Årgang 5  Nummer 1

Marts 2006

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

 

Her i marts måned, hvor det ifølge kalenderen er blevet forår, men hvor vinteren jo har umådeligt svært ved at slippe sit tag, er der forhåbentlig godt gang i medlemmernes forskning i gamle slægter og i arbejdet med andre lokalhistoriske emner.

Snart kommer forår og sommer, og det vil igen blive tid til at dyrke naturen og de mange udendørs gøremål. Husk i den forbindelse at sætte kryds i kalenderen ved den 10. juni, hvor vi gerne vil se dig på Samsø til foreningens årlige generalforsamling.

Er du fastboende på Samsø, eller har du lyst til en tur derover, kan du lægge vejen forbi Købmandsgården i Ballen lørdag den 22. april, hvor Købmandsgårdens Venner afholder sit forårsmøde. Som et led i arrangementet gentager Morten Holm Madsen, formand for Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø, sit spændende foredrag om Kunstnere på Samsø. Læs mere om arrangementet senere i dette nyhedsbrev, - og bemærk at der er gratis adgang. 

Ellers handler dette nyhedsbrev mest om, hvad der rør sig i foreningen. Vi gør så småt status over vinterens aktiviteter og ser frem mod de kommende arrangementer og andre spændende planer.

God fornøjelse med læsningen - og på gensyn snart.

Mårup Mølle.jpg (77271 bytes) 
Masser af nye billeder er på vej på hjemmesiden, - første "kapitel" handler om møller ...

Kontingent for 2006

Det er nu ved at være absolut sidste frist for at indbetale kontingent for 2006. Bestyrelsen har valgt at vente med at udsende girokort, så de kunne blive udsendt sammen med dette nyhedsbrev, som jo så desværre er blevet lidt forsinket. Derfor vil vi gerne bede Jer om at betale hurtigt denne gang.

Heldigvis har rigtigt mange medlemmer fulgt vores opfordring til at betale kontingentet sammen med bestilling af årbøger eller julemærker eller de har indbetalt efter den udsendte e-mail tidligere på måneden. Men der mangler stadig nogle stykker.

Er der vedlagt et girokort sammen med dette nyhedbrev, så har vi endnu ikke modtaget din betaling, og vi beder dig derfor om at komme til lommerne og få betalt enten via din netbank eller ved et besøg i banken eller på posthuset. Husk dog at sidstnævnte koster et gebyr til bank eller giro.

Det årlige kontingent udgør 150 kr. for private og 500 kr. for virksomheder og indbetaling kan ske til giro reg. nr. 0536 konto nr.  60077193 eller til bankkonto reg. nr. 0536 konto nr. 7951579194.

Husk at angive medlemsnummer sammen med indbetalingen.

Årbogspræsentationen i november blev en stor succes

Havde du ikke mulighed for at være med til vores seneste medlemsmøde den 19. november, så gik du glip af en virkelig spændende og hyggelig eftermiddag. Købmandsgården havde lagt lokale til præsentationen af årbogen for 2005, og Morten Holm Madsen causerede over hovedtemaet: "Kunstnere på Samsø". Ledsaget af billeder i stort format fortalte Morten om bl.a. Martinus Rørbye, Jørgen Roed og Holger Drachmann, - samt om "de vilde", Asger Jorn, Jørgen Nash og Robert Jacobsen, og gav en virkelig spændende præsentation med masser af oplysninger, som ikke lige fremgår af selve årbogen.

44_small.jpg (18854 bytes)      12_small.jpg (16016 bytes)

Der var også en del ikke-medlemmer, som havde taget imod tilbuddet om at møde op, og flere fik øjenene op for, at vi har en spændende og levende forening. Vi fik således tegnet flere nye medlemmer på denne hektiske dag, hvor vi dog måtte undvære årets julemærker, som trykkeriet ikke havde kunnet få færdige til lejligheden. Vi måtte i stedet tage imod bestillinger og så efterfølgende sende julemærkerne pr. post. Denne enkelte negative oplevelse kunne dog ikke overskygge de mange hyggelige og rare timer, som endte med en dejlig middag leveret af Færgekroen i Kolby Kås.

Der blev tid til at få snakket med de andre medlemmer, og vanen tro var der også sang, denne gang med tekst af Frank Jæger, og quiz på aftenens program. Quiz'en, som handler om årbogen, kan du stadig finde på foreningens hjemmeside.

Var du ikke med til denne aktivitet, så håber vi på at se dig næste gang, - og var du blandt de heldige, der kom, så siger vi: "På gensyn".

Tak til de medlemmer, der gav en hånd med ved arrangementet, og tak til Morten Fangel for lån af de dejlige lokaler.

Status for Årbog og Julemærker

Det er altid med en hvis frygt man henter de frisktrykte årbøger på trykkeriet og påbegynder salget. Falder emnet og historierne mon nu i læsernes smag? Er der rift om bogen? eller brænder vi inde med et stort oplag?

Den seneste årbog kan vi være stolte af. Allerede nu er den ved at være udsolgt, hvilket betyder at næsten 500 bøger er i "omløb". Derfor har bestyrelsen besluttet, at der genoptrykkes et mindre ekstraoplag, så der også er til salg til Samsø's mange sommergæster, der ikke gerne skulle gå forgæves hverken i Samsø Boghandel eller på vores samling i Onsbjerg.

Forside2005_small.jpg (11947 bytes)      Jul1b.jpg (103047 bytes)

Derimod har der ikke været så godt gang i julemærkesalget i år. En af hovedårsagerne er nok, at de kom lidt for sent fra trykkeriet. Det betød at mærkerne ikke lå klar til salg ved årbogspræsentationen og så kom de måske i det hele taget lige sent nok til at kunne sælges til brug på juleposten. På trods af det lidt skuffende salg er det dog stadig en aktivitet, der giver overskud, så indtil videre er det planen at fortsætte udgivelsen. Vi håber, at vi også til næste år kan finde velegnede motiver, som kan passe til den stil der nu er gældende..

Årbogen 2006

Morten Holm Madsen har lovet at være ankermand for endnu en årbogsredaktion bistået af Michael Klejs, Bertel Madsen og Ane Mette Øster. Vi vil i første række søge at få stof til et hovedtema om landsbyen Besser som hjemsted for et igennem tiderne meget dynamisk erhvervsliv bl.a. med driftige skipperbønder, købmænd og foregangsmænd inden for andelsbevægelsen, der bl.a. skabte et af landets tidligste og førende mejerier på Madebjerggaard. Under Anden Verdenskrig er det især industrieventyret skabt af Brdr. Edvard og Harald Degn, der sætter Besser på Danmarkskortet især med vidunderet "Degns Sparekoger" . I kølvandet på alle disse aktiviteter fulgte også et rigt og frodigt forenings- og kulturliv med fodbold og håndbold på sportspladserne omkring Hovedskolen. I Forsamlingshuset blev der dyrket badminton, gymnastik og spillet amatørteater. Tidligt i 1800 tallet oprettede en af sognets præster et lærerseminarium i den gamle præstegaard i Besser og på samme tid fødes i den gamle skippergård, "Lindegaarden", den senere landskendte marinemaler C. F. Sørensen, hvis enke testamenterede et orgel til Besser Kirke.

Har du lyst til at bidrage med nye fortællinger, ideer eller har du gamle fotos, der kan medvirke til at belyse Bessers spændende historie, er du velkommen til at kontakte os i redaktionen. På Samsø kan du kontakte Bertel både privat, på mailen eller på Samlingen i Onsbjerg.

Årbogsredaktionen vil også gerne opfordre medlemmerne til at indsende forslag til artikler om helt andre emner, der kan være med til at skabe en god helhed i bogen. Bl.a. af pladshensyn kan vi naturligves ikke på forhånd love at medtage alle indsendte forslag, men du er velkommen til at kontakte redaktionen, inden du udarbejder et længere indlæg. Vi vil selvfølgelig behandle alle henvendelser med stor interesse og diskretion.

Hjemmesiden

I løbet af vinteren er de mange data, der stammer fra kirkebøgerne, blevet ført ajour, og de er nu så godt som dækkende for den periode, der findes materiale fra. Det være sig fødsler, begravelser, vielser eller til- og afgange fra øen. Det er igen gruppen af "kirkebogsvridere" - Tove og Arne Thunbo, Ann Stahnke og Bent Holm Christensen - der har været på spil. De har godt nok fået skrevet mange data rent gennem tiden, og nu er de så gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Homepage_small.jpg (26249 bytes)

Der er efter opfordring fra flere medlemmer blevet påbegyndt en oversigt over de mange familienavne, der stammer fra eller har tilknytning til Samsø. Det er muligt for medlemmerne selv at tilføje små artikler om disse navne. Det er ikke svært at skrive et lille bidrag, og er det allerede skrevet ind på PC'en i forvejen, så kan indholdet hurtigt kopieres over, så andre også kan finde det og læse det i den sammenhæng, det hører til. Ligger du inde med oplysninger, du gerne vil dele med andre, så er det bare med at få det lagt ind, og skal du have lidt starthjælp, så kontakt bare foreningens webmaster, som gerne giver lidt gode råd og vejledning til at komme i gang.

Billeddatabasen bliver også udbygget løbende, men her er udviklingen dog gået lidt langsommere end beregnet, hvilket bl.a. skyldes de mange kirkebogsdata, der er blevet modtaget og som har fået første prioritet. Men nu er overførslen af indscannede billeder fra samlingen er så småt på vej, i første omgang i form af billeder af nuværende og tidligere møller.

Samsøgruppen

Samsøgruppen, som vi kalder foreningens aktive medlemmer på Samsø, har haft en aktiv vintersæson. Først gik turen til landsarkivet i Viborg, hvor der var arrangeret en guidet tur rundt i arkivet, og der blev vist og forklaret, hvordan man søger oplysninger om de gamle aner.

Senere har der så været afholdt et lokalt kursus i slægtsforskning hvor der bl.a. kunne hentes inspiration til at anvende de værktøjer, der findes på Internettet, herunder på foreningens egen hjemmeside.  

Endelig arbejdes der fortsat med samlingen, som stadigt vokser. Indscanning af billeder er i fuld gang, og i takt med at dette arbejde sker, vil resultatet være at finde på hjemmesiden, så der forhåbentlig vil være mange, der får glæde af billederne.

Kontaktperson til Samsøgruppen:
Bertel Madsen, Tværvej 33, Langemark, 8305 Samsø. E-Mail: langemark@mail.dk Tlf.: 86 59 06 16

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2006 på Frederiksberg

Fremmødte: Morten, Helle, Niels og Michael (referent) samt suppleant Ane Mette

Morten oplyste uden for dagsorden om Samsøgruppens positive initiativer dels med besøg på landsarkivet og dels med et weekendkursus i slægtsforskning på Samsø med 12-15 deltagere og Samsøgruppen som undervisere.

1 Økonomi
Helle orienterede om økonomien pr. 25.02.2006, der baseret på registrerede oplysninger pr. dags dato var et overskud på ca. 18.000 kr. Forventningen er at komme tættere på de budgetterede 25.000 kr. når regnskabsåret slutter den 31. marts.
Kontingent-indbetalingerne går fint, og der forventes en del flere inden 1. april. Årbogssalget gårr bedre end sidste år, men som ventet er årbogsudgifterne relativt set en del højere. Julemærkesalget er betydeligt ringere end sidste år, men giver trods alt stadig overskud

2 Salg af årbøger
Vi har stadig omkring 100 stk på lager af tidligere årgange. Der er knapt 30 bøger tilbage af årgang 2005. Enighed om at et nyt oplag af Årbog 2005 trykkes, så vidt muligt inden turistsæsonen begynder.
Helle og Morten aftaler efterfølgende om detaljer, herunder oplagsstørrelse.

3 Næste årbog
Enighed om at udgivelser af årbøger er en meget vigtig aktivitet for foreningen.
En årbog 2006 skal derfor udarbejdes, og temaet skal være noget med erhverv. Arbejdstitlen er indtil videre "Erhverv gennem tiderne" (er dog senere snævret ind til kun at omfatte Besser).
Alle lægger hovederne i blød med hensyn til gode ideer til bogen.
Morten gjorde opmærksom på det betydelige tekniske arbejde med bl.a. layout og tilrettelægning. Niels vil tale med Kristyna om, hvilke it-værktøjer, der blev brugt sidste år.
Enighed om at Morten fortsætter som redaktør med hjælp fra Bertel. Ane Mette og Michael tilknyttes årbogsarbejdet.
En indsendt artikel om Peder Madsen blev diskuteret. Morten kontakter forfatteren.

4 Næste års julemærke
Besluttet at vi indtil videre arbejder mod også at lave julemærker til næste jul. Morten kontakter en lokal fotograf med henblik på at etablere et samarbejde. Det er vigtigt, at der findes/tages fotos af god kvalitet. Gerne med et fælles tema som fx havne eller kirker.
Der skal fremover laves en folder, som kan beskytte arkene ved fremsendelse. Folderen kan tillige påtrykkes information om SLFS og fungere som en slags reklame for os.

5 Hjemmesiden
Niels oplyste, at hjemmesiden netop er blevet opdateret, og at kirkebogsmaterialet nu næsten er komplet. Herudover er tilføjet til- og afgangsstatistikker for 1814-75 - leveret af Ann Stahnke.
Ny billeddatabase og Samsøgruppens første arbejde med en formaliseret billedregistrering blev drøftet. Forsøget fortsætter.
Snak om at udvide initiativer, som "Hvem kender disse steder og personer" til andre steder end hjemmesiden fx via biblioteket. Ingen beslutning truffet.

6 Næste nyhedsbrev incl. girokort udsendes snarest. Niels tager initiativ.

7 Kommunen har åbnet mulighed for gratis lokaleudlån til foreninger. Vi har tilkendegivet interesse for at søge disse, gerne i en eller anden form for samarbejde med egnsarkivet. Morten forventer at vide mere i løbet af 2-3 uger. Det var i øvrigt hans fornemmelse, at vi har fået et godt ry hos kommunen.

8 Næste bestyrelsesmøde afholdes på Solhjemmet i Onsbjerg den 29. april 2006 kl. 13.00.

9 Eventuelt
- Løbende annoncering i Samsøposten om arkivets åbningstider blev godkendt. Helle giver besked til Samsøgruppen.
- Niels kontakter Jørn Samsø om hans ide omkring genbrug af kommunens billedarkiv over samtlige samsinger (fra ø-kort). 

 


Invitation til Forårsmøde på Købmandsgården
Lørdag den 22. april 2006 kl. 14 - 17 i Trælastsalen

Velkomst til Forårsmødet
Med nyt om de seneste tiltag på Købmandsgården og planerne for året

Kunstnere på Samsø - herunder om Holger Drachmanns ophold på øen
Lysbilledforedrag ved Morten Holm Madsen, der forfatter til flere afsnit i den bog, der blev udsendt til foreningens medlemmer i december.
Bogen indeholder nogle "nyfundne" tegninger, som Drachmann lavede under opholdet på Købmandsgården.
Ekstra eksemplarer af bogen kan erhverves i forbindelse med Forårsmødet.

Fælles kaffebord i stuerne

Hvad bogreolerne gemte - Om den færdige registratur og højtlæsning fra kuriøse bøger
Astrid Evelyn Holm, som har foretaget bogregistreringen

Hvad var Købmanden på stedet optaget af i 1920'erne og 1930'erne?
Nyt fra brevveksling mellem købmand Petra Rasmussen
og datteren Esther Rasmussen g. Fangel
Nanna og Peder Fangel, som forestår renskrivning af brevsamlingen.

Afrunding med forfriskning og rundvisning på Købmandsgården

Både for medlemmer og gæster er deltagelsen gratis.
Tilmelding på info@kobmandsgarden.dk eller på 86 59 00 01.
- senest den 20 april af hensyn til det praktiske arrangement.

Arrangør:

KØBMANDSGÅRDENS VENNER og FIRMAET L. RASMUSSEN


 

 

 

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø
"Solhjemmet"
Stadionsvej 21
8305 Samsø

Åbningstid
Torsdage fra kl. 15.00 til 17.00. Samlingen holder lukket i skolernes ferier.
Aftale om besøg kan dog træffes med
- Knud Schou Poulsen på tlf. 24 81 47 51 eller
- Liss Matthiesen på tlf. 86 59 06 16.
Email direkte til samlingen: samlingen@genealogy-samsoe.dk

Kommende arrangementer:
22. april 2006, 14.00 - 17.00: Gratis adgang på Købmandsgården i Ballen hos Købmandsgårdens Venner.
10. juni 2006: Generalforsamling og weekend-træf i Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø.
Øvrige arrangementer vil blive annonceret på foreningens hjemmeside.

Kontingentindbetaling:
Det årlige kontingent for private udgør kr. 150,00, og opkræves i januar måned.
Indbetaling kan ske til giro reg. nr. 0536 konto nr  60077193 eller bankkonto Reg. nr. 0536 - 7951579194
Husk at angive medlemsnummer

Næste nyhedsbrev:
udkommer i maj måned 2006 og vil indeholde materiale om årets generalforsamling.

Bestyrelsen:
Formand Morten Holm Madsen E-Mail: mhm@1871.dk - tlf 33 31 53 53
Næstformand: Michael Klejs, E-Mail: klejs@webspeed.dk - tlf 45 88 57 43
Kasserer Helle Jørgensen E-Mail: bst5569@vip.cybercity.dk - tlf 38 71 72 76
Webmaster Niels Erik Thunbo E-Mail: nep@dhi.dk - tlf 38 71 72 76,
Sekretær Gjertrud Knudsen E-Mail: gemse@samso.com - tlf 86 59 02 04

 

 

Støt firmamedlemmerne:

Ulla Fredsøe

Jyske Bank, Samsø


Trevor Parnaby
Entreprenør- og havearbejde

Samsø Posten

Den gamle Købmandsgård - en unik ramme for godt samvær!


... de støtter os!
logo_slfs.gif (4325 bytes)