Årgang 18

Nummer 3

November 2019

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Ved udgangen af september måned og enkelte dage derefter var det helt fantastisk flot vejr, hvor fotografen kom forbi Brdr. Kjeldahls Hokkaidoer på vejen til Issehoved. Regn har vi siden fået i så rigelige mængder, og senest i dag fredag er der faldet tæt ved 30 mm. Det er for alvor blevet efterår, og tiden er snart oprindet for én af årets store dage i foreningen – årbogsdagen.

Græskarmark

 

Årbogspræsentationen 2019
Præsentationen af årbog 2019 ”Livserindringer og personlige beretninger” finder sted i Besser Forsamlingshus, lørdag den 23. november kl. 14.00.

Foreningen byder på kaffe, the og kage og præsenterer herefter årets årbog. Medlemmer kan på dagen erhverve årbogen til en særpris af kun 100,00 kroner mod normalt 125,00 kroner. For ikke-medlemmer er prisen 160,00 kroner. Efterfølgende vil årbogen kunne erhverves fra foreningens lokale i Onsbjerg og fra flere andre steder rundt på Samsø bl.a. i SuperBrugsen og Samsø Museum.

Programpunkter for dagen med cirka klokkeslet:

14.00 - Salg af den nye årbog 
14.30 - Der serveres kaffe/te og kage
15.00 - Velkomst v/ formanden
15.10 - Præsentation af årbog del 1 - Jens Fokdal og Martin Søndergaard Jensen
15.45 - Pause og salg
16.00 - Præsentation af årbog del 2 - Formanden og Jean Seeberg (vedr. 2020)
16.30 - Afrunding

ÅrbogenForsid2019 ÅrbogenBagside2019

Som skrevet på foreningens hjemmeside rummer dette års årbog både nyt og gammelt, og igen i år har vi et frisk hold af skrivere til vidt forskellige artikler. Nogle af artiklerne kan ikke skrives igen, for forfatterne er ikke mere, så nu har vi blot deres ord, deres erindring om livet eller en begivenhed, og det er vi taknemmelige for.
Vi bevæger os rundt på Samsø, ved Hjalmargaards marker og stalde, vi er i Dyrlægegården i Besser, ved en smedeslægt i Onsbjerg og vi stikker til søs med ”KRISTIAN” af Kolby Kaas. Vi kører med korn til Torup mølle, og får en medrivende fortælling om svigt i familien. Fire skoleknægte fra Tranebjerg havde udsigt til en skoleår i Holbæk, men ved snedig list lykkes det at blive på Samsø – og så ta’r de i stedet på udlandstur bag jerntæppet. Vi bringer en lille historie om en skruptosset protokol, historien om et forsvundet kunstmaleri og en historie om et højskolebillede med en kvintet af samsinger. Her er kort sagt noget for enhver smag, og hvis det ikke er tilfældet, må vi jo bare have flere til tasterne.

Hvis man ikke har mulighed for at møde op ved præsentationen, er det også muligt at bestille årbogen via foreningens hjemmeside www.genealogy-samsoe.dk .

Åbent i samlingen
I lighed med tidligere har medlemmer mulighed for at bruge nogle timer i Samlingen. Det kan i år ske dagen efter årbogspræsentationen, altså søndag den 24. november fra kl. 10.30 til kl. 12.00 - men kun efter forudgående henvendelse til Robert Sørensen eller Niels Henrik Nielsen senest den 18. november.

Middag efter præsentationen
Efter præsentationen Efter præsentationen er der som sædvanligt middag for foreningens medlemmer og disses gæster og dette foregår samme sted kl. 18.30.

Menuen er marineret svinekam med to slags kartofler og salat, og til dessert serveres der citronfromage. Der sluttes af med kaffe/the. Prisen for dette er 175,00 kr. som med fordel kan betales om eftermiddagen. Vin, øl og vand kan købes til husets favorable priser.

Tilmelding til spisning kan foretages til Niels Henrik Nielsen på telefon 61 70 21 98 eller e-mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk senest søndag den 17. november.

Øvrige nyheder
Foreningen har i samarbejde med Samsø kommune været med til at formidle Ballen Havns udvikling gennem tiderne:

Ballen Havn

Lørdag den 21. september 2019 gennemførte foreningen en fantastisk tur til Kalundborg og Røsnæs, hvor vi besøgte den snart ikoniske radiofonistation på Gisseløre og med et efterfølgende besøg på Røsnæs fyr under ledelse af Samsø-drengen Mogens Anholm. Læs hele beretningen fra turen på foreningens hjemmeside.

Foreningens arkiv ”Samlingen” har i løbet af eftersommeren haft besøg af to hold amerikanere som begge er efterkommer af samsinger. Bødker Andreas Kleis Jørgensen i Kolby og John Lam fra Nordby. Læs mere om disse besøg fra familierne Kleis og Lam på foreningens hjemmeside.

Henover samme periode har "Samlingen" også formidlet videregivelse af billeder og arkivalier, som ikke havde nogen relation til Samsø. Vi deltager aktivt i sådanne sager, for ikke at smide person- og lokalhistorie ud, og selvfølgelig sker det uden omkostninger for foreningen.

Skal du leje dig og din familie ind til et ophold på Samsø, kan du som medlem af SLFS opnå 20% rabet frem til 30. juni 2020 hos Købmandsgården i Ballen. Læs mere i Købmandsgårdens brochure HER .

Husk at foreningens samling af lokal- og personalhistorisk stof er til rådighed for medlemmerne. Forespørgsler om adgang kan stiles til samlingen: samlingen@genealogy-samsoe.dk  (4048 9818), Robert Sørensen rtsn@mail.dk  (2461 1205), eller Niels Henrik Nielsen niels_henrik@nielsen.mail.dk  (6170 2198).

Kommende arrangementer

Arkivet har åbent 9. november 2019 10:00 - 14:00
Kom og hør hvad vi laver i foreningens arkiv.

Årbogspræsentation 23. november 2019
Præsentationen af årets årbog foregår lørdag den 23. november 2019 i Besser Forsamlingshus. Se programmet i starten af dette nyhedsbrev.

Ørby på Tryk 24. november 2019 kl. 11:00
Drøftelse af årbog 2020 - Ørby Hovedgade 40.

Byvandring i Pillemark
Påsken 2020. Nærmere program følger

Langør by set gennem historiens briller
Vandreture bag Skovfogedhuset via Lilleør og retur ture i maj og august måned. Nærmere program følger.

Generalforsamling 2020
Afholdes lørdag den 6. juni 2020 - formentlig på Onsbjerg gl. Skole

Udstilling af Samsøs Julemærker
Oktober måned i Anton Rosens hus. Gratis adgang for alle

Medlemsarrangementer er som udgangspunkt gratis for medlemmer, mens ikke-medlemmer betaler et beskedent deltagergebyr.


logo_slfs.gif