Vi er også på Facebook:  FaceBookIcon.gif

logo.gif (4325 bytes)
Stiftet 19. maj 2001

Nyt om SLFS:
Nyhedsbrev maj 2024
Husk at betale kontingent
Husk at bestille Årbogen 2023
Det sker i 2024
Samsø billed database
Samsø slægtsnavne
 

UK.png English Summary

Nyeste artikler:

Opdateret:
10/05/2024
af: Niels Erik Thunbo Pedersen

Webmaster:
Niels Erik Thunbo Pedersen

Sprog/Language:

Persondatapolitik:
Persondata- og Cookiepolitik

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø Du er ikke logget ind
LOG IND
»Ingen fremtid - uden fortid«
912 - Peder Christensen - Stavns 1729
Skrevet af: Michael Axelsen, 17/11/2021 - Redigeret af: Niels Erik Thunbo Pedersen
Vis Oversigten

Samsø Gods, Skifteprotokol, 1717-30, s 776

 

……………….

Anno 1729 dend 13de Junij

……………….

for Birketing og ved Kirkerne, forretaget Skifte og Deeling

efter Afgangne Peder Christensen som boede og Döde i Stafns

og det imellem Enken Dorte Rasmus datter med sin Laug

værge Sörren Mortensen i Stafns paa den Eene, og paa den

anden side dend sl: Mands Börn og Arvinger som ere: 1 med

förste Afdöde Hustru Mette Olles Daater – 2 Sönner og 2

Döttre Nafnlig: Christen Pedersen 23 aar sin Egen værge

og tilstæde, Jörgen Pedersen 20 aar hans tilsÿns værge bliver

Jens Ollesen i Bedser, Anna Peders datter med sin Mand og Laug

værge Jens Sörensen i Pillemarch og Johanna Peders datter

18 aar hendes Formÿnder er fornt: Jens Ollesen af Bedser,

2 Dernæst med denne sidste efterlevende Hustru,

4 sönner, Nafnlig Niels Pedersen 10 aar gammel,

Rasmus Pedersen 7 aar, Peder Pedersen 5 aar og Jör

gen Pedersen 3 aar gl: Paa deris veigne vare

tilstæde som Formÿnder, Jens Sörrensen i Pille

Marck for den Eldste, Rasmus Vaastrup i Ons

berg for den næste nemlig: Rasmus, Tönnes Andersen

i Stafns for Peder, og Axel Andersen i Tranberg

for den ÿngste Jörgen. Til at vurdere

Boets Formue var af Retten udmeldt Jens Sör

rensen og Jens Mogensen begge af Tafteberg, som

saaledes Taxerede

Jorden under Huusene og Indgaarden I sön

der og Nör 43 allen, I öster og vester, den sön

der kant 69 ½ allen og i den Nörre Kant

62 ½ alle, a 1 m allen er                                                    29 rd 3 m x s

Een liden Kaalgaard Norder for Hofvedgaar

den med Jorden under Kaarsstuen, er I sön

der og Nör den vester kant 60 allen, og i den

öster 40 allen, I öster og vester 52 allen a 1 m er                27 rd 0 m 8 s

Een Fold Nordvest for Hovedgaarden, I

sönder og Nör den vester kant 25 ½ all og i den

öster 18 allen, I öster og vester 32 allen af 1 ½ s                  3 rd 3 m 12 s

Sÿv Risning Storstue a 13 m                                             15 rd 1 m

4 Risning Øster for af 10 m                                                 6 rd 4 m

6 Risning Kaarsstue a 15 m                                              15 rd

4 Risning Lille stue a 18 m                                                12 rd

5 Risning Sols a 9 m                                                         7 rd 3 m

11 Risning Huus öste i Gaarden a 12 m                             22 rd

17 Risning Huus sönden i Gaarden a 14 m                        39 rd 4 m

14 Risning Huus vester i Gaarden a 15 m                          35 rd

Summa Eÿendom og Huussene                                         213 rd 1 m 10 s

 

Meget mere

 

Overskud 281 rd 5 m 9 s. Deraf Enken halfparten 140 rd 5m 12 ½ s

Og af dend öfrige halve part udfalder paa Een Bro

derlod 20 dr 13 m. Og paa Een sösterlod 10 dr 6 ½ m       

Sönnen Christen Pedersen og Jens Sörrensen paa

sin hustrues veigne tillod deris i dag tilfalde Fæ

drene arv at maa staae Rente frie i boet

indtil Enkens lieligheder det at klare, Sönnen

Jörgen Pedersen og Datteren Johanna Peders datter

i dag tilfaldne arv, blev med deris værgers samtÿke

ogsaa bevilget paa 2 aars tid at staae Rentefrie.

Og de 4re ÿngste sönners Fædrene Arv bliver med

deris Formÿnderis bevilling iligemaade staaende Rente

frie i Boet hos Moderen indtil hver af dem opnaaer de

ris 18 aar. hvorimod Moderen lover at forsiune dem

med Klæde, föde, Skolegang og anden Christelig optugtelse

som hun agter det at være bekiendt, indtil de denne

hos fremmede kand ernære. De öfrige Creditorer

forlangede ej heller udlæg for deris fordring

men vil betroe Enken det indtil hun det tid

og anden kand afdrage uden Rente. Hvor

med dette Skiffte i venlighed er til Endebragt

som effterskrefne vidner med Egen Hænders

underskfrifft Datum Stafns ut supra

Simin Ipssen, H: Thomæsen, M: Luft, Jens Olss:

www.genealogy-samsoe.dk - 0
Grafik og tekst er optimeret til Internet Explorer
Set bedst med en skærmopløsning på 1024 x 768 eller højere
AspUpload Table Editor
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03