Vi er også på Facebook:  FaceBookIcon.gif

logo.gif (4325 bytes)
Stiftet 19. maj 2001

Nyt om SLFS:
Nyhedsbrev maj 2024
Husk at betale kontingent
Husk at bestille Årbogen 2023
Det sker i 2024
Samsø billed database
Samsø slægtsnavne
 

UK.png English Summary

Nyeste artikler:

Opdateret:
10/05/2024
af: Niels Erik Thunbo Pedersen

Webmaster:
Niels Erik Thunbo Pedersen

Sprog/Language:

Persondatapolitik:
Persondata- og Cookiepolitik

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø Du er ikke logget ind
LOG IND
»Ingen fremtid - uden fortid«
Niels Julian Lam og hans to børnebørn
Skrevet af: Niels Erik Thunbo Pedersen, 31/10/2019
Vis Oversigten

Imens sommeren var på sit højeste, fik Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø en henvendelse fra USA,fra to børnebørn af Niels Julian Lam f. 1880 i Maarup, som planlagde en tur til Samsø senere på året, og om vi kunne bistå med viden om slægten. Flybilletterne var allerede booket, og besøget på Samsø var fastlagt til ankomst 30. september og afgang 2. oktober.

Vi var overhovedet ikke i tvivl; det ville vi meget gerne, også selvom de ikke var medlemmer, og at der nok heller ikke var udsigt til at de ville blive det. For foreningen kunne de bidrage med vigtigt viden om efterslægten, og vi kunne jo se i den fælles database, at alle John Lam og Ane Møller’s børn udvandrede sammen med dem, og at der ikke var yderligere oplysninger.

I foreningens arkiv i ”Samlingen” havde vi gravet i alt, hvad vi sådan rimelig let kunne fremdrage som relevant for gæsterne, og endog ved vores nabo Samsø Egnsarkiv havde vi fundet personbilleder m.m., som gæsterne måske kunne hjælpe med identificere.

Tirsdag den 1. oktober oprandt, og kl. 10.00 var vi så alle parate til en rundtur i Nordby, Maarup og Langøre og med mulighed for opsamling sidst på eftermiddagen i Onsbjerg.

Følgende steder blev nedslag i historien:

  • Morten Madsensvej, husløs matrikel 119 (John Lam og siden søsteren Kirsten Adamsdatter), huset er i Kornmaalerbogen angivet til blot at være 3½ alen langt. [billede 1: Jane Clock og Mary Anne Krum].
  • Lygten 3 også kaldet ”Kirstens Hus” bopæl for John Lams bror husmand Peter Lam og siden dennes ældste datter Kirsten Petersen. Ingen af børnene bar efternavnet Lam, og det kan vel godt give anledning til nogen undren. [billede 2]

Jane Clock og Mary Anne Krum

 Kirstens Hus

Herfra gik turen så til Maarup:

  • Skolegyde 12, hvorfra John Lam og hustruen Ane Møller i 1892 udvandrer til Amerika med deres 7 børn. Huset havde de overtaget efter Ane’s forældre.
  • Maarup Skolegyde 6 (den gl. smedje) overtoges af en nevø til John Lam, Jens Martin Pedersen, som blev gift med Bodil Margrethe Farver.

Via Kaneborg (Kanhave 28), som vi ikke fremviste, gik turen til Langør:

  • Langør 30, som blev købt af Peter Christian Lam (søn af Ane Kirstine Lam men opvokset ved mosteren Magdalene). Han var dels fisker og dels handelsmand og senere overtages ejendommen af sønnen skipper Rasmus Peter Lam.
  • Langøre 6 erhverves af Peter Christian Lam og her driver han ”Afholdsrestauration” via udstedt bevilling fra Samsø Birk, maj 1907. I en annonce i Samsø Posten i 1922 meddeler han sit ophør.
  • Langøre 4 rummer den gamle udkigspost fra perioden omkring Første Verdenskrig. Det var oprindelig placeret på Armhoved, og fotoet viser Peter Christian Lam som en af vagtmændene ved huset.

 

Peter Christian Lahm’s næringsbevis samt annonce i Samsø Posten ved afholdsrestaurationens ophør.

Der kan findes flere billeder af Lam-slægten på www.arkiv.dk som B2813, B2814, B2885 og B2886 (søg f.eks. som B2813 Samsø).

Vi opdagede snart, at vores to ”søstre” og deres mandlige ledsager var interesseret i meget andet end lige slægten. De gamle bindingsværkshuse, hvor gavlene somme steder hælder slemt, hvordan mursten var anbragt i smukt mønstret forbandt. Et sted vakte de sirligt ophængte hul-sten stor beundring over, at det rent faktisk var menneskeskabte huller.

Kl. godt 13.30 kunne vi sætte os omkring et veldækket bord ved "Underground" i Nordby, som vi havde allieret os med omkring en let frokost (det var nu en kæmpe burger) med god stout fra Samsø Bryghus.

Jane Clock og Mary Ane Krum ved bord nummer 2 og ved bord 4 Nels Hansen og Niels H. Nielsen. Foto Robert Sørensen.

I Amerika bosatte de sig alle i samme i samme by og en meget stor del af John og Ane Møllers børne- og oldebørn m.m., bor stadig i det lille danske samfund, hvor de som alle andre med indvandrerbaggrund sætter stor pris på deres etniske oprindelse, som de er stolte af.

Vi fik fortalt, at ingen af børnebørnene, som f. eks de to søstre, nogen sinde havde haft kontakt med grandkusiner tilbage i Danmark. Det var rent faktisk ved et sammentræf lykkedes os at finde en efterkommer af Peter Lam, Lygten 3, (ham hvor børnene blev Petersen) men hun havde desværre ikke mulighed for at deltage.

Dagen efter fremviste præst Johannes Glenthøj Nordby Kirke, hvor en stor del af slægten har modtaget alle de kirkelige handlinger. Her viste amerikanernes medfølgende rejsefælle sine evner ved orglet og fremførte sin stemmes pragt – det overværede vi dog ikke. Vi forsøger med hjælp ”udefra” at findes slægtens oprindelige gravsted, men ingen gravsten bærer navnet Lam mere.

Vi forventer inden jul at sende alt det materiale, som vi har haft til rådighed ved planlægningen af vores indsats, over til amerikanerne.

www.genealogy-samsoe.dk - 0
Grafik og tekst er optimeret til Internet Explorer
Set bedst med en skærmopløsning på 1024 x 768 eller højere
AspUpload Table Editor
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03