Årgang 19

Nummer 1

Februar 2020

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

I skrivende stund primo februar måned 2020 er det næppe til at fornemme, vi er midt på vinteren. Markerne er stadig drivende våde mange steder, og somme steder har forårspløjningen allerede været i gang, og erantis og vintergæk har for længst spået forårets komme.

Tiden er inde til årets første nyhedsbrev fra Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø, og det er samtidigt snart tid for betaling af medlemskontingent. Vi håber, at I alle forsat vil støtte op om foreningens virke ved at forny jeres medlemskab.

Kontingent
Rettidig betaling af kontingent for 2020 er den 29. februar 2020, og vi beder derfor de medlemmer, som endnu ikke har betalt, om at gøre dette inden tidsfristen. 

Kontingentbetaling på kroner 150,00 pr. husstand kan ske via bankoverførsel til vores konto i Danske Bank, 1551 - 60077193. Husk at anføre medlemsnummer sammen med indbetalingen. Kan du ikke huske dit medlemsnummer, så skriv meget gerne dit navn og adresse, og så finder vi nok ud af det.

Hvis du logger ind på foreningens hjemmeside, kan du på denne side se, om vi allerede har modteget og registreret din registrering for 2020 eller ej. Desværre har der været en fejl på denne funktion frem til den 16. februar, så det var status for 2019, der blev vist, når man tjekkede kontingentet for 2020. Vi anbefaler derfor, at du lige tjekker din kontingentstatus en ekstra gang.

Har du problemer med at logge ind på hjemmesiden, er du altid velkommen til at kontakte foreningens webmaster og kasserer, Niels Erik Thunbo Pedersen pr email: kasserer@genealogy-samsoe.dk eller telefon 40 77 95 55.   

Årbogsweekend
Årbogspræsentationen 2019 blev som bekendt afholdt i Besser Forsamlingshus og blev næsten ligeså traditionelt igen et vellykket arrangement. Årbogen solgte rigtigt godt på dagen, og det var lykkedes at få to af årbogens mange forfattere til at fortælle om deres bidrag. Præsentationen havde også deltagelse at en 92-årig ældre samsing, Ellen Margrethe Pedersen f. Abrahamsen, som havde skrevet en artikel i årets årbog. Ellen var fraflyttet hjemmet i Onsbjerg som ganske ung for at leve sit voksne liv på Vestsjælland.


Kirsten Salomonsen i samtale med Ellen Margrethe Pedersen

Fællesspisningen om aftenen havde deltagelse af de højeste antal gæster i mange år, og det er en dejlig afslappet og uformel afslutning på dagen, hvor snakken går på kryds og tværs af bordene. Læs det fulde referat på hjemmesiden HER.

Hjemmesiden
På hjemmesiden har vi netop bragt et par små historier, hvoraf den ene er fra et medlem som ønsker anonymitet.

Første historie omhandler et sæt meget gamle sølvskeer (kortskaftet spiseske), hvis oprindelse fortaber i det ukendte, på trods af at der er både initialer og et årstal at gå efter. Så måske skeerne er fra fastlandet. Læs hele historien HER.

For få år siden udkom bogen ”Danmarks Teglværker, Odder og Samsø kommuner”, og netop mursten og tegl er emnet i den anden lille historie. Under renovering og delvis nedbrydning af en gammel bygning stødte håndværkerne på nogen interessante tegl. De var ikke unikke men alligevel morsomme at genfinde. Læs hele historien HER.

Nyheder fra foreningens samling
Via vores medlemskab af ”Sammenslutningen af Lokalarkiver” (SLA), bliver vi bedt om en årlig besvarelse af en hel række faktiske forhold omkring foreningens arkiv. Begrundelse er, at SLA skal give en samlet rapport til Kulturstyrelsen for bl. a. at kunne opnå støttemidler til alle arkivers fremadrettede arbejde. Vi er desværre ikke så gode til at skabe dokumentation for vores indsats i foreningens arkiv, og vores bidrag skal derfor tages med forbehold. De med * markerede er usikre i tabellen over nøgletal fra kalenderåret 2019:

Antal indleveringer fra medlemmer og andre 60
Tilvækst i hyldemeter 1,5
Samlingens samlede størrelse i hyldemeter 60
Antal gæster 180*
Antal henvendelser i alt 40*
Antal visninger på samlingen internetside m.m. 18.142
Antal deltagere ved foredrag, møder, ture m.v. 140
Antal åbningtimer i året 180
Antal frivillige arbejdstimer 2.000

Året 2019 gav nogle skærpede retningslinjer for, hvilke billeder som arkiverne må vise i relation til persondatalovgivningen. Hidtil havde offentliggørelse af billeder mest drejet sig om ophavsretten og billedets alder. I dag skal vi principielt sikre os tilladelse fra ALLE viste personer for at kunne offentliggøre billeder som f. eks skolefotos, sportsbilleder og af begivenheder, hvor man ellers er forsamlede. Det siger sig selv at det næsten er en helt umulig opgave, og vi har derfor valgt at registrere billederne i Arkiv.dk uden at vise billedet. VI ser det ikke som en begrænsning i at modtage nyere billeder, for de billeder bliver jo også gamle en gang med tiden. Henvendelse til samlingen kan ske til:

Samlingen: samlingen@genealogy-samsoe.dk  (4048 9818 - kun i åbningstiden),
Robert Sørensen rtsn@mail.dk  (2461 1205), eller
Niels Henrik Nielsen niels_henrik@nielsen.mail.dk  (6170 2198).

Ny kulturpolitik på Samsø
Samsø kommune har varslet udarbejdelse af en ny kulturpolitik, og i den forbindelse er foreningen blevet inviteret til at komme med input. Vi kender ikke den præcise dagsorden for mødet, men vi er glade for invitationen og vil lægge vægt på de interesseområder, der er foreningens idégrundlag.

Vi imødeser med spænding, hvordan kulturmidlerne skal fordeles fremadrettet, og om der f. eks bliver en fordelingsnøgle, eller om der skal ansøges fra hver enkelt forening på Samsø. Det synes som om, rigtigt meget kan komme i spil, og vi kan næppe forvente, at Samsø kommune tilfører kulturområdet ekstra millioner af kroner.

Årbog 2020
Arbejdet med at sammensætte en arbejdsgruppe og at vælge emner til den kommende årbog gik jo allerede så småt i gang ultimo november 2019.

Redaktionelt forsøger vi som altid at få bragt et så alsidigt manuskript som muligt samtidigt med at vi prøver at undgå gentagelser fra tidligere udgivelser om de samme emner.

Vi vil som altid rigtigt gerne bringe historier både fra vores medlemmers og fra andre, som har viden om Samsø. Vi opfordrer derfor enhver har lyst til selv at bidrage, eller som kender andre, som kunne være interesserede i det, til at kontakte arbejdsgruppen på mail til jean@seeberg.dk eller samlingen@genealogy-samsoe.dk 

Kommende arrangementer

Guidet landsbyvandring i Pillemark fredag d. 10. april kl. 13.30 – 15.30
Mødested: Østergade 25 v/Samsø Godstransport ApS. Husk varmt tøj og solidt fodtøj.
Arrangementet er gratis for medlemmer, og ikke-medlemmer kan deltage mod en betaling på 25,00 kr. pr. person.

Langør by set gennem historiens briller
Vandreture bag Skovfogedhuset via Lilleør og retur.
Vi planlægger at gennemføre ture i maj og august måned. Nærmere program følger.

Generalforsamling 2020
Afholdes lørdag den 6. juni 2020 på Samsø - bestyrelsen arbejder p.t. på at finde en god og velegnet lokalitet. Nærmere information om dette i næste nyhedsbrev.

Udstilling af Samsøs Julemærker
November/december måned i Anton Rosens hus. Gratis adgang for alle

Medlemsarrangementer er som udgangspunkt gratis for medlemmer, mens ikke-medlemmer betaler et beskedent deltagergebyr.

logo_slfs.gif