Vi er også på Facebook:  FaceBookIcon.gif

logo.gif (4325 bytes)
Stiftet 19. maj 2001

Nyt om SLFS:
Nyhedsbrev maj 2024
Husk at betale kontingent
Husk at bestille Årbogen 2023
Det sker i 2024
Samsø billed database
Samsø slægtsnavne
 

UK.png English Summary

Nyeste artikler:

Opdateret:
10/05/2024
af: Niels Erik Thunbo Pedersen

Webmaster:
Niels Erik Thunbo Pedersen

Sprog/Language:

Persondatapolitik:
Persondata- og Cookiepolitik

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø Du er ikke logget ind
LOG IND
»Ingen fremtid - uden fortid«
3654 og 3655 - Tønnes Clemmensen og Anne Jensdatter - Tranebjerg 1679
Skrevet af: Michael Axelsen, 17/11/2021 - Redigeret af: Niels Erik Thunbo Pedersen
Vis Oversigten

Grevskabet Samsø Gode, Skifteprotokol, 1677-1682, s 16b

 

Anno 1679 dend 7 Februarij blef sahl Tönnis Clemendsöns

och hans sahl Hustrue Anne Jensdatters, deris boe og Godts udi

Trandberig Registerit och vorderit til deris gields betalning

och det udi ofuer verelse deris börn och arfuinges Nembl:

Rasmus Tönnesen och Jens Jens Tönnes deris Egne Verger

Jörgen Tönness self Mÿndig, Jens Tönness 18 aar gl, Clemend

Töness – 12 aar, Maren – 19 aar, Giertrud – 15 aar

och Anne Tönnisdater – 10 aar, Paa sambtlig dee

umÿndiges Vegne, var ofuerVerendis deris fadersbrödre

och neste Verger Jens Clemmendss i Brundbÿe, Jacob Clemendsen

I Trandberg och Morbroder Olle Jennsen i Haarmarch.

Til det at fuldbiurde blef Udmeldit

Bertel Öster i Brunbÿd och Peder Ollesen i Trandberg

huilche Taxerede

 

Jorden under huusens fra

Garden och i nör til det söndr

Tagdrop paa Istreden – 39 all

Af öster och i vester – 53 ½ all

A 1 s er – 32 dr 2 m 6 s

Fra bemelte tag drob och nör

ud til Marchen – 107 alln

af öster och i vester – 65 aln

a 1 s er 108 Dr 2 m

1 Kaalgrds iord ligende östen i bÿen

Imellum Jens Mortensens iord

af sönder och nor – 31 aln af

öster och i vester – 30 alens

a – 2 alb er 9 Dr 1 m

 

Istreden med skousensen ougen

eisr Köld pande grus och alt

nagelfast – 15 resning af 5 dr  - 75 dr

4 resning vesterfor med lofft

Och vinduer a – 4 dr er            - 16 dr

4 resning Korstue a 5 Dr          - 20 dr

dend sönder lade 17 resning

mod porten a 3 D er                 - 57 dr

ded öster hus – 12 resning

a 2 d 3 m er                                - 33 dr

det vester huus – 11 resning

a 6 m er                                       - 16 dr 2 m

 

 

Queg                                                                            Trævahre

1 skimled hest                             14 dr                   1 Vogen med behör                  4 dr

1 röd bleset hest                        12 dr                   1 anden dito                                 3 dr

1 brun hest                                   13 dr                   1 dito uden hamel                     2 dr

1 gl brun                                          6 dr                   Harfue och ploug                        3 dr

dend Kaalbÿe hest                     13 dr                   Haandourden                              4 dr

1 rödblesit örg                                                          12 dr                   3 tÿlter derls                                2 dr 1 m

1 sort hope                                     9 dr                   2 snes legter                                1 dr

1 brun blesit                                   8 dr                   Stengetrerne                               0 dr 2 m

1 gl skimledt                                   5 dr                   1 Ege ölkar                                    4 dr

1 skimledt heste föl                     4 dr                   1 Pur kar                                        3 dr

1 röd blesit Mer föl                      3 dr 3 m          1 balie                                             1 ½ dr

1 böl                                                  7 dr                   5 öhtr                                              1 dr 3 ½ m

1 röd hielmed stud                      6 dr                   2 stand_r                                       0 dr 1 m

1 ung sort hielmed dito              5 dr                   1 tragt                                             0 dr 1 m

1 dragit stud                                   5 dr                   1 gl ölkar                                        0 dr 1 m   8 s

1 sort studrampel                        3 dr 2 m          2 bagtrougs                                  1 dr 1 m

1 blachit stud rampel                  3 dr 2 m          1 anden dito                                 0 dr 2 m

1 röd hielmet koe                        8 dr                   1 Saar                                              0 dr 1 m

1 rödbrogit dito                            7 dr 2 m          1 Quern                                         2 dr

1 rödhielmet Koe                         6 dr 2 m          Solde solde och skape              1 dr 0 m   8 s

1 sort hielmet Quie                     7 dr                   3 forche och 1 Kiorns                0 dr 2 m   8 s

1 röd ditto                                       6 dr                   1 skab I österstuen                    6 dr

1 huid dito                                      6 dr                   1 skab i storstuen                      3 dr

1 röd qui rampl                             2 dr                   1 skifue i ibd                                 2 dr

2 kalfue                                            4 dr                   1 dito i korstuen                         4 dr

20 gl faar a 1 dr er                      20dr                    1 dito i österstuen                     1 dr 2 m

9 lam a 2 m er                                4 dr 2 m          1 liden skifue i vesterstuen    0 dr 2 m

8 Suin                                                8 dr                   1 Sengested i Korsstuen          4 dr

7 griise a 2 m er                            3 dr 2 m          1 dito                                              3 dr

7 gies a 3 m er                               3 dr 2 m          1 Kurfuesenng                             1 dr

1 gl senng                                        0 dr 3 m         

1 sliibsteen                                     0 dr 2 m          Senge Benche och Lin Klæder

1 sker Kiste och Knif                    1 dr                   1 dÿnne                                         6 dr

1 – 12 alts træ                               0 dr 2 m          1 dÿnne                                         6 dr

1 stade Bier                                    1 dr 2 m          1 dÿnne                                         6 dr

                                                                                       1 dÿnne                                         5 dr

Jern Vahre                                                                 1 Hofuid dÿnne                           1 ½ dr

1 Jern Kachelofn                           8 dr                   1 ofuer dÿnne                             5 dr

2 Höeleer                                        0 dr 3 m          1 Hofued dÿnne                         0 dr 2 m

4 gl dito                                            0 dr 1 m          1 gl under dÿnne                        0 dr 3 m

3 diigespader                                 0 dr 3 m   8 s 1 gl dito                                          0 dr 3 m           

1 törfue spade                                                           0 dr 1 m   4 s 1 dÿnne                                         4 dr

2 nafer                                             0 dr 0 m 14 s 1 dito                                              3 dr

2 spigerborder                              0 dr 0 m   4 s 1 dÿnne                                         2 dr

1 hoftangs                                      0 dr 0 m   8 s 1 hofuid dÿnne                           1 dr

2 stie legter                                    0 dr 0 m   8 s 1 gl dito                                          0 dr 1 m

1 hammer                                       0 dr 0 m   6 s 1 ofuer dÿne                                4 dr

3 par plougiern                             1 dr 3 m   8 s 1 ulden dÿnne                             5 dr

1 öxe och 1 sauge                        0 dr 5 m          1 Hofuid dÿnne                           1 dr 1 m

                                                                                       1 Hofuid pude                             0 dr 3 m

Kobber Messing och Tin                                        1 dito                                              0 dr 2 m

1 brödkedel                                 24 dr                   1 pude                                            0 dr 2 m

1 kedel vog 16 m a 8 s er           2 dr                   1 pude                                            0 dr 1 m

1 dito vog 1 12 m a 10 s er        1 dr 3 ½ m      1 par blaelerits lagner              0 dr 3 ½ m

1 liden Messingkedel                 0 dr 1 m          2 par ditto                                     1 dr 3 m

1 Jern grÿde                                   1 dr                   1 par ditto                                     0 dr 2 m   8 s

1 fÿrbechen                                   1 dr 2 m          1 par hörlerits lagner                3 dr

1 Kaaberpande                             0 dr 2 m          1 par ditto                                     3 dr

2 lössestager                                 1 dr 2 m          2 hörgarns dreils duge             6 dr

1 Messingbechen                        0 dr 1 m   8 s 1 blaegarns ditto                        0 dr 3 m

7 tinfade och 2 tin Koukanner                           1 dito                                              0 dr 1 m

vægt 40 m a 6 s er                       3 dr 3 m         

                                                                                       Halfparten i en Möle

[Senge Benche och Lin Klæder fortsat]           Taxerit for                                     140 rd

2 par pudis vahr                            2 dr                  

1 benchedÿnne                            6 dr                   Tilstaaendegield

1 hÿnnde                                       1 ½ dr                 Jens Snechers i Alstrup            18 ½ dr

2 dito                                                2 dr                   Poul Sörens i Pillemk                 10 dr

1 hÿnnde                                         0 dr 3 m          Jens Smid i Trandberg                6 dr

1 gl dito                                            0 dr 1 ½ m      Laurs Broersen                            10 dr

1 benchedÿnne                          3 ½ dr                 Olle Jensen i Haarmk                  9 dr 1 ½ m

1 dito                                              1 ½ dr                 Jens Degen i Kaalbÿe                3 ½ dr

1 gl dito                                            0 dr 3 m          Tönnis Ollesen I Onsberg          1 dr

1 gl hÿnnde                                    0 dr 2 m          Effter udgifne lodsedel

1 bered allundit hud                   3 dr                   paa skiffter effter Troels

Vogen reeb höst ree och Lÿs    1 dr                   Jennsen i Kaalbÿe                       3 ½ dr

1 Uef [væv]                                    4 dr                   Hr Christian Paa

1 foldbench                                    1 de 2 m         Endelauge effter obl                   8 dr

1 senge klede sort och huidt    2 dr                   uden obligation                             1 dr 2 m

                                                                                       Föris til Indtegt for

Korn                                                                             de 21 bönder Contracten

50 trafuer utersken biug                                      hafuer underskrefuen til dete

31 td 2 skp a 7 m er                   54 dr                   sterfboe                                        40 dr

1 td erter                                         2 dr                  

22 td buig a 7 m er                    38 dr                  

12 td Rug                                       24 dr                  

4 td auer                                          4 dr                  

7 td giöd Rugsede a 8 s er       56 dr                  

20 skep ugiöd a 2 ½ m er         12 dr

 

Samptlig arfuingerns och deris formÿndere bleg tilspurt

om meere var boed tillhörig och nu ej var anteignit, huor

til blef suaret, Nei undtagen Forældernis gangkleder

der selfuer vilde delle, som och blef beuilget

Summarum ofuer Forskrefuene Deris

Midler                                             1248 dr 2 m 12 s

 

Bortskÿldig Gield

Jens Tönnesen fordreds sit                                                              Rasmus Jenns i Trandberg        4 dr 1 m 10 s

börnegodts effter hans                                                                     Tönnis Friis                                      6 dr

Moder Capital                                                           98 dr 3 m   2 s Olle Pouls i Pillemk                      5 dr 2 ½ m

Renten deraf naar vergep(rugeus)                                                Michel Mouridtsen                   28 dr

var Aftaget beløb                                                    60 dr                   Jens Mortens i Trandberg         4 dr 3 ½ m

Noch efter sin Morbrodr                                      37 dr 3 m          Christopher Jacobs                      3 dr 2 ½ m

18 aars Rennte                                                         24 dr 1 m          Jens Clemmendss                        5 dr 1 m   4 s

Noch 5 aars Rennte                                                17 dr 1 m          Peder Olless i Trandberg           0 dr 3 ½ m

Endnu for udlagt penge                                          2 dr 3 m 17 s Christen Smid                                2 dr 3 m

sa                                                                              237 dr 3 m 13 s Clemmend Olless                         2 dr 1 m   6 s

Olle Christensen i Torup                                         3 dr 2 m   2 s Bendt Jörgens i Örbÿe                1 dr 1 m

Jacob Clemendss i Trandberg                             10 dr                   Rasmus Tönness                           9 dr 0 m 12 s

Hans Suanne                                                             12 dr 4 m          Jens Ostens                                    0 dr 3 m

Rasmus Jenss i Bedtser                                           6 dr 3 m          Peder Sörens                                 0 dr 3 m  8 s

Morten Jörgss i Örbÿe                                             0 dr 1 m   1 s Jörgen Tönnesen for lön          60 dr

Bendt Skredr i Tanderup och                                                           Mag: Jens H__rhart                     9 dr

Claus Jensens Enche                                              39 dr 2 ½ m      Jens Madtsen                                2 dr

Noch Bendt for skredrlön                                      1 dr 2 m   4 s Baadtsmandtsskat                       2 dr

Mölleskat                                                                     1 dr 1 m          Jörgen Moursen                           1 dr 2 m

Maanidts skater                                                         2 dr 3 m         

til trögt papir til skiffte brefuit                                                                                                                    1 dr 0 m   8 s

 

Efter at forbemelte bortskÿldig gield var udgiort och afbetalt, blev

saa til deeling 789 dr 3 m 4 s, dend halfue par deraf, blev deelt udj

5 brödre och 3 söster loder, och daa deraf til kom en huer af brödrene

60 dr 3m och 1 söster 30 dr 1 ½ m, dend anden halfue part deeltis udj

3 brödre och 3 sösterloder, er paa en broderlod 96 dr 2 m 8 s, och til en

sösterlod 48 dr 1 m 4 s, effte boets leilighed er en huer derfor tilfalt

saaledis som fölger,

 

Rasmus Tönness for sin fædrene arfue som er 60 dr 3 m [udlodning udeladt]

Jens Tönnessens fæderne och Möderne arfuer belöbr 157 dr 1 m 10 s [udlodning udeladt]

Jörgen Tönnessens fædrene och Mödrene arfue er 157 dr 1 m 10 s [udlodning udeladt]

 

Clemmend Tönnenns fædrene och                                              Giertrud tönnisdater tilfalt 78 dr 3 m 12 s

Mödrene arfue er 157 dr 1 m 8 s                                                   Huilchet derfor til falden godts

och bestaar udj hostegnede godts                                                blef imodtagit af hindis farbroder

huilche godts hanns farbroder                                                        Jens Clemmendsen i Brunbÿe som

Jens Clemmendsen annammede med                                         det effter lougen hafr at forsaa

fornöielse och lofuede den Umÿndige                                        och suare, dog rente frj aar och dag

der til i sin tiid at vilde suare saa                                                    men godtsit udj penge anvendis.

öfrigheden ellers dits bestes [edes]                                              Anne Tönnisdater tilfaldt 78 dr 2 m 12 s

skulde aflifue – Umolesterit.                                                           Som hindis broder Rasmus Tönness

                                                                                                                    paa hindis vegne hafuer at

Maren Tönnisdater 78 dr 2 m 12 s                                                anname (rich) hinde der til i sin tid                  

hindis derfore tilfaldene godts och                                               hafr at suare dog rennte frj til

vahre, Annammede Anders Axelss:                                              hun fÿlder sine fulde – 14 aar.

som gardens iord hafr indfest med

fornöielse.

 

Huor med dette skiffte saaledis er tilenndbragt och med alting

der udj Rigtig omgaaed, Bekrefftis af under tegnede med hender

och boemercher: Dat: Sterfboid i Trandberig utsupra

www.genealogy-samsoe.dk - 0
Grafik og tekst er optimeret til Internet Explorer
Set bedst med en skærmopløsning på 1024 x 768 eller højere
AspUpload Table Editor
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03