Vi er også på Facebook:  FaceBookIcon.gif

logo.gif (4325 bytes)
Stiftet 19. maj 2001

Nyt om SLFS:
Nyhedsbrev maj 2023
Husk at betale kontingent
Så kan du bestille Årbogen 2022
Det sker i 2023
Samsø billed database
Samsø slægtsnavne
 

UK.png English Summary

Nyeste artikler:

Opdateret:
06/06/2023
af: Niels Erik Thunbo Pedersen

Webmaster:
Niels Erik Thunbo Pedersen

Sprog/Language:

Persondatapolitik:
Persondata- og Cookiepolitik

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø Du er ikke logget ind
LOG IND
»Ingen fremtid - uden fortid«
9999 - Oluf Sørensen - Vadstrup 1680
Skrevet af: Michael Axelsen, 17/11/2021 - Redigeret af: Niels Erik Thunbo Pedersen
Vis Oversigten

[1826-1’s første mand]

Grevskabet Samsø Gods         Skifteprotokoller                        1677-1682, s 48b

 

Anno 1680 dend 5 Martij Er holden Registering

og skiftte effter sal afgange Olluf Soffrensen som boede

Og döde her udj Vastrup Imellem Hans Effterlatte Hustru

Dorite Michilsdater og derris fælles Effterlate bören Anne Olles

dater 10 Aar Johan Ollufsdater 8te aar Söfren Ollufsen

paa 5 aar Michel Ollufsen paa 2den aar Paa deres vegne

naar deres Neste Slectr fader Broder Jörgen Söffrensen

Ollde faderen Michell Jensen udj Langmk. Thil Dette at fuldbiude

Blef udmeldet Peder Michelsen och Clemend Olluffsen udj Onsbierg

Jens Rasmusen i Langemk och Lauridts Söffrensen udj Torup

huilche Taxerede

 

Jorden under alle husene Indgarden i dend Nöre kant Öster oc Vester 85 alen

I dend sönder 81 alle i Sönder oc Nör i dend österside 65 allen och i dend

Vester Kant 64 allen a 1 s er                                                                                                                       83 dr 2 m 9 ½ s

Istraen 10 Risning med skundskorsten Vinden och hvis Nafle fast findes                                40 dr

Korstuen 7 Risning Med Vinden och huis Naflefast findes a 3 dr 2 m er                                   24 dr 2 m

Dend sönder Lade 25 Risning af 2 dr 2 m er                                                                                        62 dr 2 m

Den vester Lade 8 Risning af 6 m ehr                                                                                                     12 dr

1 Enden paa samme huss 2 Risning                                                                                                           1 dr 2 m

Otte Risning Herbergs huus med skud oc Vinden a 1 dr 3m 8 s er                                                9 dr2 m

Abelgaarden fra Kaarstu stolpen Och Kalgaard Nör i 87 alen

I dend sönder side öster och vester 85 alen i den Nöre kant er 46 alen                                    44 dr 2 m   1 s

Folden sönden Hoffuetgaarden öster og vester 92 alen i sönder oc Nörrit

paa 19 alen a 1 s ehr                                                                                                                                     12 dr 3 m   8 s

1 liden huersture sönden pa Istaer Med vinden och skud af 3 dr ere                                          9 dr

Salsit med forstuen med öngen Ese, Kiöl og pandgrur 16 Rigning a 3 dr 2 m ehr                  21 dr

It huus Nörden i gaarden med Porten 11 Risning a 5 m er                                                             13 dr 3 m

3 Risning Nest sönden for a 1 dr 2 m er                                                                                                   4 dr 2 m

Efftersom det befantis (Penge) blef huus og gaard (K)rached for = 300 Dr

Summasumarum = 702 sldr 8 s

Bortskÿldig gield = 576 dr 3/2 m 10 s

Naar forskrefne gield fra boits summa er afdraget blifuer

saa til deeling 125 De 14 s, huor af Moderen tilkomer 62 ½ dr 14 s,

de andre 62 dr 2 m 14 s dehlis udj 1 broder och 2 söster loder

Er paa 1 broderlod 20 Dr 3 m 10 s och 1 sösterlod 10 sldr 1 m 13 s Paa godsit

blef ingen uidere deeling begiert mens baade Creditorer

och formÿnderne for de Umÿndige betrode Enchen godsit

til videre, huor mod dette skiffte saaledis er tilendebragt

och med altig rigtig omgaats Bekrefftis af undtertegnede

Datum Sterboid ut supra

www.genealogy-samsoe.dk - 0
Grafik og tekst er optimeret til Internet Explorer
Set bedst med en skærmopløsning på 1024 x 768 eller højere
AspUpload Table Editor
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03