Årgang 20

Nummer 1

Februar 2021

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

I dagene, hvor dette nyhedsbrev skrives, oplever vi flere særlige begivenheder. På landsplan kommer der kommer nye og positive Corana-tal, og der kommer nye vacciner på verdensmarkedet. I de sydlige dele af landet er sneplovene kommet på arbejde og ved Sambiosen på Samsø kommer der muntre råb og latter fra bobslæderne.

 Sambiosen  Rimtåge
Første omgang vaccination ultimo januar og Rimfrost over Alperne på Samsø.

Som mange andre foreninger har også Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø været ramt af de vedvarende restriktioner og det vil en stor del af dette nyhedsbrev også bære præg af, men vi håber, at I alle vil få øje på, at foreningen trods landets nedlukning alligevel holder hjulene i gang.

Kontingent
Rettidig betaling af kontingent for 2021 er den 28. februar 2021, og vi beder derfor de medlemmer, som endnu ikke har betalt, om at gøre dette inden tidsfristen. 

Kontingentbetaling på kroner 150,00 pr. husstand kan ske via bankoverførsel til vores konto i Danske Bank, 1551 - 60077193. Husk at anføre medlemsnummer sammen med indbetalingen. Kan du ikke huske dit medlemsnummer, så skriv meget gerne dit navn og adresse, og så finder vi nok ud af det.

Hvis du logger ind på foreningens hjemmeside, kan du på denne side se, om vi allerede har modteget og registreret din registrering for 2021 eller ej. Vi anbefaler, at du lige tjekker din kontingentstatus inden du betaler.

Har du problemer med at logge ind på hjemmesiden, er du altid velkommen til at kontakte foreningens webmaster og kasserer, Niels Erik Thunbo Pedersen pr email: kasserer@genealogy-samsoe.dk eller telefon 40 77 95 55.   

Årbog 2020
Lad os begynde med at kigge lidt tilbage på året 2020 og dets afslutning, hvor vi plejer at fyre den af med et mægtigt årbogssalg. Udsigterne frem mod dagen for præsentationen var ikke lyse, og det stod hurtigt klart, at et bogsalg i Besser ikke ville blive en mulighed denne gang.

Vi forsøgte herefter at finde en fysisk lokalitet, hvor der var plads til en eventuel kø samt til at vores gæster kunne få en kop varm kaffe, og det måtte gerne være indendørs – men det var mildt sagt ikke en let opgave.

Årbog2020

Én kom så på den idé, at vi kunne spørge f. eks. Superbrugsen i Tranebjerg, om vi kunne få lov at sælge årbogen dér, og heldigvis var uddeleren, Simon Jørgensen,  helt med på ideen og vi fik tildelt en supergod placering tæt ved kasseområdet.

Men inden vi kom til dagen for præsentationen (salgsdagen) skulle vi jo også sikre at årbogen blev udbredt på hele øen og ikke blot i Tranebjerg om lørdagen den 26. november. Gennem en fælles indsats fra foreningens gruppe af frivillige blev der indgået aftaler med Smagen af Øen (Nordby), HØST (Maarup), Søster Sidevind (Besser), Posthuset i Nordby og ikke mindst Carlos Corner (Tranebjerg). På foreningens vegne skal der lyde en varm tak for det fine arbejde, som betyder utroligt meget for afsætningen af vores årbøger.

Tilbage til Superbrugen hvor salgsdagen gik ud over al forventning og vores bange anelser blev gjort til skamme. Salget var fuldt på højde med tidligere lanceringer i Besser forsamlingsbygning, men alt det sociale og en god hyggesnak med sidemanden var selvfølgelig savnet. I stedet blev det til forsøg på at genkende naboen med korrekt anbragt mundbind og i en passende afstand, og det var da heller ikke let. Heldigvis gik alt dog fint efter forholdene, og kun få gange var der lidt optræk til kødannelse.

I skrivende stund har vi solgt næsten 80 % af oplaget af årbog 2020, og det er vi endog meget tilfredse med.

Beklagelse
I forbindelse med udgivelsen af årbogen om Landarbejderbyen Ørby har redaktionen desværre begået en meget beklagelig fejl. Der har været arbejdet så intenst på at nå i mål med en færdig årbog, at hovedpersonen og initiativtageren til årbog 2020, Jean Seeberg helt blev glemt. Det beklager både redaktionen og bestyrelsen, for uden Jean Seebergs utrættelige arbejde havde vi næppe kunnet lave en årbog om Ørby. Der skal derfor her lyde en kæmpe tak til Jean Seeberg for indsatsen.

Visit Samsø som nyt salgssted af SLFS' årbøger
Under et af vores besøg i Anton Rosens hus kom vi i snak med den daglige leder, Jaques Rahr Knudsen, og den snak blev indledningen på en rigtig fin aftale mellem foreningen og Visit Samsø. Alle foreningens årbøger sælges nu fra turistkontoret og fra deres webshop - tak til Visit Samsø for gode samtaler og for den positive udvikling.

Arne Thunbo †
I dagene op til årets sidste store højtid, juleaften, modtog vi den kedelige besked, at foreningens æresmedlem Arne Thunbo, Korsør, var afgået ved døden. Både han og hustruen, Tove, har betydet meget for foreningen, ikke mindst ved opstarten i 2001.  I den kommende årbog vil vi bringe et længere mindeord for Arne Thunbo. Æret være hans minde.   

Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen har som så mange andre også gjort brug af online-møder, når vi nu ikke har kunnet samles til rigtige møder. Derudover har vi klaret en del ting via e-mail. Her er lidt nyt fra den front ...

Oversigt over ressourcepersoner
Mange af foreningens medlemmer har en særlig viden om et eller flere specifikke emner indenfor enten slægtsforskning eller lokalhistorie. Det kan være emner af vidt forskelligt karakter, men fælles for dem er dog, at de er med afsæt i Samsø.

Bestyrelsen har valgt at forsøge at gøre det muligt for disse personer at stille sin viden til rådighed for andre medlemmer af foreningen.

Vi vi derfor gerne formidle at sådanne personer kan kontaktes via foreningens hjemmeside, hvor det også vil fremgå hvilken specialviden man besidder.

Den indledende kontakt vil ske via email, men meningen er, at al efterfølgende kommunikation foregår direkte imellem disse personer, som kan vælge, hvorledes udveksling af viden kan foregå, uden at foreningen er involveret.

Det er også vigtigt at slå fast, at man ikke er forpligtiget til at besvare sådanne forespørgsler indenfor en bestemt tidsfrist – det hele er jo frivilligt. Omvendt stiller man jo også nogen noget i forventning.

Endelig kan man også vælge at tage en time-out, hvis det bliver for meget.

Alt, man skal gøre for at være med, er at sende en mail til webmaster Niels Erik Thunbo Pedersen på webmaster@genealogy-samsoe.dk og skrive 'Ressourceperson' i emnefeltet. Skriv derefter lidt om det område, man besidder specialviden indenfor.

I tilfælde af sammenfald eller overlap af viden vil foreningen tage stilling til, hvordan vi bedst håndterer dette.

Historier på hjemmesiden
Vi støder ofte på små kortere historier gennem vores indsats her i Samlingen, de kan måske ikke bære en artikel i årbogen, men fortjener alligevel at komme ud til jer medlemmer. Et eksempel på dette er denne historie, som  handler om noget, som alle arkiver bliver udfordret af, nemlig billeder af ukendte personer, og sådan et havde vi lagt på arkiv.dk. Vi forventede nok slet ikke nogen respons, og så blev det alligevel kommenteret, og blev til en hel lille historie om ”Det ukendte drengebarn” som du kan læse HER (på vores hjemmeside).

Udstilling i Anton Rosen huset
Igennem sensommeren 2020 var vi blevet opfordret til at udstille Lions Club Samsøs julemærker, i det daglige kaldet Ulla Fredsøes julemærker.

Vi ansøgte Samsø kommunes kulturforvaltning og fik tildelt næste 2 måneder til udstillingen, som jo så desværre har været lukket for publikum i det meste af tiden. Vi kan derfor heller ikke rigtigt afgøre, om det har været en succes eller ej, og de udstillede billeder hænger såmænd i Anton Rosens hus endnu.

Om ikke andet har udstillingen da genopfrisket hukommelsen om de smukke julemærker, og atter er der kommet lidt gang i salg af oplaget til private personer.

Foreningen ligger inde med et pænt oplag af en lille folder om julemærket og udstillingen, som vil kunne erhverves gratis i Samlingen.

 Sambiosen  Rimtåge
Robert og Peter melder klar til udstilling - Folderen med introduktion og information

Årbogsindeks
SLFS har nu udgivet årbøger siden foreningens start i 2001, og selv om vi har en god hukommelse, så kniber det med at huske, hvem som er nævnt, hvilke steder/stednavne, der har været omtalt - og ikke mindst: i hvilken forbindelse.

Det har derfor længe været et ønske at få lavet en samlet oversigt over indholdet i en enkel og søgbar form. Vi kan nu annoncere at på baggrund af henvendelser fra flere medlemmer, så vil en sådan oversigt snarest muligt blive gjort tilgængelig på hjemmesiden – sandsynligvis med fuld tilgængelig for alle, medlemmer såvel som ikke- medlemmer.

Størst fordel af et sådant indeks får man selvfølgelig, hvis man har alle årbøger stående i reolen, og skulle det ikke være tilfældet, så kontakt endelig Samlingen (samlingen@genealogy-samsoe.dk), og så sælger vi gerne ud af de bøger, vi har på lager. Vi har i øvrigt netop besluttet at genoptrykke årbogen fra 2006 (Besser-bogen) og måske vil det også ske med andre udsolgte årbøger, hvis det viser sig nødvendigt.

Samlingen
Foreningens mødelokale på Onsbjerg Gl. Skole har været lukket for medlemmer og øvrige gæster i det meste af snart et års tid, og i den periode har vi fået ryddet op og kasseret materiale, som ikke gav nogen værdi for slægtsforskere, eller som allerede fandtes i vores samling. Desuden har vi kasseret store mængder film fra Statens Arkiver, som i dag findes i en langt bedre kvalitet på nettet.

Peter Mortensen har gennemgået vores udklipsarkiver og sorteret dem så præcist som muligt, for mange af de gamle udklip er nemlig ikke påført en dato. Under denne gennemgang har han også noteret større beretninger på personer, foreninger eller begivenheder, som vil kunne anvendes ved kommende årbøger.

Oprydningen har også omfattet fælleskøkkenet, hvor der af ukendte grunde stod et brandskab tilhørende Egnsarkivet, og med god hjælp fra Brdr. Kjeldahl og kran-Torben, blev det hurtigt fjernet – tak for hjælpen.

Vi har dermed fået lidt mere plads i rummet og har fået plads til en reol, som kommer til at rumme diverse medlemsblade som f. eks.: Slægt & Data, Arkiv og Personalhistorisk Tidsskrift (årgang 1967–1998). Alt dette er gaver fra medlemmerne og rummer mange gode artikler. Alle er velkomne til at møde op og bladre i dem.

 Nye tidskrifter
Plads til 'nye' tidsskrifter i Arkivet

Udbredelsen af arkiv.dk betyder mange henvendelser om rettelser og hjælp til at navngive personer. Også mange foreninger, museer og forfattere retter henvendelse om materiale, vi har gjort tilgængeligt på internettet. Det har resulteret i, at vi har modtaget flere bøger som tak, hvis vi har fremsendt skan af billeder og andet materiale.

Selvom vi for tiden holder lukket, er det stadig mulig at henvende sig til samlingen:

Samlingen: samlingen@genealogy-samsoe.dk  (21 86 45 81 - kun i åbningstiden),
Robert Sørensen rtsn@outlook.dk   (24 61 12 05), eller
Niels Henrik Nielsen niels_henrik@nielsen.mail.dk  (61 70 21 98).

Kommende arrangementer
Bestyrelsen har besluttet at afvente med at lave de store planer for 1. halvår af 2021, indtil vi kender præmisserne for at måtte forsamles i et lidt større antal, men indtil videre håber vi på som minimum at kunne gennemføre følgende:

Generalforsamling 2021
Afholdes lørdag 29. maj 2021 - formentlig på Onsbjerg gl. Skole. Mere om dette arrangement, som jo også er vores 20 års jubilæum, følger i et senere nyhedsbrev.

Landsbyvanding i Ørby - i uge 32
Vi gentager succeen fra tidligere. Mere om dette arrangement følger i et senere nyhedsbrev.

Medlemsarrangementer er som udgangspunkt gratis for medlemmer, mens ikke-medlemmer betaler et beskedent deltagergebyr.

 

logo_slfs.gif