatter, 1 k              159   Bes

      Laurits - 19.       morbror Hans Laursen Svensk.  Oldemor Anne Mortensdat­ter

Rasmus Rasmussen, gmd   dec 1772  -  Giertrud Jensdatter, 2 k             159   Bes

      Rasmus - 16, Apelone - 15, Anne - 13, Grete - 11, Maren - 8, Karen - 5,

      Jens - 3      farbrødre: Hans Rasmussen i Bes og Peder Rasmussen i Tra.

 

Rasmus Sørensen, afg              -  Apelone Jensd., Enke      sep 1773    197   Bru

      Søren - 30, Bodil - 27, Jens - 22.

 

Rasmus Sørensen         sep 1779  -  Johanne Michelsdatter     sep 1779    542   Bes

      Maren , Karen , Bodil , Mikkel - 5, Johanne .   Farbror Peder Sørensen i Bru.

 

Rasmus Sørensen, gmd    maj 1776  -  Kirsten Hansdatter                    325   Kol

      Søren - 26, Hans - 24, Margrethe , Barbara g. Nicolaj Frydensberg i Horsens,

      Anne - 16.

 

Rasmus Thunboe, gmd               -  Maren Olesdatter          dec 1772    154   Nor

      Barbara - 14, Ole - 10, Jørgen - 8, Maren - 6.

      morbrødre gmd Clemmen og Christen Olesen i Pil

 

Søren Bødker            aug 1773  -  Dorte Johannesdatter                 193   Ørb

      Morten - 33.

 

Søren Jensen, gmd       nov 1772 -   Anne Mortensdatter                   149   Bru

      Morten - 29, Jens - 22, Bodil g. Jens Buhr i Per,

      afg Mette g. Jens Villumsen gmd i Per (Mette 12 uger)

 

Søren Jensen       2 m            -  Dorte Pedersdatter        okt 1777    457   Haa

      ingen børn

 

Søren Jørgensen, ungk.   sep 1775 -  Hans Nielsen, Stedf.                  272   Lan

      Søster:  Margrethe Jørgensdatter - 21.

 

Søren Jørgensen Krogsg. maj 1777  -  Maren Christensd., 1 k    (1750)      378   Ons

      Mette g. Morten Sørensen i Ons.

Søren Jørgensen Krogsg. maj 1777  -  Maren Jensdatter,  2 k                378   Ons

      Dorte.

 

Søren Larsen, hmd       jul 1775  -  Maren Jensdatter                      270   Bes

      Maren , Mette .

 

Søren Madsen, ungkarl   jul 1777  -  Mads Sørensen, far                    447   Ons

      mor:     Maren Andersd. g. Niels Jørgensen

      søster:  Margrethe ,  Anne Kirstine afg. jul 1777

 

Søren Madsen, 1 m       (1760)    -  Ellen Jørgensdatter       dec 1­777    491   Taf

      Mads

 

Søren Nielsen Snedker   sep 1777  -  Mette Jensdatter                      454   Bru

      Bodil.

 

Søren Nielsen Dørup     maj 1771  -  Johanne Jensd. Thunboe                205   Kol

      Anne Mette Dørup g. Birked. Hans Christian Lips, Mette Marie Dørup g. Købmand

      Nissen i Kalundb., afg Ingeborg Marg. Dørup g. Procurator Meyer i Kro

      (Anne Kirstine 8, Deliane Maria 7, Andreas Simonsen Meyer 5)

 

Søren Olesen Lassen     feb 1775  -  Madam Lassen                          252   Als

      Frantz Lassen - 20, Dorte Johanne Lassen, Apelone Lassen, Anne Mette Lassen

 


Søren Olesen Svensker             -  Mette Jensdatter, 2 k     mar 1777    370   Ons

      Jørgen - 5, Barbara - 3.     

 

Søren Pedersen, 1 m     (1761)    -  Anne Nielsdatter          maj 1776    311   Lan

      Mette Marie.     Morbror:  Søren Nielsen, hmd i Bru   moders 2. afg Søren Mi.

 

Søren Pedersen Kleis              -  Karen Nielsdatter         nov 1773 217      Lan

      Birte - 7, Karen - 3.

 

Søren Rasmussen, gmd    sep 1778  -  Ellen Hansdatter                     511   Tan

      Dorte.          Farfar gmd Rasmus Sørensen i Tan.

 

Søren Sørensen Nør                -  Maren Andersdatter        jun 1777    407   Bru

      Søren.

 

Søren Sørensen, standsv.          -  Anne Michelsdatter        sep 1­770    64   Kol

      Søren - 3 mdr.

 

Søren Sørensen, gmd               -  Maren Pedersdatter        nov 1774    244   Lan

      Peder - 20, Mette , Maren .

 

Søren Sørensen Degn , 2 m         -  Kirsten Jensdatter        jul 1770    36   Nor

      Margrethe - 8 uger.

 

Søren Sørensen Hyrup    sep 1770  -  Bodil Jensdatter          jul 1770    31/50 Per

      Johan - 27, Jens - 17, Søren - 15, Maren - 12.

 

Søren Troelsen, 2 m     maj 1777  -  Mette Mortensdatter       jul 1777    440   Bru

      Jørgen - 13.                         farbror Morten Troelsen

 

Søren Villadsen, ungk.  feb 1778  -  Villads  Hansen, far                  499   Pil

      Bror   :  Poul Villadsen,       mor: Kirsten Poulsdatter, afg 1770

      ½ søsk.:  Peder Villadsen, Kirsten, Maren , Dorte.

 

Thomas Michelsen        apr 1774  -  Anne Olesdatter                       222   Tor

      ingen børn.  Hans søskende: Morten Mi., Jens, Bodil g. gmd Jørgen Jø. i Per

                                  Barbara g. Hans Nielsen i Per 

                   (hende søsk. ? Søren og Jørgen Olesen)

 

Thomas Nielsen Flink    aug 1776  -  Kirsten Hansdatter                   335   Pil

      ingen børn.    søsk:  Niels Nielsen Flink i Bru, Lars i Kol. Kirsten g

                     Rasmus Jensen Skomager i Tor.             se folio 433+462+468

 

Thomas Olufsen          feb 1771  -  Anne Olufsdatter                      90   Bru

      Ole, Margrethe - 21, Lars - 18, Anne - 13, Mette.

 

Thomas Olesen, gmd                -  Kirsten Troelsdatter      sep 1777    449   Kol

      Maren - 2.

 

Troels Joensen, Stsv.   nov 1770  -  Anne Hansdatter                       73   Tan

      Mette - 9.

 

Troels Nielsen Møller             -  Anne Hansdatter           jun 1770    52   Pil

      ingen børn.   Hendes søskendebørn (Villadsen og Bendsen)

 

 

 

 


Troels Rasmussen, gmd   jan 1772  -  Dorte Christensd.,   1 k              105   Bru

      Anne - 22.

Troels Rasmussen, gmd   jan 1772  -  Mette Mortensdatter, 2 k              105   Bru

      Rasmus - 20, Morten - 15, Ole - 14, Dorte - 11, Henrik 7½,

Troels Rasmussen, gmd   jan 1772  -  Dorte Bertelsdatter, 3 k              105   Bru

      Birte ½.

 

Tønnes Jensen      , 2 m -         Kirsten Villadsdatter        aug 1­774    232   Bru

      ingen børn.

 

Tønnes Tønnesen, ungk.  okt 1777  -  Kirsten Tønnesdatter, mor             467   Sel

      søster:    Barbara          stedfar: Niels Jensen      

      ½ søstre: Bodil Tønnesd. g. Jens Nielsen i Øst, Maren Tønnesd.

 

Villads Hansen          apr 1770 -   Kirsten Poulsd. , 1 k               97/100  Tan

      Søren - 25, Poul - 19.

Villads Hansen          jan 1770 -   Anne Pedersdatter, 2 k    jan 1772 97/100   Tan

      Peder - 15, Kirsten - 14, Dorte - 11, Maren - 2.

 

Villads Jørgensen       jun 1778  -  Bodil Pedersdatter.,  1 k jun 1778    503   Per

      Karen - 12.

Villads Jørgørgensen    jun 1778  -  Kristine Christensd., 2 k jun 1778    503   Per

      ingen Børn.

 

Villads Jørgensen       sep 1776  -  Mette Poulsdatter, 1 k               339   Pil

      Mette , Dorte , Poul - 18.           morbror: Jørgen Poulsen.

Villads Jørgensen       sep 1776  -  Anne Jensdatter,  , 2 k               339   Pil

      ingen børn